ČESKO-CHORVATSKÝ OBCHOD DOSÁHL HISTORICKÉHO REKORDU

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončil česko-chorvatský zahraniční obchod za rok 2021 na historicky nejvyšší úrovni. Obrat vzájemného obchodu v roce 2021 dosáhl hodnoty 866 milionů eur. Na meziročním nárůstu obratu o 7,4 % se podílel zejména český vývoz, který oproti roku 2020 vzrostl o 10,9 % a dosáhl hodnoty 663 milionů eur.

Mezi nejperspektivnější odvětví patří v Chorvatsku i z pohledu českých firem výstavba a modernizace turistické infrastruktury. Ilustrační foto: Shutterstock

Je potěšitelné a důležité, že vzájemný obchod a především český export do Chorvatska je vyšší i v porovnání se statistikami v předcovidovém období.

PERSPEKTIVNÍ TURISMUS A DALŠÍ ODVĚTVÍ

Potenciál pro další růst vzájemného obchodu a český export je však ještě mnohem vyšší. Mezi perspektivní odvětví, kde se českým firmám daří a kde je v posledních letech zaznamenáván nárůst vývozu z ČR patří především oblast cestovního ruchu. K tomu přispěla nejenom významná investice české společnosti JTH Holding Group Teplice do výstavby  luxusního hotelu Hilton Rijeka Costabella Beach & Resort, či hotelový projekt realitní a investiční společnosti Odien Group Praha ve Splitu. Chorvatsko rozvoj cestovního ruchu podporuje, tvoří téměř 20 % hrubého domácího produktu země. Kromě výstavby nových hotelů probíhají mnohé rekonstrukce a modernizace stávající sítě ubytování. Tyto investice napomohly následnému vývozu i dalších komodit z ČR do Chorvatska.

Tradiční oblastí je i strojírenství, výroba strojů a techniky. To potvrzuje i nedávné úspěšné převzetí chorvatského giganta Đuro Đaković konsorciem českých firem DD Acquisition, či vstup skupiny Agrofert do společnosti Agronom ve Slavonii. Mezi další oblasti tradičně patří vodohospodářský sektor, odpadní průmysl a životní prostředí (čistírny odpadních vod, technologie na úpravu vody). Jedná se o dříve poměrně velmi zanedbávanou oblast, na kanalizaci je v Chorvatsku napojena stále jen polovina obyvatel země. Oblast vodního hospodářství je navíc spolufinancovaná z fondů EU, byla na ni vyčleněna suma 4 miliardy eur.

Úspěšnou kapitolou je železniční průmysl a kolejová doprava, kde úspěšně probíhají dodávky signalizačních zařízení české firmy AŽD. V tomto sektoru existují i další velké příležitosti, vláda vypisuje tendry na modernizace mnoha železničních tratí v celkové výši až 4,5 miliardy eur.  V energetickém průmyslu probíhá výstavba nových energetických zdrojů, vláda podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie, kam by mělo být investováno až 10 miliard eur.

Zajímavý je také obranný a bezpečnostní průmysl (dodávky radarů a systémů sledování, výcvik pilotů, participace českých firem na armádních projektech chorvatského ministerstva obrany a vnitra). Koronavirová pandemie ukázala i příležitosti ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Většina chorvatských zdravotnických zařízení není na krizové události dostatečně připravena.  Pomalým tempem stále probíhá obnova města Záhřeb  po silném zemětřesení v březnu roku 2020 (stavební materiály pro energetickou obnovu budov a fasád a stabilizaci staveb).

Hlavními položkami českého vývozu do Chorvatska za loňský rok byly motorová vozidla, traktory, přístroje elektronického záznamu reprodukce zvuku, reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje, plasty a výrobky z nich, železo, ocel,  farmaceutické výrobky, paliva a oleje, sklo, kaučuk, nábytek a obuv. Z Chorvatska jsme naopak nejvíce v roce 2021 dováželi sedadla, desky, folie, měď, perly, oděvy, maso a dřevo.

 CESTÁŘSKÁ MISE

V Chorvatsku také pokračují i investice do dálniční sítě. Velvyslanectví ČR v Záhřebu připravuje incomingovou misi chorvatských cestářských firem do ČR, která se uskuteční ve dnech 7. 3. – 10. 3. 2022 v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie. I zde mají české firmy hodně co nabídnout.

Velvyslanectví ČR v Záhřebu se podpoře českého vývozu do Chorvatska systematicky dlouhodobě věnuje a kontinuálně mapuje nové obchodní i investiční příležitosti pro české firmy a podnikatele.

České firmy a podnikatelé, kteří projevují zájem o trh Chorvatska, se mohou s dotazy ohledně vstupu na chorvatský trh obracet na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Záhřebu nebo na zahraniční kancelář agentury CzechTrade, která v Záhřebu také působí.

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět