Zdravotnictví, vodárenství, minipivovary: Jamajka skýtá šance i pro Čechy

Jamajská ekonomika sílí, program reforem pokračuje a zahraničním firmám se tak otevírají nové příležitosti. Navíc v oborech, které české firmy dobře zvládají. Patří k nim zdravotnická technika, čistění a úprava vody nebo třeba pivovarnictví.

Ilustrační foto: Shutterstock

Jamajská ekonomika prochází v posledních letech obdobím konsolidace. Potěšitelná je skutečnost, že program ekonomických reforem pokračuje i přes střídání opozice a současné vládní strany u moci. Politici se shodují v názoru, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit výkon ekonomiky a zlepšit životní úroveň obyvatelstva. Proto bylo zavedeno několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi.

Sílící stabilita jamajské ekonomiky vytváří v zemi také volné finanční prostředky, které budou k dispozici čím dál více i pro nákup zboží a chybějícího vybavení. Dobrým příkladem možnosti využití těchto prostředků může být oblast zdravotnictví, kde se potřeba zlepšení zdravotní péče projevuje pravděpodobně naléhavěji než v jiných oblastech. Zde se tak postupně otvírají možnosti i pro české firmy a dodávky jejich zdravotnického vybavení. Příležitosti pro české společnosti nabízí na Jamajce také oblast služeb a vše, co se službami souvisí, dále energetika (obnovitelné zdroje), letecká doprava, oblast informačních technologií, stavebnictví nebo logistika. Uplatnit by se zde mohly také dodávky minipivovarů pro restaurace a turistické komplexy a dodávky zařízení pro úpravu pitné vody a pro čištění odpadních vod.

Čínské investice sílí

Hlavní brzdou ekonomického pokroku země byla v minulosti byrokracie a korupce, které ztěžovaly život nejvíce právě investorům. Situace se v tomto ohledu zlepšuje, i když ani byrokracie, ani korupce ze země ještě zdaleka nevymizely. Hospodářské a diplomatické působení v Karibiku a zejména na Jamajce však v posledních letech intenzivně prohlubuje Čína. Dochází zde k realizaci významných infrastrukturních a průmyslových projektů financovaných čínskými investory, kteří za své investice získávají štědré výhody v podobě daňových pobídek či bezplatných pronájmů lukrativních pozemků. Jamajská vláda přistupuje k čínským investicím velmi vstřícně, kriticky je vnímá jen menší část obyvatelstva, která vyjadřuje spíše environmentální nežli geopolitické obavy z čínského působení v zemi. Důvodem tohoto postoje je skutečnost, že se jamajské hospodářství bez zahraničních investic v současné době neobejde a protiváha investic z ostatních zemí (s výjimkou Španělska v oblasti cestovního ruchu) prozatím chybí.

Aneta Baudyšová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět