Zelený Tallinn hostí řadu veletrhů a konferencí ke smart cities

Estonský Tallinn se letos může pochlubit titulem Evropské zelené město (Europe Green Capital), který má být vzorem v udržitelném rozvoji a modernizaci městského prostředí. V rámci ocenění EU se v Tallinnu koná řada veletrhů a konferencí, které mohou přinést příležitosti také pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Estonsko, které je považováno za průkopníka v oblasti digitální správy, má jedinečné předpoklady pro inovace v oblasti smart cities. Estonské hlavní město Tallinn se může pochlubit prosperujícím ekosystémem technologických startupů a instituce jako Tallinnská technická univerzita stojí v čele souvisejícího výzkumu a vývoje. Důraz, který země klade na digitální řešení a ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí, představuje řadu příležitostí pro infrastrukturní projekty, ekologické iniciativy a technologická řešení, která uspokojí potřeby obyvatel i turistů.

Příležitosti se nabízejí pro české firmy, které vyvíjí a implementují datově inteligentní řešení v městském prostředí, ať už se jedná o technologie pro zefektivnění dopravy ve městě, využívání energií, snížení emisí a ekologické zátěže, řešení pro chytré bydlení či přístup ke vzdělávání. České technologické firmy mohou přispět v oblasti softwarových řešení, přizpůsobení a integrace platforem, které doplňují funkce chytrých měst. České inovace související s udržitelnou energetikou a zelenými technologiemi mohou připravit půdu pro významnou spolupráci v oblasti rozvoje infrastruktury. Estonské prostředí také otevírá dveře českým bankám a investorům, kteří mohou podpořit růst estonských startupů a infrastrukturních projektů. V neposlední řadě se otevírají možnosti spolupráce univerzit a vědeckovýzkumných institucí.

Zelené nápady z celého světa

V rámci projektu Zeleného hlavního města Evropy Tallinn organizuje několik významných konferencí, summitů a výstav, kterých se mohou účastnit také české firmy a prezentovat svá řešení potenciálním estonským partnerům a zákazníkům. Hlavními tématy letošního roku v Tallinnu jsou mobilita, eko-inovace a udržitelnost. Vyvrcholením bude listopadový Tallinn Greentech Week. Ten se odehraje 14.-17. listopadu 2023 a bude hostit nejprogresivnější a nejlepší nápady v oblasti zelených inovací a jejich realizátory z celého světa.

GreenEST Summit 2023 konající se 13. listopadu bude úvodní akcí celého Greentech Week. Půjde o v regionu největší setkání odborníků z veřejného a soukromého sektoru, podnikatelů v oblasti zelených technologií a investorů z celé Evropy. Souběžně se 14. a 15. listopadu uskuteční Smart Cities Convention – akce, kde se podnikatelé a inovátoři zelených technologií setkají se zástupci více než 30 velkých měst. Tallinn se prezentuje jako testovací centrum zelených technologií, kde mohou podnikatelé i města společně vyvíjet ekologicky udržitelné projekty a nacházet společná řešení pro rozvoj měst. Událost bude příležitostí k navázání kontaktů se startupy.

Přijedou i investoři

Jednou ze zajímavých akcí v rámci Greentech Week bude Cleantech Forum Europe od 15. do 16. listopadu. Tam se budou sdružovat investoři do zelených technologií a špičkoví podnikatelé, aby společně směřovali k udržitelné budoucnosti. Součástí programu bude i prezentace trendů současného výzkumu. Green Technologies Expo (14. – 17. listopadu), takzvané NEXPO, je akce, kde se setkají investoři do zelených technologií, inovátoři, podnikatelé a další zástupci soukromého i státního sektoru z celé Evropy. Výstava je primárně určena firmám a městům zavádějícím technologie a řešení smart city. Středem zájmu budou technologie a řešení podporující udržitelnost měst. Poslední den, 17. listopadu, se bude konat Green Tiger Conference, což je platforma spolupráce mezi obory, jejímž účelem je vytvořit vyvážený ekonomický model pro Estonsko a svět spoluprací ve čtyřech směrech – v podnikatelském a státním sektoru, s veřejností a jednotlivci.

Petr Preclík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tallinnu

Jaroslav Synčák, stážista, Velvyslanectví ČR v Tallinnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět