RYCHLÝ RŮST, OBŘÍ TRH, MODERNIZACE – INDII NELZE OPOMENOUT

Indie se po šest týdnů trvajících volbách do dolní komory parlamentu Lok Sabha vrátila do běžného režimu. Na staronovém premiérovi Nárendrovi Módím teď bude mimo jiné udávat další směřování reforem indického hospodářství, které započal ve svém prvním volebním období v roce 2014 s cílem udělat ze země třetí největší ekonomiku světa. Indie je v současnosti hospodářským hegemonem jižní Asie a drží se na páté příčce co do velikosti hrubého domácího produktu světových ekonomik.

Indie se po šesti týdnech voleb vrátila do běžného režimu. Foto: Shutterstock

Indie se zotavila z covidové pandemie a její HDP roste nejrychlejším tempem v regionu, 7,3 % za minulý rok. Solidní hospodářský růst mezi 6-7 % HDP ročně se předpokládá i v následujících letech. Když přihlédneme také k velikosti jejího trhu s 1,4 miliardami obyvatel a rostoucí střední třídou, početné demografické skupině mladých lidí v produktivním věku, a také k vládnímu důrazu na celkovou modernizaci ekonomiky, stává se Indie zajímavým trhem pro odbyt českého zboží, služeb i nabídky investičních příležitostí.

AMBICE LÍDRA GLOBÁLNÍHO JIHU

Cestu k cíli stát se třetí nejsilnější ekonomikou světa zvolila indická vláda prostřednictvím politiky upřednostňování národních zájmů v zahraniční politice a obchodu India First (Indie na prvním místě). Navenek vystupuje pod vedením premiéra Módího jako suverénní a sebevědomá země s významnou hospodářskou silou. Zároveň sama sebe pasuje do role reprezentanta zemí globálního Jihu, na které by měly světové mocnosti brát ohledy při rozvoji světové ekonomiky a dodavatelských řetězců. Akcentuje inkluzivní hospodářský růst pro rozvojové státy.

V tomto duchu vytváří Indie spojenectví a zapojuje se do multilaterálních ekonomických a obchodních iniciativ se sousedními asijskými státy, ale také s EU a dalšími evropskými zeměmi, se kterými vyjednává o dohodách o volném obchodu. Jedním z nejambicióznějších projektů současné vlády je koridor India – Middle East – Europe Economic Corridor, který má mít podobu vodních i pozemních obchodních tras pro snadnější putování indického zboží a služeb do Evropy a na blízkovýchodní trhy.

MAKE IN INDIA

Ruku v ruce s politikou India First jde také o koncept strategické hospodářské soběstačnosti Indie v řadě oborů – Make in India. Jejím cílem je posílení a přesun výrobních kapacit globálních hráčů i menších výrobců do tuzemska a posílení vlivu průmyslu na tvorbu indického HDP. Indie tak chce podpořit zejména zpracovatelský sektor, který tvořil v roce 2023 zhruba 17 % HDP. Ambicí vlády je posílit výrobní sektor na 25 % HDP do roku 2025, přes její snahy však stále roste pomaleji, než se přepokládalo.

Indie by také ráda konkurovala Číně na pozici „továrny světa“ a k tomuto cíli má dobře nakročeno i vzhledem ke světovému trendu diverzifikace výroby s cílem zajistit odolnost dodavatelských řetězců. Solidní hospodářský růst, příznivý demografický vývoj, konkurenceschopné ceny zdrojů i práce,  masivní plánované vládní investice do infrastruktury i strategická poloha v rámci Indo-Pacifického regionu jsou dalšími faktory na cestě k úspěchu. Cesta k tomuto cíli však bude pro Indii ještě dlouhá i kvůli potřebě dlouho odkládaných strukturálních hospodářských reforem. Ty se týkají zjednodušení akvizic pozemků, sjednocení pracovního práva, vypracování pravidel pro nové technologie a udržitelný rozvoj, privatizace státních podniků a monetizace aktiv. Zapracovat musí Indie také na chybějící či zastaralé infrastruktuře i investicích do lidského kapitálu. K urychlení hospodářského rozvoje se Indie vydala také cestou zjednodušení pravidel pro přímé zahraniční investice. Dobrou zprávou pro rozvoj infrastruktury je současné rozšíření 14 existujících investičních pobídek vázaných na výrobu v oblasti polovodičů a udržitelné energetiky.

Indie nabízí pro české exportéry a investory mnoho příležitostí k rozvoji svých aktivit v různých sektorech. Je však třeba, aby zájemci počítali s překážkami při prostém vývozu na tamní trh, který se čím dál více orientuje na usazování firem v teritoriu. Řada perspektivních českých firem se již na indickém trhu úspěšně etablovala a slaví úspěchy.

Nejviditelnější českou firmou na indickém trhu zůstává Škoda Auto. Foto: Shutterstock

NEJVIDITELNĚJŠÍ JE ŠKODA AUTO

Nejviditelnější českou firmou na indickém trhu stále jednoznačně zůstává Škoda Auto, která zde působí již přes dvacet let a má zde dva výrobní závody v Púně a Aurangabádu. V letech 2021 a 2022 automobilka představila modely Kushaq a Slavia přímo vyvinuté pro indický trh. Na vývoji se podílely týmy v Indii i v Česku. Prodeje značky následně překonaly celkem 100 tisíc vozů ročně. Škoda, která v Indii vystupuje jménem pěti značek koncernu Volkswagen – Škoda, Volkswagen, Audi, Lamborghini a Porsche, bude navíc od letoška využívat nově zprovozněné logistické centrum v Púně k exportu lokálně vyrobených automobilových dílů pro výrobu ve Vietnamu.

Již v současnosti skupina exportuje přes 30 % své indické produkce a má v plánu vývoz nadále navyšovat, řekl letos novinářům Piyush Arora, generální ředitel společnosti Škoda Auto Volkswagen India. Pro českou automobilku má podle něj být Indie základnou pro expanzi na trhy v jihovýchodní Asii. Do Vietnamu budou z logistického centra v indické Púně směřovat lokálně vyrobené díly, ze kterých budou následně sestavena hotová auta. Koncern chce pro expanzi do jihovýchodní Asie využít právě export modelů Kushaq a Slavia značky Škoda. K modelům škodovek specificky vyvinutým pro Indii by se v roce 2025 mělo přidat i nové kompaktní SUV. Tento nový lokální model má podle ředitele značky Škoda v Indii Petra Janeby potenciál proměnit situaci na indickém trhu.

ČTVRTÁ NEJDELŠÍ ŽELEZNICE NA SVĚTĚ

Indie má čtvrtou nejdelší železniční síť na světě – přes 68 000 kilometrů, z čehož je 94 % elektrifikováno. Vlaky zde denně přepraví na 26 milionů cestujících a toto číslo dále roste. Modernizace železniční infrastruktury postupuje rekordním tempem. Každý den je znovu položeno v průměru 14 kilometrů kolejí. Rozpočet pro finanční rok 2024/2025 počítá s kapitálovými investicemi 30 miliard amerických dolarů. Rychle se rozvíjí také indické metro. K současným sedmnácti systémům o délce asi 900 kilometrů brzy přibude sedm dalších s délkou kolem 600 kilometrů, které jsou momentálně ve výstavbě. To pochopitelně vzbuzuje zájem ze strany českých železničních firem, z nichž některé v Indii úspěšně působí již řadu let.

Příkladem může být společnost Bonatrans, která ve svém výrobním závodě v Aurangabádu vyrábí dvojkolí, kola, nápravy, kotouče a obruče pro kolejová vozidla, a má za sebou významné zakázky. Už od roku 2006 na indickém trhu působí také výrobce vlakových brzd DAKO-CZ z Třemošnice. Před dvěma lety založilo DAKO-CZ spolu indickou firmou Jupiter Wagon dceřinou společnost zaměřenou na dodávky kotoučových brzd.

O vstup na indický trh, případně o rozvoj svého současného byznysu, se za pomoci Velvyslanectví ČR v Dillí snaží i další společnosti. Celkem čtrnáct se jich letos v červnu zúčastnilo podnikatelské mise zastřešené Asociací českého železničního průmyslu (ACRI). Pracovní jednání se zástupci indických firem a institucí a networkingové akce v rámci mise potvrdily velký zájem o spolupráci na obou stranách.

Indie by ráda konkurovala Číně na pozici „továrny světa“. Foto: Shutterstock

UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

Vláda nejlidnatější země světa se snaží splnit naráz dva ambiciózní závazky – dosáhnout energetické soběstačnosti do roku 2047 a uhlíkové neutrality do roku 2070. Indická energetika se proto stále významně opírá o fosilní zdroje a s jejich významným postavením se v energetickém mixu počítá i nadále. Zároveň ale vláda plánuje do roku 2030 více než zdvojnásobit kapacitu nefosilních zdrojů elektrické energie. V současnosti je jejich instalovaný výkon na 191 GW, tedy asi na 44 % celkového instalovaného výkonu pro výrobu elektřiny v Indii. Vláda připravila plán dosáhnout výkonu 500 GW v roce 2030, z toho 292 GW má pokrýt fotovoltaika.

Právě v oblasti solární energetiky mají zájem na spolupráci s Indií také české firmy. Představitelé České fotovoltaické asociace v rámci doprovodné podnikatelské delegace ministra zahraničí Jana Lipavského letos v únoru uzavřeli partnerství s příslušnou indickou oborovou komorou. Potenciál je zejména v oblasti dodávek know-how a technologií, řešení akumulace nebo ve společném výzkumu.

ZELENÝ VODÍK

Z pohledu českých firem je velice zajímavým tématem indické energetické transformace také zelený vodík, který má sloužit k dekarbonizaci mnoha sektorů včetně dopravy nebo průmyslové výroby. V roce 2023 spustila indická vláda tzv. Národní misi pro zelený vodík s rozpočtem zhruba 2,2 miliardy eur. Jejím cílem je udělat z Indie světový hub pro výrobu a export zeleného vodíku s výrobou 5 milionů tun ročně do roku 2030. Má také urychlit vývoj a nasazení vodíkových technologií v sektorech s největším potenciálem dekarbonizace, jako jsou ocelářství, nákladní doprava nebo chemický průmysl.

Velvyslanectví ČR v Indii pomáhá českým firmám najít příležitosti v této indickou vládou masivně podporované oblasti. Letos v březnu například proběhla podnikatelská mise zástupců z indického vodíkového sektoru do Česka, během které byly navázány nové kontakty a zahájena spolupráce s HYTEP – Českou vodíkovou asociací.

LAURA VLACHOVÁ

VOJTĚCH OBUŠKEVIČ

EVA KOPECKÁ, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět