ČESKÁ E-FARMA SE SVĚTOVÝMI AMBICEMI

České firmy často přicházejí s vynikajícími výrobky, oproti konkurenci ale někdy zaostávají v obchodu a marketingu, na něž jim už nezbývá dostatek financí a sil. Řešením může být společná nabídka exportérů z různých odvětví, kterou prezentují atraktivní formou ve virtuálním prostředí. Právě tímto směrem se vydávají také zemědělci.

Ilustrační foto: Shutterstock

Inspirací pro další obory se stal projekt české virtuální 3D nemocnice dodavatelů zdravotnických prostředků. Ministerstvo zahraničí nyní ve spolupráci s firmami a ministerstvem zemědělství chystá „farmářskou variantu“ – projekt e-farmy, která ve virtuálním prostředí představí vše, co mohou čeští vývozci svým zahraničním partnerům dodat v oblasti zemědělské prvovýroby.

Základem projektu e-farmy je virtuální katalog, v němž zájemci najdou informace o široké škále českých zemědělských strojů a dalších produktů i služeb – například také o nabídce býčích inseminačních dávek, výživě zvířat či evidence skotu. „Naše partnery v zahraničí může virtuální katalog zaujmout už svojí atraktivní a přehlednou grafikou,“ řekl Michal Kukula, prezident Asociace zemědělské a lesnické techniky (A.Zet). E-farma podle něj prospěje marketingu všech exportérů, kteří se do této společné nabídky zapojí. Její hlavní smysl vidí v otevírání dveří – pomůže s navázáním prvních kontaktů na zahraničních trzích.

KAM NAPŘÍT SÍLY

Petr Ježek z Odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničí zdůraznil, že virtuální katalog je prvním počinem, na který by ideálně měly navazovat další kroky. Agrární exportéři by mohli na zahraničních trzích více spolupracovat jak sami mezi sebou, tak s ekonomickými diplomaty na českých ambasádách. „Dokážu si představit, že společně vypracujeme střednědobý plán projektů nebo strukturovaně napřeme síly na konkrétní zahraniční trhy,“ dodává Petr Ježek, který v minulosti působil mimo jiné jako zemědělský diplomat ve Washingtonu a je „duchovním otcem“ projektu e-farmy.

Projekt by měl každopádně přispět k diverzifikaci českého zemědělského exportu, který většinou míří do Evropské unie. „Můžeme se bavit i o tom, na co by se tuzemské společnosti chtěly zaměřit při prezentaci své nabídky třeba na Balkáně, v Africe nebo v jihovýchodní Asii,“ vysvětluje Petr Ježek. Jeho vize spočívá v dobře fungujícím partnerství státu a firem, klíčovou roli má sehrát právě asociace A.Zet. Pro lepší představu uvádí také to, čím by e-farma být neměla – ambicí rozhodně není udělat z ní e-shop, ale efektivní nástroj pro podporu komplexních českých sektorových řešení.

PŘÍNOS I PRO DIPLOMATY

E-farma míří k zahraničním dovozcům, ale zároveň bude podle šéfa asociace A.Zet přínosná pro spolupráci s českými ekonomickými a zemědělskými diplomaty: „Ti budou mít díky virtuálnímu katalogu k dispozici přehled tuzemských firem s jasnou představou, co vše nabízejí. Diplomaté také mohou oslovit naší asociaci třeba se souhrnnou poptávkou na určitém trhu, kterou my můžeme distribuovat dál k jednotlivým firmám.“

Dobře fungovat může i spolupráce mezi samotnými českými vývozci. Michal Kukula předpokládá, že když jedna česká společnost, zapojená do projektu e-farmy, narazí na zahraničním trhu na poptávku po výrobku, který sama nevyrábí, předá tuto informaci jiné české firmě. E-farma tak může povzbudit spolupráci českých exportérů, kteří nejsou přímo v konkurenčním vztahu.

UKRAJINSKÝ START

Petr Ježek upřesnil, že v první fázi přijde e-farma s českou nabídkou pro ukrajinský trh. Jasnou prioritou je nyní to, aby tuzemské firmy přispěly k obnově válkou poničené země, navázaly na historicky dobré obchodní vazby a také se pevněji usadily na tamním trhu. Modernizovaný agrární sektor podle všeho zůstane pilířem ukrajinské ekonomiky.

„Je dobře, že první jazykovou verzí virtuálního katalogu bude ukrajinština. Poválečná obnova Ukrajiny může být pro české firmy významným stimulem,“ poznamenává Michal Kukula. Zároveň ale upozorňuje na riziko, že Češi nedokáží šancí na tamním trhu dostatečně využít.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět