Obnovitelné zdroje energií jsou nadějí pro Ghanu

Investice do kapacity obnovitelných zdrojů energie na celém světě stále rostou – a subsaharská Afrika není výjimkou. Také Ghana stále častěji hledá alternativní zdroje energie pro domácnosti i průmyslová odvětví.

Ilustrační foto: Shutterstock

Výroba energie v Ghaně prošla řadou fází: počínaje dieselovými generátory a samostatnými systémy dodávky elektřiny ve vlastnictví průmyslových dolů a továren, až po využití vodní energie po výstavbě přehrady Akosombo, využívá se také výroba energie z plynu nebo lehké ropy. Celková výroba elektřiny v síti činila předloni 16 213,4 gigawatthodin (GWh). Podíl zdrojů vychází na 62,7 % tepelné energie, 37,1 % pocházelo z vody a asi 0,2 % slunce. Přestože Ghana dosáhla pokroku ve své snaze o zvýšení dodávek energie, poptávka zdaleka převažuje nad nabídkou, a tak země zvažuje své další energetické možnosti.

S ohledem na celosvětové úsilí o podporu využívání obnovitelné energie jako strategie ke snižování emisí uhlíku a ničivým dopadům změny klimatu, zavedla Ghana opatření ke zvýšení podílu zelené energie v energetickém mixu. Ghanská vláda označila obnovitelnou energii za jednu z možností, která by mohla přispět k celkovému minimalizování nepříznivých účinků výroby elektřiny a tepla na životní prostředí. V minulosti Ghana zkoumala několik zelených zdrojů energie, včetně bioenergie (biomasa včetně odpadu na energii a biopalivo), přílivové a vlnové síly nebo slunce.

Chybí dlouhodobé plánování

Zpráva sestavená ghanským ministerstvem energetiky ke konci loňského roku odhalila, že většina intervencí v oblasti obnovitelné energie v zemi se provádí buď jako pilotní projekty, nebo na základě krátkodobého plánovacího cyklu. Neexistuje tedy žádný jasný integrovaný plán pro dlouhodobý rozvoj a propagaci různých obnovitelných zdrojů energie v zemi. Aby se vyřešily vedlejší účinky takového krátkodobého plánování, byl vypracován hlavní plán pro energii z obnovitelných zdrojů s cílem poskytnout investiční rámec zaměřený na podporu a rozvoj zelené energie.

V odvětví obnovitelné energie existují obrovské investiční příležitosti. Ghana má rostoucí městskou populaci, což znamená rychlý růst energetické poptávky po průmyslové výrobě, chlazení a mobilitě. Vláda usiluje o diverzifikaci energetických zdrojů, protože její současná závislost na vodní energii je obzvláště náchylná k suchu. Země je obdařena potencionálními zelenými zdroji, které je třeba ještě plně využít. Patří mezi ně biomasa, voda, větrný potenciál podél pobřeží a intenzivní sluneční záření. Obnovitelná energie v současné době přispívá k energetickému mixu o něco více než 1 %. Přestože cílem bylo do roku 2020 dosáhnout 10 % obnovitelných energií, nebylo toho dosaženo.

Největší vodní elektrárnou v zemi je Akosombo na řece Voltě. Elektřinou zásobuje i sousední Togo. Foto: Shutterstock

Velký potenciál má slunce i energetické plodiny

Možnosti využití slunce, větru a moře jako alternativních zdrojů energie jsou značné. Například energie svitu slunce se pohybuje v rozmezí od 4,5 do 6 kWh / m2 / den, s nejvyššími úrovněmi většinou na severu země, kde slunce svítí od 1 800 do 3 000 hodin ročně. Země má také silný potenciál pro výrobu biopaliv, a to díky energetickým plodinám, jako je jatropha a olej z palmových plodů. Do výroby obou komodit země významně investovala, navíc vláda plánuje další zvýšení produkce. Nedávná studie označila Ghanu za předního afrického producenta bionafty z jatrophy.

Politika obnovitelných zdrojů energie či vyšší sazby za elektřinu a plyn poskytují rostoucí příležitosti pro investice. Ghanská vláda zavedla několik opatření a pobídek, aby učinila toto odvětví atraktivním pro investory v zemi i mimo ni. Pokud chcete investovat v Ghaně do obnovitelných zdrojů energie, pak nejlepší čas je právě teď.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

Dominic Amoah, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět