ASIE PO KORONAKRIZI – strategické příležitosti a ekonomický výhled

Země asijského kontinentu zažijí poprvé v novodobé historii propad hrubého domácího produktu, který v roce 2020 průměrně poklesne o 0,7 %. Díky dlouhodobému robustnímu ekonomickému růstu a rozvinutému intraregionálnímu obchodu, který v posledním desetiletí zažil v Asii rozkvět, dojde však v komparaci s ostatními regiony k nejmírnějšímu propadu. Nejen proto je pro rok 2021 predikován růst o 6,8 %.

 

Zdroj: Shutterstock

Hospodářsky nejlépe si v regionu povede východní Asie s předpokládaným meziročním růstem HDP v roce 2020 o 1,3 %. Čína dle predikcí poroste o 1,8 %. S růstem 1,7 % vyjde z krize dobře také Vietnam, jehož ekonomika je díky růstu přesahujícímu 7 % za posledních sedm let velmi silná a disponuje dostatečnými vnitřními zdroji na obnovu růstu. Země jihovýchodní Asie přesto vlivem poklesu remitencí a utlumení cestovního ruchu a turismu zažijí vysoké ztráty, což dokazuje například sousední Thajsko, jež letos čeká pokles ekonomiky o 8 %.

Propad zasáhne i Indii a Japonsko, které zažijí meziroční úbytek hrubého domácího produktu o 6–9 %. V oblastech střední Asie a Blízkého východu způsobil hospodářskou recesi především vysoký pokles poptávky po ropě. Zatímco země střední Asie zaznamenají v roce 2020 snížení HDP o 2,1 %, v oblasti Blízkého východu by mělo dojít k poklesu až o 5,1 %.

V rámci regionu Asie lze v následujících letech očekávat zvýšený důraz na soběstačnost, domácí spotřebu a prohlubování intraregionálního obchodu. Český vývoz do Asie však stále roste, v roce 2019 vyvezly české firmy na kontinent zboží v hodnotě 225 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst o 3,3 %.

Post-covid příležitosti pro české firmy

Mezi hlavní sektory, na které bude po krizi zaměřena ještě větší pozornost, jsou zdravotnictví, digitální technologie, zemědělství, energetika a obranný průmysl. Ve vyspělejších zemích (Malajsie, Thajsko) je v rámci zdravotnického a farmaceutického průmyslu poptávka po celkovém posílení sektoru, digitalizaci a modernizaci, v případě Japonska se zvyšuje poptávka po robotizaci vlivem stárnutí populace v domovech s pečovatelskou službou. V méně vyspělých zemích, jako například Kambodža, roste poptávka po rekvalifikaci lékařského personálu.

V rámci zemědělského a potravinářského průmyslu je v důsledku snahy o navyšování přidané hodnoty produkce poptávka po inovacích, například ve vývoji biotechnologií v Thajsku, nebo po moderní zemědělské technice v Kambodži. Energetický průmysl nabízí příležitosti především v zaměření asijských zemí na ekologičtější procesy, obnovitelné zdroje a výstavbu nových tepelných elektráren. Sektor ICT nabízí příležitosti v tradiční startupové zemi Izrael, kde dosahuje podíl investic do R&D okolo 5 % HDP, ale rovněž v okolních zemích Blízkého východu, kde existuje poptávka po technologiích například v oblasti digitalizace státní správy. Příležitosti lze nalézt rovněž v Japonsku, kde přechod velkého množství firem na částečný provoz typu home office vyvolal velkou poptávku po digitalizaci dokumentů, rozvoji systémů online plateb a urychlení příprav na tzv. digitální jen.

Bližší informace o post-covid příležitostech nejen v Asii naleznete v nové publikaci Mapa strategických příležitostí 2020-2021.

 

Marek Pyszko, hlavní ekonom Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět