Hodnocení ekonomické diplomacie:

INSPIRACI HLEDÁME I V ZAHRANIČÍ

Abychom v rámci moderní ekonomické diplomacie neztratili krok s ostatními zeměmi a, jak se říká fotbalovou hantýrkou, nespadli do pralesa, je nutné fungovat jako tým a mít účinné hodnocení a měřitelné výsledky. Proto jsme zavedli systém hodnocení našich ekonomických diplomatů a dále se inspirujeme i u našich zahraničních partnerů.

Foto: MZV ČR

Ve Finsku sledují kvalitu služeb poskytovaných podnikům, a to prostřednictvím hodnocení spokojenosti na škále 1-5. Ambasády mají povinnost zjišťovat zpětnou vazbu na své služby nejen bezprostředně po jejím poskytnutí, ale i s časovým odstupem. V Dánsku dokonce hodnotí i kvalitu digitálního marketingu, v Norsku začali s hodnocením již před 20 lety.

V USA používá ministerstvo obchodu systém tzv. výkonnostních měřítek a hodnotí jednotlivé obchodní týmy na ambasádách. Výkonnostní měřítka sledují pomoc americkým firmám při exportu i realizované investice ve Spojených státech. Sledují se i odstraněné překážky v obchodu. Některé služby se, stejně jako v rámci české Jednotné zahraniční sítě, poskytují za úplatu. Velká Británie má v teritoriích pod hlavičkou ambasády zastoupení britského ministerstva zahraničního obchodu. Hodnotí se například výše uzavřených obchodních kontraktů, které ambasáda pomohla v teritoriu firmám uskutečnit, či počet obchodních příležitostí, které se zadávají do informačního systému.

Kanadští ekonomičtí diplomaté také využívají, stejně jako my či Velká Británie, client relationship management system (CRM), který umožňuje zaznamenat aktivitu diplomatů, jejich jednání s firmami, kontakty, obsah služeb a slouží jako „institucionální“ paměť ekonomické sítě. K datům mají přístup jak diplomaté v zahraničí, tak jejich kolegové v ústředí na státní i regionální úrovni. Potvrzuje se, že CRM SINPRO používaný v naší zahraniční síti patří mezi ty nejlepší. Údaje ze SINPRO také využíváme jako vstup do hodnocení našich ekonomických diplomatů.

Jak hodnotit naše diplomaty?

Jak můžete vidět, hodnocení a vedení ekonomické sítě ve světě je různé, ale vždy se soustředí na podobné věci: kolika firmám jsme pomohli, investice domácích firem, jejich export, a zejména na zpětnou vazbu od podnikatelů. Podobná kritéria jsme začali zavádět i my před pěti lety. Kvalitní služby jsou základem, proto je i pro nás zpětná vazba od podnikatelů jedním z hlavních měřítek hodnocení.

Věřím, že každá práce je jednodušší, pokud máte jasně nastavená pravidla. I proto jsem rád, že si kolegové vzali systém hodnocení za svůj a berou jej jako normální součást své práce. Rok od roku se i celkové výsledky zlepšují. Co si však od začátku nového systému drží výborné hodnocení, je právě zpětná vazba od podnikatelů. Průměrná známka, kterou od podnikatelů za individuální služby dostáváme, je 1,08. Za to kolegům patří velký dík.

Nepodceňujme se

Jsem také rád, že se nám daří dobře zefektivňovat celý systém ekonomické diplomacie, ať už „doma“ či v zahraničí. Další posun nastane při společném fungování ekonomických diplomatů a zástupců státních agentur v zahraničí pod střechou ambasády. Tím ušetříme, zrychlíme a zlepšíme služby pro podnikatele a zkoncentrujeme se na výsledek.

Nemá cenu se podceňovat. Stejně jako mohla fotbalová Slavia porazit velkoklub Sevillu, která má mnohonásobně vyšší rozpočet, můžeme i my ve světě ukázat velkým hráčům, že táhneme za jeden provaz a máme semknutý a dobře šlapající tým.

Steve Jobs říkal, že „v podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti“ a právě proto tu jsme. Neučíme podnikatele tančit, ale můžeme jim říci, jaký styl v dané zemi zvolit, kde jsou dobré taneční školy, jak se na ně přihlásit a případně je na první lekci osobně dovezeme. Abychom to dokázali co nejlépe, musí vše fungovat jako dobře namazané soukolí a my uděláme vše pro to, aby tomu tak bylo.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět