V Peru posiluje zdravotnictví i digitalizace

Peru je jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik Latinské Ameriky. Jen letos měla podle prognóz jít vzhůru o 3,1 %. Jenže to bylo před koronakrizí. Jen za letošní březen vykazovala peruánská ekonomika jen za březen propad o 20 % oproti stejnému období v roce 2019. Celoročně se pak očekává průměrný pokles „jen“ 5 %, a to zejména díky obzvlášť rychlé reakci vlády směrem k podnikatelské sféře a pracovnímu trhu. Kromě klasické pomoci malým a středním podnikům a příspěvkům pro nejchudší se vláda soustředí hlavně na posílení dvou sektorů: zdravotnictví a digitalizaci/ICT technologie.

Ilustrační foto: Shutterstock

Peruánská vláda reagovala na šíření Covid-19 přímo astronomickou rychlostí: již 16. 3. vyhlásila nouzový stav na 15 dní a později ho prodloužila o dalších 15 dnů. V zemi panuje všeobecná karanténa, veškerá osobní mezinárodní i vnitrostátní doprava je pozastavena. Náhlost opatření mnohé překvapila: tisíce turistů (Peru patří mezi nejnavštěvovanější země světa) zůstaly izolovány v těžce dostupných regionech a tisíce pouličních prodavačů, neformálních dopravců či pracovnic v domácnosti přišlo ze dne na den o zdroj obživy bez toho, aniž by se mohlo spolehnout na své úspory (70 % aktivní pracovní síly je zaměstnáno v neformálním pracovním sektoru a pouze 40 % obyvatelstva vlastní bankovní účet). Na druhou stranu se ale velmi pravděpodobně díky okamžitému zavedení povinného sociálního distancování Peru vyhnulo zdravotní katastrofě, podobné například té v Ekvádoru. Peru patří mezi zdravotně nejméně postižené země Latinské Ameriky. Vláda se tak může soustředit na minimalizaci škod v ekonomice.

Miliardy pro veřejné zdravotnictví

Oproti ostatním zemím investuje Peru dlouhodobě velmi málo do zdravotního sektoru. Loni to bylo zhruba jen 3 % HDP (pro srovnání: například v Chile či Argentině tento podíl činí 5 %). Nedostatek zdravotních technologií, lékařů či nemocničních zařízení se palčivě projevuje právě v době pandemie Covid-19. Z existujících 850 lůžek na JIP na celostátní úrovni je 276 exkluzivně vyhrazeno pro vážné případy nakažení koronavirem, které představují zhruba 5 % všech potvrzených případů nákazy. Jejich obsazenost se přitom za poslední týden ztrojnásobila, počátkem dubna dosáhla již 20 %. Pokud by se tedy celkový počet nakažených přehoupl před hranici 5 tisíc, vstoupil by peruánský zdravotní sektor do kritické fáze.

Vláda proto okamžitě alokovala 670 miliónů solů (cca 4,7 mld. Kč) na posílení veřejného zdravotnictví. Dalších 400 tisíc USD obdrželo peruánské zdravotnictví od Interamerické rozvojové banky. Fondy mají být využity na financování vývoje a výroby mechanických ventilátorů a dalších přístrojů na boj s nemocí, ale i na výstavbu nových jednotek JIP. V tomto směru vláda začala již uzavírat dohody o spolupráci s univerzitními laboratořemi i s některými soukromými klinikami, jejichž prostory a personál by ráda využila rovněž pro léčbu vážných případů v momentě, kdy se kapacity veřejných zařízení naplní.​

Peruánské ekonomice by měla prospět i rychlejší digitalizace napříč různými sektory. Foto: Shutterstock

Pomáhá i hackathon

Pandemie Covid-19 vede k zintenzivnění snah vlády o plošné zavádění digitalizace veřejné správy a podpory online řešení v soukromém sektoru. Ministerstvo průmyslu alokovalo 10 mil. solů (cca 70 mil. Kč) na program „Výzva pro inovace proti COVID“, zacílený na spolufinancování inovativních forem boje proti pandemii, včetně vývoje mobilních aplikací zaměřených na prevenci, měření statistik či kontrolu nákazy. Program má velký úspěch u mladých programátorů, studentů medicíny a počítačových analytiků, kteří již v březnu v rámci masivního on-line hackathonu vyvinuli několik kreativních řešení. Jde například o integrační systém dat podporovaný umělou inteligencí na mapování potenciálních nových epicenter nákazy či informační kit určený obyvatelům venkovských oblastí s doporučeními, jak se bránit proti nákaze za použití lokálních produktů tradiční medicíny.

Zároveň prezident Martín Vizcarra oznámil vytvoření digitálního propojení mezi centrální vládou a regionálními vládami, tzv. „GORE Digital“. Cílem je sdílení informací a novinek, především z oblasti telemedicíny a vzdělání tak, aby mohly být k užitku i sociálně slabším obyvatelům v izolovaných částech země.

Oba sektory nabízejí zajímavé příležitosti pro české firmy z oblasti zdravotnických technologií, ale i pro ty se zkušeností s digitálními platformami, bezpečnostními přístupy pro spojení online a podobně. Od dubna 2020 navíc českým exportérům v Peru bude k dispozici nový nástroj MZV ČR – PROPEA – který jim usnadní každodenní styk s potenciálními zákazníky. Své produkty a služby budou moci propagovat, i když lze do Peru vycestovat jen s obtížemi.

Radka Sibille, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě

Samanta Veliz Isla, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Limě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět