Dopravní prostředky za průmyslové revoluce

Téma čtvrté průmyslové revoluce je v současné době intenzivně řešeno ve všech odvětvích průmyslu. Strojírenství hromadných dopravních prostředků není v tomto směru žádnou výjimkou, ba naopak. Podniky dopravního strojírenství jsou totiž svými zákazníky motivovány k implementaci těch nejmodernějších technologií, které ve svých výzkumných centrech mají k dispozici. Provozovatelé dopravních prostředků jsou si totiž dobře vědomi, že nasazením moderních technologií získají pro své cestující mnoho výhod. Lze zmínit zejména vyšší bezpečnost, rychlost a komfort přepravy, a to vše za velmi přijatelné provozní náklady.    

Petr Brzezina, prezident Škody Transportation. Foto: Pavel Vítek

Technické a ekonomické požadavky provozovatelů hromadných dopravních prostředků nutí jejich výrobce k zavádění moderních kyberneticko-fyzikálních systémů výroby, ale také k implementaci SMART technologií, kterými je provoz vozidel řízen. Lze zmínit zejména řídicí systémy vozidel, autonomní řídicí systémy, antikolizní systémy, systémy prediktivní údržby vozidel, kamerové systémy, systémy pro komunikaci s cestujícími nebo třeba také aktivní systémy pro komunikaci s dispečinkem. Požadavků na rozvoj takových technologií je velmi mnoho, a to nás přivedlo k založení dceřiné společnosti s názvem ŠKODA DIGITAL s.r.o. Ve skupině Škoda Transportation chceme mít špičkovou vývojovou firmu, která se bude soustředit na vývoj nejmodernějších digitálních a SMART technologií. Počítáme s tím, že ŠKODA Digital bude tyto technologie dodávat nám i jiným výrobcům vozidel jako hotová řešení.

ŠKODA DIGITAL s.r.o. sídlí v Ostravě, ovšem svá vývojová pracoviště má také v Praze, Plzni, Zlíně a Helsinkách. Zatím. Předpokládáme totiž, že jejich seznam se bude rychle rozšiřovat, neboť nadějní a schopní odborníci se nacházejí na celém světě a my chceme jejich potenciál plně využít.

Základem je přenos dat

Na výzkumu a inovacích samozřejmě spolupracujeme také s dalšími firmami, a to nejen v rámci skupiny PPF, jejíž jsme součástí. Například velmi intenzivně spolupracujeme se společností O2, která testuje telekomunikační 5G sítě. Skupina PPF jako celek disponuje obrovskými možnostmi a my chceme všech těchto možností a synergií plně využít. Možná si to někdo neuvědomí, ovšem kvalita dopravy je v současné době velmi závislá na přenosu dat. Data přenášíme z a do vozidel, mezi vozidly samými, dále mezi dispečinkem a vozidly, mezi vozidly a jejich servisním zázemím. Současná fáze digitalizace a zejména přenos dat významně napomáhá provozovatelům vozidel při provádění údržby vozidel. Umožňuje jim prodloužení intervalů údržby, což se promítá do zvýšení provozuschopnosti vozidel, vede ke snižování celkových nákladů na životní cyklus a v neposlední řadě vede ke zvýšení bezpečnosti.

Bezpečnost cestujících je pro nás nejdůležitějším parametrem. Například autonomní řízení kolejových vozidel je dnes již zvládnutou technologií. Je možné ji využít v metru, neboť to se pohybuje v uzavřeném dopravním systému, ovšem zatím není možné na kolejích provozovat autonomní tramvaj nebo vlak. Čeká nás totiž vyřešit ještě mnoho technických a legislativních otázek.

Škoda Transportation získala zakázku také na dodávku tramvají pro německé město Chemnitz. Vizualizace: Škoda Transportation

 

Budoucnost není v jediné technologii

Skupina ŠKODA Transportation je výrobcem mnoha druhů hromadných dopravních prostředků. Uvědomujeme si, že naši zákazníci vyžadují, aby jejich dopravní prostředky byly poháněny těmi nejekologičtějšími a nejperspektivnějšími zdroji energie. Rovněž i v této oblasti tedy vynakládáme mnoho úsilí. Paralelně pracujeme na vývoji a rozvoji CNG, bateriových, vodíkových i elektrických systémů. Víme totiž, že pro každý typ dopravního prostředku se na konkrétní trati a v daném čase může jevit výhodněji jen některý z těchto používaných palivových systémů, případně také i jejich některé kombinace. Jsem přesvědčen, že nikdo z nás se neodváží tvrdit, že budoucnost patří jen jedné určité a dnes známé technologii. Popřeli bychom tím totiž neustálý vývoj lidského poznání. Nové technologie budou stále objevovány a ty staré, již neperspektivní, budou zanikat.

Za ŠKODU Transportation chci ovšem sdělit, že naši vývojáři budou pro vás vyvíjet a rozvíjet vždy jen ty nejmodernější technologie, které budou pro vás zároveň těmi nejužitečnějšími a nejprospěšnějšími.  Jsem přesvědčen, že toto je naše vize a cesta, kterou chceme kráčet a přispět tak naším nepatrným dílem k vývoji celé společnosti.

PETR BRZEZINA, prezident a předseda představenstva, ŠKODA Transportation  

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět