BOOM DRONŮ VE RWANDĚ INSPIRUJE JIŽNÍ AFRIKU

Od celosvětově prvního komerčního doručení zásilky pomocí dronu uplynuly již čtyři roky a bezpilotní technologie nacházejí ve světě stále více uplatnění. Průkopníkem v této oblasti je bezesporu Rwanda, kde jsou bezpilotní technologie běžnou součástí tamního leteckého provozu. V Jižní Africe momentálně dochází k revizi platných předpisů a toto odvětví se pomalu, ale jistě otevírá dynamickým globálním trendům.

Ilustrační foto: Shutterstock​

Široká implementace dronů v Jihoafrické republice představuje příležitosti pro inovativní řešení českých podniků, a to napříč drtivou většinou všech průmyslových odvětví.

Americký e-shop Amazon a jeho čínská obdoba JD.com realizovaly první komerční doručení zásilky za pomoci dronu již v roce 2016. Ve stejném roce americká logistická společnost Zipline International začala s bezpilotní přepravou krevních zásob do odlehlých oblastí Rwandy. Od té doby již společnost Zipline ve Rwandě uskutečnila více jak 20 000 bezpilotních letů a v současnosti doručuje i další zdravotnický materiál a léky. Díky průkopnickému postoji rwandské vlády začal počet bezpilotních letů převyšovat lety klasické, což z Rwandy učinilo inspiraci pro všechny ostatní státy.

JIŽNÍ AFRIKA MEZI PRVNÍMI

Když Jihoafrický úřad pro civilní letectví (SACAA) představil v červenci roku 2015 předpisy pro odvětví bezpilotních technologií, stala se JAR jednou z prvních zemí, která toto dynamické odvětví celoplošně regulovala, a to jak pro účely soukromé, tak i komerční, neziskové, výzkumné a další. Tyto předpisy byly vnímány jako značně pokrokové a jejich cílem bylo zajistit bezpečnost, snížit riziko a rovněž stanovit zodpovědnost v tomto rychle se rozvíjejícím oboru.

Nezastavitelný technologický pokrok si však v současné době žádá revizi platných předpisů a jejich adaptaci na přibývající možnosti efektivního využívání bezpilotních technologií napříč drtivou většinou všech průmyslových odvětví. Jihoafrická federace bezpilotních leteckých systémů společně s Asociací komerčních bezpilotních letounů se v uplynulém roce významně zasloužily o postupné zavádění potřebných změn.

Jako příklad lze uvést markantní zkrácení lhůty pro vydání povolení komerčním provozovatelům ze strany SACAA, a sice z původních několika měsíců na řádově několik dní, což značně urychluje proces vydání samotné licence. Další významnou inovací je zavedení databáze, do které jsou zavedeny bezpilotní technologie od všech výrobců, kteří jsou registrováni v JAR a provozovatelé tak nemusí u předmětných technologií procházet zdlouhavým procesem registrace.

SOUČÁST PRŮMYSLU 4.0

Kritickou oblastí, která vyžaduje značnou míru regulace, je bezesporu integrace bezpilotních technologií do vzdušného prostoru a leteckého provozu JAR. Za významný milník a krok kupředu však lze považovat schválení systému zvyšujícího bezpečnost a autonomii v rámci dlouhých pravidelných letů, k jejichž provozování je třeba žádat o zvláštní povolení. Tento systém by měl postupně vést ke zjednodušení požadavků na získání tohoto povolení, což je nutným předpokladem k tomu, aby mohlo i v JAR dojít k vytvoření celonárodní sítě bezpilotního provozu tak, jak je tomu již ve Rwandě. V neposlední řadě je důležitou hybnou silou to, že bezpilotní technologie začaly být v JAR považovány za klíčový prvek koncepce Průmyslu 4.0.

Vzhledem k tomu, že JAR je nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou v Africe, bezpilotní technologie zde mají již teď celou řadu využití a staly se neodmyslitelnou součástí obchodních aktivit společností napříč zdejšími průmyslovými sektory. Příležitosti pro české podniky, které se bezpilotními technologiemi zabývají ať už z hlediska hardwaru, softwaru či tréninku, jsou zde proto značné.

Příkladem lze uvést využití v těžebním průmyslu, kde se drony používají k vizuální inspekci terénu před odstřelem či obecnému monitoringu důlních operací. Údržba vedení pomocí dronů je dalším významným uplatněním této technologie. Monitoring zemědělství a přírodních rezervací jsou taktéž v JAR běžné. České společnosti tak mají v JAR pro svá inovativní řešení velmi široké pole působnosti.

DOPADY KORONAVIROVÉ KRIZE

Je vhodné se zamyslet nad tím, co v této oblasti představuje současná globální krize v souvislosti pandemií COVID-19. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti dojde k celosvětovému boomu těchto technologií a jejich běžného začlenění do života nás všech. Není sporu o tom, že bezkontaktní doručování léků či měření teploty za pomoci „létajících termálních kamer“ by našlo široké využití na celém světě již dnes. Globální úprava bezpilotních technologií je proto stejně žádoucí, jako tomu kdysi dávno bylo u běžné letecké dopravy.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace a kontakty na místní subjekty se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím commerce_pretoria@mzv.cz.

David Vaverka, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Pretorii 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět