EU může podpořit českou expanzi do Asie

Stále více českých firem obrací svůj pohled k asijským trhům jako prostoru pro další expanzi a diverzifikaci svého exportu. Dynamicky se rozvíjející Asie je bezpochyby správnou volbou, skýtá širokou paletu příležitostí a možností spolupráce. Je dobře, že ji čeští exportéři mají ve svém hledáčku.

Jedna z příštích evropských misí bude zaměřena na technologie a služby v oblasti japonské železniční dopravy. Na snímku proslulý japonský vlak šinkanzen. Foto: Shutterstock

Perspektivní asijský trh je rozlehlý a velmi rozmanitý. Je tvořen rozvinutými ekonomikami, které se proslavily špičkovými technologiemi, jako Japonsko nebo Jižní Korea; globálně sílící Čínou a Indií; nebo expandujícími zeměmi jihovýchodní Asie – členy sdružení ASEAN. V rámci úvah o expanzi a budování interní strategie by tak exportéři nejprve měli vyhodnotit, které dílčí trhy jsou pro ně nejzajímavější, a to jak z hlediska ceny a poptávky, tak i třeba obchodní kultury nebo dovozních a platebních standardů.

Evropská brána

Vedle nástrojů nabízených Jednotnou sítí české ekonomické diplomacie mohou čeští exportéři využít pro poznání trhů jednotlivých zemí také program EU Gateway Business Avenues. Jeho podstatou jsou podnikatelské, sektorově zaměřené mise pro společnosti ze zemí Evropské unie, které míří do jedné nebo více zemí regionu. Pro účastníky je připraven program umožňující poznání místního prostředí v daném odvětví, například v podobě návštěvy oborového veletrhu, závodu významného místního producenta nebo důležitého odběratele.

Součástí je i detailní brífink o místním trhu a jeho specifikách, často také úvodní coaching zaměřený na tradiční společenské a obchodní zvyklosti. Nikdy nechybí široký prostor pro networking s potenciálními obchodními partnery a zákazníky. Pro české společnosti se pak v případě účasti navíc nabízí i možnost využít přítomnosti v teritoriu a obohatit program o další, na míru připravené aktivity ve spolupráci s ekonomickým diplomatem českého velvyslanectví nebo zástupcem agentury CzechTrade v dané zemi.

Zatím nevyužitá příležitost

Organizace a logistika programu EU Gateway Business Avenues je přitom zajištěna odborníky znalými místního prostředí a je plně hrazena z programu EU. Účastníkům jsou navíc poskytnuty štědré dotace na dopravu a ubytování, a získávají tak komplexní, kvalitní a fundované informace za nižší náklady, než kdyby se rozhodli jít do dané země „na vlastní pěst“. Zájem je tak mezi firmami z různých zemí EU tradičně velký a účastníci misí jsou vybíráni z přihlášených uchazečů, splňujících předkvalifikační kritéria. České firmy zatím výhod tohoto programu bohužel příliš nevyužívají, což je jistě škoda. Účast v misi lze jednoznačně doporučit.

Historie programu EU Gateway Business Avenues se začala psát na počátku 90. let, kdy byl v roce 1990 zahájen pilotní projekt s Japonskem. V průběhu let 1994 – 2007, kdy program nesl název „Gateway to Japan“, bylo v jeho rámci zorganizováno celkem 60 podnikatelských misí, jichž se zúčastnily více než dva tisíce evropských firem. Na základě úspěchu tohoto programu a poptávky firem po jeho rozšíření na další perspektivní teritoria byla v roce 2008 přidána další cílová země, a to Korejská republika. V letech 2008 – 2014 tak do těchto dvou zemí zavítalo celkem 1500 firem v rámci 46 misí. Od roku 2016 pak byl seznam cílových trhů dále výrazně rozšířen o Čínu a vybrané země jihovýchodní Asie (Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko a Vietnam), kdy je v rámci aktuálního pětiletého programu naplánováno celkem 56 podnikatelských misí do uvedených devíti asijských zemí.

Informace o misích

Na tomto odkazu mohou čeští exportéři nalézt veškeré informace o nejbližších plánovaných misích v rámci programu EU Gateway Business Avenues, včetně termínu pro podání přihlášek. Aktuálně je například možné se hlásit na celkem tři podnikatelské mise do Koreje a Japonska, které se uskuteční v únoru a březnu 2020, a to v oborech Green Energy a Healthcare & Medical. Uzávěrka přihlášek je přitom již v období říjen – listopad 2019.

Zájemcům o účast v zahraničních podnikatelských misích EU doporučujeme sledovat výše uvedené webové stránky programu EU Gateway Business Avenues. Ekonomičtí diplomaté našich velvyslanectví s organizátory misí spolupracují, jsou připraveni zodpovědět případné dotazy českých firem a v průběhu jejich pobytu v zahraničí je podle potřeby osobně podpořit.

Stanislav Beneš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu

Květoslav Sulek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Soulu

Jakub Černý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Jakartě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět