BRAZÍLIE MÁ NEJVĚTŠÍ AGROPRŮMYSLOVÝ SEKTOR, ALE POTRAVINY TAKÉ DOVÁŽÍ. USPĚT MOHOU I ČEŠI

Brazilský trh supermarketů představuje velký potenciál pro české výrobce a exportéry potravin a nápojů. Nedávno skončený mezinárodní veletrh supermarketů „Apas Show 2023“ v Sao Paulu, který je největší akcí svého druhu na světě a současně největší prezentací výrobců a distributorů potravin a nápojů na celém americkém kontinentu, ukázal na vysokou atraktivnost obrovského brazilského spotřebitelského trhu. Současně upozornil na velké obchodní a investiční příležitosti pro zahraniční dodavatele. Včetně těch českých.

Ilustrační foto: Shutterstock

Brazílie má největší agroprůmyslový sektor v celosvětovém srovnání. Současně je předním světovým producentem potravin a jejich druhým největším exportérem. Potraviny se podílejí na celkovém brazilském vývozu 18 % a lze je najít na trzích 179 zemí světa (podle informací ABIA – Brazilské asociace potravinářského průmyslu). Brazílii navíc patří první místo v žebříčku největších výrobců masa (zároveň je druhým největším vývozcem), je největším výrobcem a exportérem pomerančového džusu a cukru a druhým hlavním exportérem instantní kávy a sójového oleje.

Proto není tajemstvím, že tato 5. největší země na světě s 5. největším počtem obyvatel (více než 215 milionů potenciálních spotřebitelů) láká přední zahraniční producenty a investory z potravinářského sektoru. Podle statistických údajů Světové banky Brazilci utrácejí přibližně 17 % svého disponibilního příjmu za jídlo. Polovina obyvatel země je považována za střední třídu a asi 16 milionů je na vrcholu společenské pyramidy, tj. velmi bohatých spotřebitelů.

SILNÁ DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ KONKURENCE

Průmysl potravin je v Brazílii velmi rozvinutý a panuje na něm silná domácí a zahraniční konkurence. Ta je větší než například v Německu. Současně však toto odvětví poskytuje obrovské příjmy a velmi zajímavé marže pro výrobce a distributory. Příjmy na trhu s potravinami v Brazílii za poslední desetiletí výrazně vzrostly. V letech 2010 až 2021 se téměř ztrojnásobily a loni podle předběžných údajů dosáhly hodnoty více než 982 miliard brazilských realů (198 mld. USD).

Hlavním distribučním kanálem potravin a nápojů jsou supermarkety, jež se poslední dobou stále častěji (hlavně ty velké) snaží o výrobu a prodej vlastních značek. Supermarkety se v Brazílii podílejí na tvorbě HDP v průměru 8 %, přičemž v některých federálních státech s nižším podílem průmyslu dosahuje tento ukazatel až 11,5 %.

BRAZILSKÝ TRH SUPERMARKETŮ

A kdo ovládá místní trh supermarketů? Zhruba dvě třetiny trhu supermarketů jsou v rukách zahraničních investorů. A to především francouzských společností. Největší síť supermarketů provozuje investiční a potravinářská maloobchodní skupina Carrefour. Podle ABRAS (Brazilská asociace supermarketů) hrubé příjmy skupiny, jež působí ve více než 40 zemích a vlastní kolem 1400 supermarketů a hypermarketů, převýšily loni v Brazílii 81,2 mld. realů (16,3 mld. USD).

Řetězcem s největším počtem obchodů na brazilském trhu je však potravinářská skupina GPA (Grupo Pão de Açúcar, jejíž největším akcionářem je francouzská společnost Casino), která je na trhu známá obchodními značkami Extra, Pão de Açúcar a Assaí Atacadista. Hrubé prodeje tohoto maloobchodního řetězce loni dosáhly 74,5 mld. reálů (14,9 mld. USD). Mezi další velké řetězce patří Mateus Supermercados, Supermercados BH, Irmãos Muffato, SDB, Cencosud Brasil, DMA Distribuidora či Companhia Zaffari.

Saopaulská asociace supermarketů (APAS) uvádí, že v loňském roce připadalo na vlastní značky supermarketů více než 55 % všech maloobchodních prodejů potravin v zemi. Konkrétně ve státě São Paulo se supermarkety loni staly hlavním prodejním distributorem potravin z hlediska objemu tržeb, ale současně i nejběžnějším typem maloobchodu s potravinami.

CO BRAZÍLIE DOVÁŽÍ

Z prohlídky veletrhu APAS Show a jednání s předními domácími a zahraničními vystavovateli a distributory mimo jiné vyplynulo, že v importu potravin ze zahraničí na brazilský trh převládají především zbožové položky jako potravinové přípravky a přísady, alkoholické nápoje, tuky a oleje, sirupy a sladidla, koření, omáčky, džemy a želé, cereálie a tyčinky, zpracované mléčné výrobky, čokoláda a cukrovinky.

Zájem o import potravin a nápojů je dán ze strany maloobchodníků především tím, že hledají pro své klienty vysoce hodnotné a jedinečné produkty, aby se odlišili od domácí konkurence a vytvořili nové příležitosti na trhu. Tím se snaží získat pozornost zejména bohatších spotřebitelů (cena však není vždy určujícím faktorem pro spotřebitele vyšší třídy). Dovážené produkty spadají do kategorie luxusního zboží a v této prémiové kategorii potravin a nápojů je třeba počítat s tvrdou konkurencí.

Největší supermarkety a potravinářští maloobchodní prodejci na brazilském trhu podle objemu hrubých prodejů. Zdroj: ABRAS

VYSOKÉ NÁROKY, ALE NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Navíc při zavádění nového produktu na trh je třeba brát v úvahu fakt, že brazilští dovozci mají tendenci nakupovat malá množství, aby otestovali chování spotřebitelů a zájem o danou novinku. Navíc vyžadují jisté formy inovace, kvalitnější balení, uplatňování nových trendů u marketingu a reklamy. Bylo by chybné si myslet, že produkty, které se dobře hodí do jiných latinskoamerických zemí, budou mít automaticky úspěch i na brazilském trhu. Obecně platí, že produkt dovážený z Evropy dosahuje v maloobchodě zhruba čtyřnásobku ceny (EXW).

Na druhou stranu je u dováženého zboží výhodou, že brazilští spotřebitelé si produkty evropské provenience (stejně jako americké) spojují se sofistikovaností a historickou tradicí, což jim dává určitou konkurenční výhodu na trhu v porovnání s výrobky lokální produkce. Rovněž je nutné počítat s tím, že pro Brazilce jsou běžné exkluzivní smlouvy se zahraničními dodavateli.

PIVO UKÁZALO CESTU

Berouce v úvahu vše výše uvedené, není pochyb o tom, že brazilský trh představuje velkou příležitost pro české výrobce potravin a nápojů. Úspěchy exportu českého piva a vysoká prestiž u lokálních spotřebitelů piva české provenience jsou toho důkazem. Generální konzulát ČR v São Paulu v posledních 3 letech v úzké spolupráci s ministerstvy zahraničí a zemědělství cíleně a s úspěchem realizoval řadu projektů ekonomické diplomacie s cílem podpořit právě vývoz piva, sladu a chmele, stejně jako strojů, zařízení a technologií pro pivovarnický průmysl. Uskutečnily se i incomingové mise brazilských pivovarníků do Česka a loňská účast na veletrhu Brasil Brau. To vše přispělo k úspěchu. Proto se lze domnívat, že podobný úspěch mohou mít i jiné české zbožové potravinářské položky na pultech brazilských supermarketů. Účast českých zástupců na APAS Show 2024 by mohla být prvním a důležitým krokem, při kterém Generální konzulát ČR a zastoupení CzechTrade v São Paulu mohou a jsou připraveni pomoci. 

Česká republika patří k předním evropským vývozcům potravin a nápojů. Objem exportu českých potravin převýšil loni 20 mld. korun, což představuje za deset let zvýšení o 100 %. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR mají velkou zásluhu na vývozu právě mimo jiné mezinárodní obchodní řetězce, které nabízejí vhodné zboží z české produkce do celého světa v rámci svých prodejních a distribučních kanálů. Mezi nejrozšířenější české potraviny v zahraničí patří trvanlivé potraviny, mléčné a masné výrobky a müsli tyčinky. Zájem je i o specifické produkty jako jsou paštiky (s různou příchutí), nakládané okurky, cereálie či hořčice.

Miloš Sklenka, generální konzul ČR v São Paulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět