TRENDEM JE BÝT BLÍŽE ZÁKAZNÍKOVI

Na první pohled se může zdát, že nás čekají horší časy. Světový obchod však i přes rostoucí restriktivní opatření a protekcionistické tendence stále roste. Stejně jako v životě nese každé negativum i svá pozitiva.  Klíčem pro úspěch České republiky je proto adaptovat se na nové trendy ve světovém obchodě a dostávat se přímo do perspektivních regionů se snahou dlouhodobě tam působit.

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí

Tento rok nás čeká celosvětový pokles růstu, který je důsledkem přirozeného poklesu v rámci hospodářského cyklu. Na ten mají vliv také politické faktory a rizika, která přináší obchodní války, zvýšené napětí na Blízkém východě, nebo posun k užší spolupráci v rámci jednotlivých regionů. Tento fenomén nazýváme regionalizací.  Mimochodem, objem restriktivních opatření v mezinárodním obchodě nadále roste a dnes zasahuje více než 7,5 procenta světového obchodu v hodnotě přes 1,7 bilionu dolarů.

Trend regionalizace

Regionalizace mezinárodního obchodu je charakteristická především zvyšujícím se objemem obchodu v rámci jednotlivých regionů – ideálním příkladem je Asie, kde podíl intra-regionálních vývozů stoupl od roku 2000 z 38 % na 49 %.

Tento trend je důsledkem několika faktorů. Jednak změnou struktury mezinárodního obchodu, kdy jednotlivé bariéry v dovozu nebo požadavky na vyšší domácí podíl přivádí státy ke stále bližší spolupráci. Ekonomiky jsou tak v důsledku regionalizace více propojovány a dodavatelské řetězce se zužují a přesouvají se blíže zákazníkovi. Dále také hraje roli proměna očekávání zákazníků, a to jak v přizpůsobivosti dodavatele, tak ohledně rychlosti doručení zboží nebo služeb.

Zákazníci jednoznačně preferují bližší vztahy s výrobci a dodavatelé se tak přesouvají blíže cílovým trhům. Investice firem do bližší přítomnosti zákazníkovi mají za cíl přizpůsobit se jejich očekávání být na místě a umět reagovat, nejen dovážet. Konkrétně hovoříme třeba o zřízení pobočky, servisu, poradenství, výroby, nebo její části.

Výzva i příležitost

Pro Českou republiku jsou aktuální trendy výzvou i příležitostí. Do karet nám hraje kvalita výrobků a komplexnost doprovodných služeb – ty se pak lépe nabízejí přímo v regionu koncovým uživatelům. Jaký je však pro Českou republiku klíč k úspěchu a jaký má regionalizace důsledek pro český zahraniční obchod? Naše konkurenceschopnost se bude do budoucna zvyšovat spolu s narůstajícími vazbami na naše obchodní partnery. Je nutné brát v potaz, že za 15 let se bude většina světového hospodářského růstu odehrávat za hranicemi Evropské unie. Proto, chceme-li dále růst, je nezbytné navýšit naši přítomnost v dynamicky rozvíjejících se regionech, které budou již v roce 2030 tvořit až polovinu světové poptávky.

Mezi ty nejperspektivnější patří například zmiňovaná Asie, která se stává ústředním motorem světové ekonomiky. Její růst je založen především na spotřebě a investicích, ale také rostoucí digitalizaci a konektivitě v rámci regionu.

Naším cílem by proto mělo být posilování přímé působnosti v perspektivních teritoriích. Branou by nám však nemělo být jako doposavad Německo, ale měli bychom navazovat přímý vztah českého dodavatele se zákazníkem. Toho můžeme dosáhnout dlouhodobým působením v daném místě – buďto vytvořením zázemí v podobě servisu či pobočky, formou joint-venture, akvizicí nebo třeba výrobní jednotkou. Ostatně, jak říká jedno pořekadlo – kde sláma a oheň blízko sebe leží, tam rádo hoří.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

https://youtu.be/0SCM-TZAZxI