Východní Afrika zavádí společný celní sazebník

Ministři financí Východoafrického společenství (EAC), které tvoří Keňa, Rwanda, Tanzanie, Uganda a Burundi, se dohodli na zavedení nového společného celního sazebníku (CET). Ten  má zejména chránit místní zpracovatelský průmysl a poskytnout prostor pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V mnoha případech je ale nutné počítat s nárůstem cla.

Ilustrace Shutterstock

Jednání o nových celních opatřeních trvala déle než tři roky. K jejich současnému dokončení přispěla zásadně světová pandemie, která přirozeně zasáhla i ekonomiky států EAC.

Bezcelní dovozy

Vstupy používané v textilním a oděvním odvětví budou v rámci nového celního sazebníku osvobozeny od cla v rámci podpory místní výroby. Ministři financí EAC se zároveň dohodli, že součástky pro montáž nebo výrobu mobilních telefonů budou dováženy rovněž bez cla. Členské státy Východoafrického společenství se rovněž dohodly na bezcelním dovozu meziproduktů používaných při výrobě obličejových masek, dezinfekčních prostředků na ruce, ventilátorů, osobních ochranných prostředků včetně kombinéz a ochranných štítů, a to v rámci boje s Covid-19.

Ochrana domácího průmyslu

V rámci regionálních reforem bude naopak zvýšeno clo u dovozové konfekce v rozmezí 30 až 35 procent. Obdobným clem bude zatížen import železa a oceli, zemědělských komodit, dřeva či dřevěných výrobků. V zájmu ochrany před levnými dováženými výrobky a podpory místních investic EAC rovněž zvýšilo dovozní clo na elektrické součásti a příslušenství z 25 % na 35 %.

Nová ochranářská opatření vycházejí vstříc soukromým podnikům, které dlouhodobě navrhovaly zavedení cel ve výši 32,5 % na dovoz hotových výrobků. Do této doby platilo, že hotové zboží dovezené do EAC podléhalo clu 25 %, meziprodukty 10 % a suroviny byly osvobozeny od cla zcela, a to v rámci třípásmové tarifní struktury celního sazebníku EAC, který vstoupil v platnost 1. ledna 2005.  Kromě toho existuje seznam citlivých produktů, u nichž se sazby pohybují mezi 35 % až 100 %. Dále každá ze zemí EAC aplikuje seznam položek, u kterých je naopak clo prominuto.

V rámci přezkumu celního sazebníku se však členské státy dohodly na nové struktuře sazeb a rozšíření pásem ze tří na čtyři.  Nová struktura čtyř pásem tarifů neuvaluje žádné dovozní clo na suroviny a investiční zboží, 10 % clu pak podléhají dovozy meziproduktů, které nejsou k dispozici v EAC, a 25 % dovoznímu clu meziprodukty dostupné v regionu. I nadále existuje seznam citlivých produktů, u nichž se sazby pohybují mezi 35 % až 100 %. Země EAC i nadále budou moci aplikovat seznam položek, u kterých je naopak clo prominuto.

Konfekce z ciziny má být zatížena vyšším dovozním clem. Foto Shutterstock

U polotovarů sazba neklesla

Oproti očekávání se nepodařilo snížit clo v rámci čtvrtého pásma. Čtvrté pásmo mělo snížit celní sazbu u dovážených průmyslových polotovarů nezbytných pro místní výrobu o polovinu, tj. na 5 %. I po změně struktury však zůstává celní sazba u těchto výrobků na původní úrovni 10 %. Vzhledem k fiskální situaci členských zemí EAC však nebylo reálné očekávat, že by se clo na dovozy meziproduktů snížilo.

Z pohledu českých firem nový celní sazebník EAC potvrzuje globální trend zvyšování lokálních protekcionistických opatření. Cestou, jak se těmto opatřením v budoucnosti vyhnout, je lokalizace montážních operací, což chrání exportéry proti ochranářským sazbám aplikovaným na dovoz hotových výrobků.

Michal Minčev, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nairobi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět