Strategická partnerství pomáhají také exportu

Česká republika je menší (i když rádi říkáme středně velkou) zemí uprostřed Evropy. Aby takový stát mohl prosazovat své zájmy a cíle v rámci mezinárodního společenství, musí si odjakživa hledat partnery. Jak v oblasti politické, tak – jakožto otevřená ekonomika orientující se na vývoz – v oblasti ekonomické.  Dnes bych se chtěl ale zaměřit na ty nejvýznamnější partnery České republiky, kteří leží mimo oblast Evropské unie.

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí

Na prvním místě mezi strategickými partnery musím zmínit Spojené státy. Je to země, která stála před sto lety u zrodu Československa, která v minulém století měla třikrát klíčový podíl na vítězství svobody v našem regionu a s níž nás pojí sdílené hodnoty. Zároveň jsme společně členy aliance NATO. USA zaujímají dlouhodobě první pozici mezi mimoevropskými investory v ČR. Tyto investice pak daly v ČR vzniknout 49,2 tisícům pracovních míst.

Náš vztah s USA není ale tak jednostranný, jak by mohlo z výše uvedeného výčtu vypadat. České investice v USA jsou na americké poměry relativně malé, postupně však rostou. České firmy vytvořily v USA již skoro 6000 pracovních míst a plánovaná investice v oblasti integrovaného řízení objektů ve výši 23 milionů dolarů přinese dalších 1500 míst.

Další mimoevropskou zemí, se kterou mají naše vztahy strategický charakter, je Izrael. První československý prezident T.G. Masaryk navštívil území tehdejší mandátní Palestiny již v roce 1927. Československo se podílelo i na formulaci rezoluce OSN o rozdělení Palestiny, jejímž přijetím stát Izrael vznikl, a podporovalo pak úsilí nového státu o přežití. Úzké vazby obou zemí byly obnoveny po pádu komunismu, již v únoru 1990 navštívil Izrael prezident Havel.

Následující dekády jsou charakterizovány intenzivním partnerstvím a čilou obchodní výměnou. Izrael se zařadil mezi nejdůležitější partnery ČR, objem obchodní výměny v r. 2017 překonal 1,3 miliardy dolarů a z pohledu českých exportérů se jednalo o třetí nejvýznamnější mimoevropský exportní trh po USA a Číně.

Významné strategické partnery má ČR i v Asii. Tato partnerství nemají tak hluboký historický základ, jako s USA a s Izraelem, zato jsou dynamická a charakterizuje je rychlý rozvoj ekonomických vztahů, turistického ruchu a zájem řešit bilaterální i zásadnější globální témata.

Zde bych na prvním místě rád uvedl Čínu. Důležitým momentem v našich bilaterálních vztazích s ČLR bylo zahájení a udržení pravidelného strategického dialogu ČR-ČLR na prezidentské úrovni. Čína je zemí, která funguje silně vertikálně, takže návštěvy na nejvyšší úrovni slouží i jako platforma k naplňování strategického partnerství, rozvíjení bilaterálních vztahů, implementaci dohodnutých cílů a v případě nutnosti k řešení problémů například v přístupu českých firem na čínský trh.

Jižní Koreou jsme uzavřeli strategické partnerství v roce 2015. Korea je významným investorem, ale nedostatek pracovních sil na českém pracovním trhu není pro další korejské investice příznivý. Uspokojivý je nárůst počtu korejských turistů a studentů.

 ČR by také měla zájem dohodu o strategickém partnerství uzavřít s Japonskem, což japonské straně osobně sdělil premiér ČR během říjnového jednání v Bruselu. ČR se v posledních letech v Japonsku podařilo výrazně zviditelnit a zřetelně demonstrovat svůj zájem vztahy našich zemí posunout na vyšší úroveň. Obě strany se shodují na rozvoji spolupráce v bezpečnostní a vědeckotechnické oblasti a v obranném průmyslu.

Zájem o tuto formu spolupráce potvrdil během své nedávné návštěvy ČR i indický prezident. Obchodní výměna ČR s Indií stále stoupá, velmi pozitivně se také rozvíjí cestovní ruch a spolupráce v oblasti školství a kultury.

Strategická partnerství České republiky jsou různorodá, od hodnotových až po partnerství hodně ekonomicky zaměřená, ale dohromady plní hlavní cíl – posilují mezinárodní postavení naší země, její exportní potenciál a přispívají k naší bezpečnosti a prosperitě.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět