Afrika po koronakrizi – strategické příležitosti a ekonomický výhled

Země afrického kontinentu zaznamenají v roce 2020 pokles hrubého domácího produktu v průměru o 4 %, přičemž negativní scénáře hovoří o propadu 6-7 %. Ekonomický šok pro rozvíjející se kontinent je predominantně zapříčiněn poklesem a přesunem poptávky ve vyspělých zemích. Značným výpadkem příjmu proto budou zasaženy odvětví napříč všemi ekonomikami od turismu až po těžbu nerostných surovin. Vzhledem k vysokému přírůstku obyvatel bude ekonomický pokles pro kontinent znamenat rovněž značný pokles HDP na obyvatele. Zásahem pro některé ekonomiky je také úbytek remitencí ze zahraniční. Ty hrají v mnohých afrických ekonomikách významnou roli a dle Světové banky dosáhne v roce 2020 jejich pokles až 20 %. Afrika však pokračuje v regionální integraci a přináší příležitosti pro české firmy.

 

Zdroj: Shutterstock

Integrace v období deglobalizace

Ve světě rostou protekcionistická opatření a stále více se hovoří o deglobalizaci. I přes to, že byla implementace Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) posunuta na příští rok, se stále jedná o pravděpodobně nejambicióznější projekt od vzniku Světové obchodní organizace (WTO). Dle odhadů může odstranění obchodních bariér a vznik největší zóny volného obchodu na světě přinést kontinentu navýšení podílu ve světovém obchodě z aktuálních 2 % na 3 %. To by znamenalo navýšení příjmů kontinentu o 70 mld. USD ročně a s tím spojený hospodářský rozvoj a zvýšenou poptávku po zboží a službách ze zahraničí. Nejen proto zůstává Afrika stále zajímavou cílovou destinací pro český export, což potvrzuje i rostoucí trend vývozu zboží z České republiky na kontinent, který se za rok 2019 zvýšil meziročně o 6 % a dosáhl hranice 50 miliard Kč.

Konkrétní příležitosti v post-covid období nalezneme v Africe především ve zdravotnickém průmyslu, jelikož v tomto sektoru krize odhalila mnohé nedostatky. Vzrostla proto poptávka po zdravotnických a farmaceutických materiálech a nemocničním vybavení. Za průřezový sektor napříč Afrikou lze označit zemědělství a potravinářský průmysl.  Snahy afrických zemí o zajištění potravinové soběstačnosti přispívají k rostoucímu významu tohoto sektoru pro celý kontinent. Mezi konkrétní příležitosti patří například  řešení závlahových systémů v Maroku a Západní Africe nebo řešení skladování potravin v Keni.

Dalšími, trvale perspektivními a posilujícími sektory, jsou zbrojní průmysl, energetika, vodohospodářství a odpadní technologie. V rámci obranného průmyslu roste poptávka po zbraních a munici v Zambii a Ghaně nebo také v zemích Východní Afriky, které v důsledku hospodářské krize očekávají nárůst terorismu (Etiopie, Keňa). Rozpočty na obranu zůstávají vysoké také v Egyptě nebo Alžírsku. Perspektivní sektory pro české firmy nalezneme rovněž v oblastech digitalizace, internetových služeb a počítačové techniky. Digitální technologie jsou poptávány například v Maroku nebo Tunisku.

Bližší informace o post-covid příležitostech nejen v Africe naleznete v nové publikaci Mapa strategických příležitostí 2020-2021.

 

Marek Pyszko, hlavní ekonom Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět