ČEŠI V KOLUMBII STAVÍ  ELEKTRÁRNU I VĚTRNÝ TUNEL, POMÁHAJÍ DOPRAVĚ

Kolumbie je s více než 52 miliony obyvatel druhou nejlidnatější zemí Jižní Ameriky. Po Brazílii a aktuálně hospodářsky klopýtající Argentině jde o třetí největší ekonomiku kontinentu. I přes násilnou minulost spojenou s drogovými kartely patří nyní dlouhodobě k politicky i ekonomicky nejstabilnějším zemím regionu, přičemž těží ze svého silného institucionálního a právního rámce i geostrategicky výhodné polohy mezi dvěma oceány.

Skupina Energo-Pro staví vodní elektrárnu na řece San Andrés. Vizualizace: Energo-Pro

Kolumbijské hospodářství se úspěšně vyrovnalo s pandemickým propadem a potvrdilo, že země je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik Latinské Ameriky. Od roku 2013 mohou i české firmy těžit z obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií.

Ekonomický výkon země táhnou zejména velká města, z nichž pět jich má více než milion obyvatel  – Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla a Cartagena. Hospodářství strukturálně stále značně závisí na vývozu nezpracovaných surovin a země zároveň dováží širokou paletu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Současná vláda prezidenta Gustava Petra chce tuto situaci změnit, a proto prosazuje řadu  reforem prakticky ve všech oblastech.

PŘECHOD K BEZEMISNÍ ENERGETICE

Jednou z vládních priorit je ambiciózní plán přechodu na bezemisní energetiku, pro kterou má Kolumbie velmi příhodné přírodní podmínky. Země se zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Ropa, plyn a uhlí však stále tvoří více než polovinu hodnoty vývozů. Země tak klade důraz na těžební aktivity šetrnější k životnímu prostředí. Neobejde se přitom bez technologických inovací a zlepšování těžebních postupů, kde se mohou výborně uplatnit české zkušenosti a technologie. O tom, že je o ně na kolumbijském trhu zájem, svědčí úspěch české účasti na veletrhu MinExpo Medellín v roce 2023, na který chtějí vybrané firmy asociace Česká dobývací technika navázat i na letošním ročníku této akce.

V rámci snahy o diverzifikaci energetického mixu, který nyní ze 70 % tvoří převážně velké hydroelektrárny a z necelých 30 % tepelné elektrárny, se do popředí dostávají projekty solární a větrné energie. Tyto zdroje dnes v Kolumbii mají výkon 300 megawattů a v roce 2050 by měly představovat až 40 % celkové instalované kapacity.

HYDROELEKTRÁRNA V ČESKÉ REŽII

Velký potenciál mají také malé vodní elektrárny, což potvrzují aktivity české společnosti Energo-Pro. V roce 2020 začala pracovat na projektu výstavby vodní elektrárny Chorreritas na řece San Andrés. Hydroelektrárna o výkonu 20 MW se dvěma Francisovými turbínami má být podle předpokladů uvedena do provozu v roce 2026. Náklady na výstavbu dosáhnou více než 50 milionů USD. Chorreritas se stane prvním vodním dílem, které bude skupina Energo-Pro provozovat na americkém kontinentu. Výkonný šéf skupiny Petr Milev k tomu dodává: „Kolumbie je atraktivním trhem se zajímavými příležitostmi právě v hydroenergetice. Má šestý největší potenciál v tomto oboru na světě, především pro vysokospádové elektrárny. Velikost projektu elektrárny Chorreritas je pro skupinu Energo-Pro ideální k tomu, abychom získali zkušenosti s trhem v Kolumbii.“ Energo-Pro nyní pracuje na dvou dalších projektech, o jejichž výstavbě se rozhodne po získání všech povolení, což je v Kolumbii administrativně i časově náročný proces.

Kolumbie usiluje o rozvoj a modernizaci dopravy. Na snímku metro v Medellínu. Foto: Shutterstock

INVESTICE DO DOPRAVY

Kolumbie investuje do velkých infrastrukturních projektů, včetně výstavby dálnic, rozšiřování a modernizace letišť či sítě železnic. Plánované investice dosahují téměř 31 miliardy USD. Pro kolumbijská města je nemalou výzvou zajištění udržitelné mobility a efektivního fungování systémů veřejné dopravy. Například v Bogotě se po desetiletích analýz staví první linka metra a probíhá veřejná soutěž na výstavbu druhé linky. S modernizací a rozšiřováním systémů městské hromadné dopravy roste poptávka po inteligentních technologiích řízení provozu a dopravních prostředcích na různé typy pohonu od elektrického přes hybridní až po vodíkový.

S cílem představit Česko jako světovou špičku v oblasti městské mobility zorganizovalo  Velvyslanectví ČR v Bogotě v září 2022 incomingovou misi pro zástupce radnic a dopravních podniků čtyř velkých metropolí (Bogota, Medellín, Cali a Bucaramanga). Ve vybraných českých městech  poznali příklady organizace a provozu veřejné dopravy, ale také inovativní technologická řešení českých firem.

ČESKÁ DODÁVKA PRO MHD

Jednou z těchto českých firem byla společnost Mikroelektronika vyrábějící odbavovací systémy pro MHD. Tato česká firma v regionu Latinské Ameriky realizovala již několik velkých projektů. Na kolumbijský trh se jí však po mnohaletém úsilí podařilo proniknout až v roce 2022, kdy uzavřela první kontrakt na dodávku 199 validátorů bezkontaktních karet pro systém MHD ve městě Valledupar. V roce 2023 následovala velká dodávka validátorů do systému metrobusů TransMilenio v hlavním městě.

Vojtěch Procházka, obchodní manažer Mikroelektroniky, přibližuje tento zatím největší úspěch společnosti v Kolumbii: Po několika letech úzké spolupráce s naším partnerem LG Colombia a dolaďování potřebné specifikace validátoru CVB jsme na podzim dodali již 400 validátorů do Bogoty. Validátory byly dodány společnosti LG Colombia, která je implementovala do systému TransMilenio Bogotá. Validátory CVB57 mají moduly, které slouží ke komunikaci s ostatními zařízeními v systému TransMilenio a umožňují odbavení pomocí čipových karet a QR kódů, nejčastěji na displeji mobilního telefonu, případně na vytištěném papírovém dokladu.“

ŘADIČE SEMAFORŮ ZE ZLÍNA

Zkušenosti s dodávkou chytrých řešení pro řízení městské dopravy v Kolumbii má také firma Cross Zlín. Laurent Striby, obchodně technický zástupce společnosti, k tomu uvádí: „V roce 2023 Cross Zlín realizoval svůj doposud největší projekt v Kolumbii, ve městě Cali. Rozsah aktivit tohoto projektu pro naši společnost spočíval v dodání 50 řadičů semaforů RS 4S. Součástí projektu byla jejich konfigurace, uvedení do provozu a připojení do existující dopravní centrály. Cross Zlín se zapojil do tohoto projektu jako člen konsorcia s lokální partnerskou firmou, která vede projekt na místě. Navzdory krátkým termínům je projekt již v pokročilé fázi.“ V roce 2024 se chce Cross zaměřit na rozšíření svých aktivit do dalších měst různých velikostí. Právě reference úspěšně realizovaného projektu v zemi a navázaná spolupráce s místními partnery může na zdejším trhu hodně pomoci.

Vzhledem k růstu počtu obyvatel a pokračující urbanizaci se zvyšuje potřeba výstavby rezidenčního bydlení ve velkých a středních městech. Foto: Shutterstock

KYBERNETICKÉ HROZBY

Pokračující digitalizace v Kolumbii přináší nové výzvy v podobě zavádění moderních technologií, regulace virtuálního prostoru a zajištění jeho bezpečnosti. Země čelí šestému nejvyššímu počtu kybernetických útoků na světě. Aktuálně však nemá ucelený legislativní ani institucionální rámec a nezbytné nástroje, aby se těmto hrozbám účinně bránila.

V říjnu 2023 navštívili Česko kolumbijští odborníci na kybernetickou bezpečnost z veřejného, soukromého i akademického sektoru, včetně poradkyně prezidenta pro digitální transformaci. Poznali nejen fungování propojeného ekosystému kybernetické bezpečnosti v naší zemi, ale v rámci programu měla delegace možnost se seznámit s technologickými řešeními více než dvanácti českých IT firem. Jednou z nich byla i společnost Compelson, která úspěšně prohlubuje vazby s bezpečnostním a obranným sektorem v Kolumbii již od roku 2018. Výkonný šéf firmy Dušan Kožušník dodává: „Kolumbijská národní policie a úřad ombudsmana již používají produkty společnosti Compelson, včetně softwaru MOBILedit Forensic PRO, Connection Kit, a byli proškoleni v jeho používání. V letošním roce očekáváme, že další organizace, včetně Státního zastupitelství, si pro svá vyšetřování pořídí MOBILedit Forensic, jenž doplní nástroje, které již používají.“

VĚTRNÝ TUNEL Z LITVÍNOVA

Uspět mohou čeští hráči také ve velmi specifických segmentech, jak dokládá projekt vertikálního větrného tunelu společnosti Strojírna Litvínov. Ten bude sloužit nejen pro výcvik profesionálních  jednotek, ale také k provádění pokročilého výzkumu proudění kapalin, plynů a jako centrum zábavy i pro širokou veřejnost. Marin Joch, výkonný ředitel společnosti, k tomu uvádí: „Po letech jednání s kolumbijským letectvem se v roce 2021 podařilo uzavřít smlouvu na postavení tohoto zařízení. Výstavba započatá v roce 2023 se v současné době blíží do finále. Projekt zahrnoval vývojovou, technologickou i stavební část, kdy veškerá technologie pro stavbu větrného tunelu byla dovezena z Litvínova ve 22 kontejnerech. Společnost Strojírna Litvínov je jedna z mála firem ve světě výrobců vertikálních větrných tunelů, která svými silami tunely vyvíjí, projektuje, vyrábí, exportuje, provede jejich kompletní montáž, uvede do provozu a následně poskytuje jejich budoucí servis. Vše se podařilo i díky spolupráci s lokálními lidmi a firmou spoluzaloženou Strojírnou.“

ŠANCE PRO DEVELOPERY

Díky růstu počtu obyvatel a pokračující urbanizaci se zvyšuje potřeba výstavby rezidenčního bydlení ve velkých a středních městech. Na Kolumbii se proto nedávno zaměřil i český developer UDI Group, který je již aktivní na realitním trhu v Panamě a Kostarice. V uplynulém roce v Kolumbii navázal důležité obchodní vztahy a připravil kompletní infrastrukturu pro zahájení realizace plánovaných realitních projektů. Schvalovací řízení pro stavební povolení sice není bez výzev, avšak podle dosavadních zkušeností UDI Group je přeci jenom rychlejší a jednodušší než v Česku.

CHYTRÝ TURISMUS

Ačkoliv Kolumbie spadá stále do kategorie středněpříjmové země, nabízí zajímavé možnosti spolupráce i ve vybraných oblastech vědy a výzkumu. Vzhledem ke zmíněné poptávce po inovativních dopravních řešeních je v Kolumbii již od roku 2006 aktivní také Fakulta dopravní pražské technické univerzity ČVUT. Akademická spolupráce aktuálně probíhá s univerzitou v Bucaramanze (UNAB) a v Bogotě (Uni-pilogo), se kterými ČVUT organizuje konference, výměnné studijní pobyty a publikuje společné vědecké články. Proděkan ČVUT profesor Miroslav Svítek dodává: „V roce 2022 se nám s partnerskou UNAB podařilo nadefinovat nové trendy spolupráce zejména v oblasti chytrého a udržitelného turismu s ohledem na ochranu životního prostředí a probíhající klimatické změny. Ve všech oblastech počínaje dopravou, městy až po turismus jde o velkou výzvu, která nekončí jen u akademické spolupráce, ale otevírá i možnosti českému průmyslu.“

Za přispění velvyslanectví byly také úspěšně navázány kontakty mezi českými a kolumbijskými institucemi v oblasti geologického průzkumu. Česká geologická služba má zájem o spolupráci se svým kolumbijským protějškem na tématech, jako jsou dopady těžby na životní prostředí, 3D geochemické modelování, prevence geohazardů, využívání geotermální energie, hydrogeologie, prospekce vzácných zemin a geochronologie. Zde se nabízí obrovský potenciál, protože Kolumbie je zemí bohatou na řadu vzácných zemin a kovů nepostradatelných pro energetickou transformaci. Zásoby těchto surovin však v současné době nemá z velké části vůbec zmapované.

BOHDAN MALANIUK, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bogotě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět