AMERICKOU DOPRAVU ČEKÁ TROJÍ REVOLUCE

Americká doprava se postupně připravuje na trojí revoluci v mobilitě, a to v podobě rozvoje sdílených jízd, elektromobility a autonomního řízení. Nové technologie přináší rizika pro stávající výrobce, ale i řadu nových příležitostí i pro zahraniční firmy. Včetně těch, které dosud stály mimo automobilový svět.

Samořídicí automobil Waymo v ulicích Silicon Valley. Kalifornie je lídrem v testování autonomních vozidel, jejich širšímu nasazení v Americe i jinde ve světě ale stále brání mnoho technických a legislativních bariér. Foto: Shutterstock

Auto je označováno za jeden ze symbolů osobní svobody, nezávislosti a za jeden z klíčových aspektů amerického způsobu života. Na 6,5 milionu kilometrech amerických silnic se prohání přes 260 milionů osobních a užitkových vozidel. Každoročně si Američané koupí téměř 18 milionů nových aut. Přes 90 % Američanů dojíždí do práce automobilem. Průměrný Američan najede 1500 kilometrů měsíčně… A stráví 42 hodin ročně v dopravních zácpách. Nové technologie a koncepty dopravy, na kterých se pracuje od Silicon Valley po Detroit, však slibují zásadní změny.

Rozvrat tradičních taxi

Ridesharingové služby firem jako Uber nebo Lyft už začaly proměňovat mnohá velká americká města. Sdílené jízdy sice zcela rozvrátily americké taxislužby, ale statisícům řidičů umožnily získat překlenovací pracovní místa či přivýdělek a pro třetinu Američanů, která je využívá, přinesly rychlou a pohodlnou přepravu za cenu blízkou jízdence na městskou hromadnou dopravu. Kromě sdílených jízd vyrostli i poskytovatelé řešení „problému poslední míle“ propojujícímu MHD a individuální dopravu v podobě sdílených elektrických koloběžek, kol, jiných vozítek a „on-demand“ sdílených automobilů typu Zipcar, WaiveCar nebo Turo. Ty umožnují firmám či privátním vlastníkům sdílet automobil s jinými v době, kdy jej nepotřebují, díky jednoduchým mobilním aplikacím.

I když je naprostá většina nově prodaných vozidel v USA nadále na bázi spalovacích motorů s dominancí benzinu jako paliva, i zde dochází k postupným proměnám. V roce 2018 v Kalifornii poprvé elektromobily ukrojily podíl přes 10 % u nově prodaných osobních vozů. Provoz těchto vozidel má ze své podstaty zcela jiné nároky na servis, tankování a dobíjení. V poslední dekádě vyrostlo v USA přes 50 000 nabíjecích stanic, přičemž do roku 2030 se očekává, že celkové množství nabíjecích bodů vzroste až na 1,2 milionu díky soukromým firmám jako EVgo, Chargepoint nebo Electrify America, i vládní podpoře, dotacím a legislativě podporující budování infrastruktury v nové obytné či kancelářské zástavbě.

Matematická úloha

Do vývoje technologií automatického a autonomního řízení se v USA zapojily již stovky firem – od největších technologických gigantů jako Google přes zavedené automobilky po startupy. Jen v Kalifornii má povolení testovat samořídící vozidla na 62 firem. Investoři do tohoto oboru již vložili přes 100 miliard dolarů v očekávání velkých budoucích zisků. Jakkoliv technologie dosud není zralá na plné nasazení v praxi a stále čelí mnoha nedostatkům včetně právních a legislativních, mnohé její prvky postupně pronikají do standardní bezpečnostní výbavy nových vozů. Zvládnutí této technologie se již nejeví jako neřešitelná otázka, ale spíše jen jako matematický problém, který se firmy snaží vyřešit za pomoci umělé inteligence a to tak, aby výsledné řešení bylo co nejlevnější a obešlo se bez drahých sad senzorů.

Všechny tři výše uvedené technologie přichází navzájem a v těsném propojení. Většina firem, které pracují na autonomních technologiích, testuje vozy na sdílenou jízdu, a to tak aby vyvinuly nové koncepty dopravy, která bude rychlá, jednoduchá na užití a bezpečná. Aby byla zároveň i levná, počítá se s využitím elektromobilů, které jako jediné budou díky nulovým emisím masově přijatelnější pro města i zákazníky.

Rozvoj všech těchto technologií přináší řadu jedinečných příležitostí. Provoz (sdílených) autonomních vozidel bude závislý na internetu a zabezpečeném přístupu ke cloudovým službám, smart vnější infrastruktuře a velmi podrobným mapovým podkladům. Otevírá se tak prostor jak pro subdodavatele těchto služeb, tak pro firmy, které budou tento ekosystém budovat. Tyto firmy budou schopny data z provozu vozidel dále využít například pro údržbu a řízení vozu, vyhledání co nejefektivnějších forem sdílení nebo hledání nejoptimálnějších tras, co se týče spotřeby i dobíjení. Nasazení autonomních technologií je spojeno rovněž s riziky v oblasti kybernetické bezpečnosti, což zároveň představuje příležitosti pro antivirové společnosti. Výrobci stále bojují s dostupností levných senzorů a vývojem algoritmů, které by zvládly tak složitý úkol, jako je jízda v nepředvídatelném městském prostředí.

Elektromobilita a sdílená ekonomika jdou ruku v ruce, jak dokládá i tento snímek ze San Franciska. Ridesharingové služby se týkají také elektroskútrů. Foto: Shutterstock

Jak trávit čas v autě

Doprava budoucnosti rovněž vytvoří nový prostor pro jiné formy využití času přepravovaných cestujících, individualizovaný infotainment a vytváření aplikací, které umožní práci a zábavu přímo v autě. Nové úrovně propojení automobilů mezi sebou, s mobilními telefony a okolním prostředím mohou poskytnout prostor pro vývoj zcela nových služeb založených na přesné poloze, osobních datech a preferencích cestujících v oblastech elektronického obchodu, cílené reklamy nebo sociálních platforem.

Nové příležitosti přinese i rozvoj infrastruktury pro napájení elektromobilů, integrace dobíjecích stanic do chytré přenosové sítě a vývoj nových forem business modelů spojených s jejich provozem. Může jít o různé formy plateb penězi či energií a využití cílené reklamy. Dlouhodobě velká poptávka je po softwaru spojeném s řízením spotřeby baterií či hardwaru nabíjecích článků včetně řešení pro dosažení větší energetické hustoty.

Ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů berou budoucnost mobility jako jednu z prioritních agend. Řada projektů ekonomické diplomacie si klade za cíl pomoci českým firmám i našim vědeckým pracovištím a státním institucím zorientovat se v procesu transformace dopravy a vyhledat ty nejperspektivnější příležitosti pro rozvoj podnikání či navázání spolupráce.

Příkladem může být nedávný projekt Generálního konzulátu ČR v Los Angeles a agentury CzechInvest, v jehož rámci měli zástupci Škody Auto DigiLab, startupu Roboauto, českých technických univerzit ČVUT a VUT, ministerstva dopravy, Magistrátu hlavního města Prahy a Centra dopravního výzkumu šanci navštívit na týden Silicon Valley. Zúčastnili se tam různých konferencí a absolvovali řadu setkání, mimo jiné s výrobcem „mozků“ pro autonomní vozy – firmou Nvidia, progresivní automobilkou Byton nebo University of California in Berkeley.

MARINO RADAČIČ, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Los Angeles

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět