ZEMĚ BENELUXU JSOU V ROZVOJI CHYTRÝCH MĚST NA ŠPICI EVROPY. JE TO ŠANCE I PRO ČESKÉ FIRMY

Země Beneluxu patří v oblasti chytrých měst a inteligentních řešení pro mobilitu na špici Evropy. Vysoká urbanizace, velká hustota obyvatel i silniční a dálniční sítě a rostoucí tlak na udržitelnost nutí veřejný i soukromý sektor hledat nové inovativní technologie pro chytřejší, bezpečnější, ekologičtější a efektivnější dopravní systémy, jejichž části se vzájemně propojují a posilují.

Ilustrace: Shutterstock

Velká města v těchto zemích aktuálně čelí problémům, jakými jsou urbanizace, změna klimatu, digitalizace či mobilita, a proto mohutně investují do inteligentních technologií, nezbytných k tomu, aby dokázaly na tyto výzvy reagovat. Tato skutečnost přináší zajímavé příležitosti pro uplatnění širokého spektra českých firem s moderními technologiemi a špičkovými řešeními v dynamicky se rozvíjející oblasti „smart industry“. I když je místní trh velmi obsazený a na vysoké technologické úrovni, je možné najít mezery na trhu a uplatnit se zejména v inovativních řešeních nových požadavků, kde se nacházejí všechny nabídky na téže „startovní čáře“.

Vlády Nizozemska, Belgie i Lucemburska investují do této oblasti v hodnotě stovek milionů eur. Mezi aktuální trendy patří především moderní technologie adaptivního řízení světelné dopravní signalizace a plynulosti dopravy, preference veřejné dopravy a záchranných vozidel, samořídící prostředky veřejné dopravy, rychlé a spolehlivé informace a řízení díky senzorům, kamerové systémy, moderní komunikační řešení a software, elektromobilita, chytrá cyklistika, sdílení aut a elektrokol, chytré parkování, moderní řešení pro placení za dopravu a parkování.

NIZOZEMSKÁ STRATEGIE SMART CITY

Pokud jde o Nizozemsko, na základě společné iniciativy vedení pěti největších měst (Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht a Eindhoven), privátního sektoru i akademické sféry zde byla uvedena v život národní strategie Smart City, jejímž cílem je zlepšení kvality života v nizozemských městech a zavedení inovativních řešení pro zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti. Tuto iniciativu finančně podporuje také centrální nizozemská vláda. Oblastí, do které se v rámci technologických inovací aktuálně koncentruje nejvíce investic, je umělá inteligence, která v konceptu inteligentních měst hraje klíčovou roli v mnoha různých oblastech, jakými jsou například inteligentní parkování, inteligentní mobilita, inteligentní sítě nebo nakládání s odpady. Primárními hnacími silami při zavádění umělé inteligence do každodenní praxe jsou přitom nadnárodní korporace jako Google, IBM, Microsoft apod.

BELGIE – SÁZKA NA VLAKOVOU DOPRAVU

Belgická federální vláda i regionální vlády budou investovat nejen do infrastruktury, ale i do zvýšení frekvence vlakové osobní dopravy, lepší dostupnosti nádraží a integrovaná řešení s využitím různých dopravních prostředků. V této oblasti bude třeba vyvinout digitální řešení pro nákup jízdenek, pro aktuální informace o dopravě a integrované nabídce možností dopravy (vlak, autobus, tramvajová doprava). Další možnosti nabízejí velká města, jako jsou Brusel nebo Antverpy, která jsou sdružena v platformě pro inovace. Zabývají se komplexním přístupem k mobilitě v rámci iniciativy The Beacon, jež propojuje Antverpský přístav, město Antverpy a firmy s výzkumnými institucemi a univerzitami.

Foto: Velvyslanectví ČR v Lucemburku

LUCEMBURSKO – NE DOPRAVNÍM ZÁCPÁM

Lucembursko s ohledem na fakt, že je závislé na pracovnících z okolních zemí, je každodenně zasaženo vysokou mírou provozu osobních automobilů. Hlavní město Lucemburk a jih země se tak potýkají s neúměrným zatížením dopravní infrastruktury a plán investic počítá s novými dopravními tepnami (zejména severojižní), rozšiřováním dálnic (další pruh pro sdílené jízdy, autobusy, elektromobily), sběrných parkovišť (na okrajích větších měst) a dalším rozvojem veřejné dopravy. K tomu má posloužit nový Národní plán mobility 2035 vycházející z číselné analýzy vývoje dopravy a perspektiv růstu v zemi. Odhaduje se, že Lucembursko bude muset do roku 2035 řešit nárůst poptávky po mobilitě o přibližně 50 %. Příliv lidí se výrazně zvýší. Výzvou je uspokojit tuto novou poptávku, aniž by se zvýšil podíl automobilů.

MISE ČESKÝCH FIREM

V rámci podnikatelské mise českých firem, působících v oblasti chytré mobility, se na konci června uskutečnily ve všech třech zemích Beneluxu prezentační akce pro relevantní místní partnery z oblasti municipalit, státní správy, městských dopravních podniků, ředitelství silnic a dálnic, obchodních firem a systémových integrátorů, zaměřené na výměnu zkušeností při řešení relevantních témat provozu chytrých měst a inteligentních řešení pro mobilitu. Na organizaci této třídenní intenzivní podnikatelské mise se podílely zastupitelské úřady České republiky v Haagu, Bruselu a Lucemburku ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade Benelux a zastoupením CEBRE v Bruselu. Projekt byl finančně podpořen jako projekt pro podporu ekonomické diplomacie PROPED Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Stanislav Beneš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Haagu

Eva Kordová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

Barbora Pláničková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Lucemburku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět