VZTAHY SE ZEMĚMI MIMO EU: TŘI TÉMATA PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

Česká republika se od července 2022 ujme svého historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. Příležitost ovlivňovat každodenní chod i dlouhodobé směřování EU přichází době, kdy se celý svět rychle, dramaticky, a mnohdy nepředvídatelně vyvíjí. Chceme-li úspěšně prosazovat zájmy České republiky a EU, bude dobré využít této příležitosti k aktivní a pozitivní agendě.

Japonsko patří k těm zemím Indo-Pacifiku, se kterými nás pojí nejen byznysové příležitosti, ale také společně sdílené hodnoty. Na snímku hlavní město Tokio. Foto: Shutterstock

Témat bude řada. Z pohledu ekonomické diplomacie chceme do českého předsednictví nabídnout ve vztazích s mimoevropskými zeměmi tři nová. Strategickou debatu o příležitostech, které se nám rýsují v Africe, Indo-pacifickém regionu, a oživení praktické spolupráce se zeměmi Blízkého východu v zájmu rozšíření projektů v tomto regionu.

VÝZNAM INDO-PACIFIKU NARŮSTÁ

Oblast Indo-Pacifiku sahá od východního pobřeží Afriky až po západní pobřeží Ameriky. Není jednoduché najít definici, které země vlastně do tohoto regionu patří. Jedna z nejtrefnějších hovoří o zemích sahajících „od indického Bollywoodu k západoamerickému Hollywoodu“.  O rostoucím významu regionu svědčí ekonomické statistiky. Zatímco v roce 2009 tvořila Evropa 32,3 % světového HDP a Asie 29,5 %, v roce 2021 zaujímá Evropa již pouze 25,1 % světového HDP, zatímco Asie 38,8 %. Není pochyb, že podíl Asie na světové ekonomice i nadále poroste. Podle našich odhadů okolo roku 2030 bude tvořit až 43 % světového HDP.

Ministerstvo zahraničních věcí v této souvislosti připravilo strategii, která má za cíl s partnery vládního i nevládního sektoru, podnikateli i neziskovými organizacemi definovat obchodní, politické, ale i kulturní možnosti vztahů se státy v tomto regionu. Jde o velmi různorodou skupinu zemí. Na jedné straně vyspělé země, například Japonsko, Austrálie či Jižní Korea, se kterými nás pojí velmi blízká stanoviska a společně sdílené hodnoty. Ve druhé skupině máme rychle rostoucí země, například Vietnam, Indonésii či Malajsii, které se vyznačují dynamickým růstem investic a potřebou modernizovat své ekonomiky. Ve třetí skupině jsou země, které patří k nejméně rozvinutým, jako Kambodža či Myanmar, které často řeší problémy se zajištěním základních ekonomických fundamentů své vlastní prosperity a demokratického uspořádání.  

Přehled příležitostí přitom nemá rovinu pouze bilaterální. Tu bude důležité propojit s politikami regionálními a multilaterálními, například v diskusi o posílení efektivního multilateralismu. Sem patří i reforma Světové obchodní organizace, uzavírání dohod o volném obchodu a investic. Za důležité považujeme také otázky bezpečnosti a obranné spolupráce. Neopomenutelným tématem napříč regionem bude i dodržování mezinárodního práva, včetně ochrany lidských práv.

PŘÍLEŽITOSTI V AFRICE – NEJEN ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvoj vztahů s Afrikou představuje pro EU a Českou republiku obrovské příležitosti v mnoha oblastech, které vyčteme z toho, co samotné africké země poptávají. Jak potvrdil poslední summit ministrů zahraničí ve Rwandě letos v říjnu, Afrika usiluje o to, aby byla stabilním prosperujícím regionem, který potřebuje investovat do svých kapacit ve zdravotnictví, do ekologie, vzdělanosti i vlastní bezpečnosti.

V kontextu negativních dopadů pandemie covid-19 na Afriku se zásadní oblastí spolupráce mezi EU a Afrikou stalo zdravotnictví. Z tohoto důvodu uspořádáme krátce před zahájením českého předsednictví v Praze zdravotnickou konferenci Africa Health Forum. Setkání připravujeme v úzké součinnosti s dalšími partnery, zejména ministerstvy zdravotnictví, obrany a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Pozvaná bude desítka afrických ministrů zdravotnictví ze zemí, kde společně s českým soukromým i nevládním sektorem vidíme příležitosti pro spolupráci v oblasti posílení kapacit ve zdravotnictví v Africe.

Důležitým tématem českého předsednictví bude také pokračování našich stabilizačních aktivit v Sahelu, jedné z nejchudších oblastí světa, která čelí rostoucí nestabilitě a vážné bezpečnostní krizi. Oblast Sahelu má pro EU strategický význam a v zájmu Unie je proto rozvinout ambicióznější partnerství s tímto regionem. Česká republika tak bude mít v době svého předsednictví možnost prokázat, že je rozhodným hráčem, ochotným a připraveným složitou situaci v regionu řešit se stejně smýšlejícími partnery.

INVESTIČNÍ FÓRUM SE ZEMĚMI ZÁLIVU

Třetí klíčovou oblastí našeho předsednictví bude investiční a obchodní spolupráce mezi Českou republikou a arabskými státy sdruženými v Radě pro spolupráci arabských států v Zálivu (Gulf Cooperation Council, GCC).  Ministerstvo zahraničních věcí plánuje v Praze na přelomu května a června investiční fórum. Na tomto setkání se sejde široké spektrum partnerů z řad českých a blízkovýchodních investičních fondů a podnikatelů z různých průmyslových odvětví. Od této platformy si slibujeme, že přinese příležitosti pro Českou republiku nejen v obchodní, ale především v investiční oblasti. Důvěra, se kterou se na českou diplomacii s tímto tématem obrátily samotné země Zálivu, je odrazem nejen naší aktivní politiky, mimo jiné doložitelné otevřením českého zastoupení v Kataru, ale i rostoucího zájmu samotných českých firem rozšířit spolupráci se zeměmi Blízkého východu.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

SWOT ANALÝZA VZTAHŮ ČESKA A INDO-PACIFIKU

SWOT ANALÝZA VZTAHŮ ČESKA A INDO-PACIFIKU

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět