ZDRAVOTNICKÉ STARTUPY V NEW YORKU PŘILÁKALY REKORDNÍ INVESTICE

Startupy se zaměřením na inovace a digitalizaci zdravotnictví se během pandemie staly velkým lákadlem pro investory. V loňském roce dosáhly investice do tohoto oboru v New Yorku rekordního maxima. Důvodem je i skutečnost, že zdravotnictví je považováno za oblast dobře odolávající krizím.

Ilustrační foto: Shutterstock

Jak vyplývá z nedávné zprávy o inovacích ve zdravotnictví v New Yorku za rok 2021, kterou publikovala organizace New York City Health Business Leaders, v loňském roce bylo investováno zhruba 9 miliard amerických dolarů do 182 startupů z oblasti zdravotnictví a přírodních věd. Investice podle zprávy prudce vzrostly částečně v důsledku pandemie a následně vzhledem k dalším výzvám v oblasti zdravotní péče. Osmimilionové město New York si tak v loňském roce upevnilo svoji pozici lídra v oblasti zdravotnických inovací a technologií.  

NÁRŮST O 150 PROCENT

Finanční prostředky do společností působících v oblasti zdravotnictví a přírodních věd v New Yorku vzrostly o 150 % oproti předchozímu rekordu, který činil 3,6 miliardy dolarů v roce 2020. Pětiletý přehled investic ukazuje konzistentní a výrazný meziroční růst, přičemž loňská celková výše investic téměř 13krát převýšila 700 milionů amerických dolarů z roku 2017. Převážná část ze zhruba 87 % získaných prostředků do zdravotnických technologických startupů byla namířena konkrétně do oblasti zdravotnických digitálních startupů, v rámci nichž pak převažovala virtuální péče, větší online zapojení pacientů a ochrana mentálního zdraví.

Investice, stejně jako počty pacientů, stále rostou, protože covid-19 zatěžuje mnoho aspektů zdravotní péče a života. A to umožňuje řadě společností působících v oblasti digitálního zdravotnictví upevnit svou pozici a zásadně expandovat.

„Při výhledu do roku 2022 budeme i nadále svědky výrazného rozmachu v oblastech, jako jsou specializovaná virtuální péče, ochrana a péče o duševní zdraví a datová infrastruktura,“ uvádí se v tiskovém prohlášení k nejnovější výroční zprávě. „Jedno je jisté – digitální zdravotnictví v New Yorku se bude i nadále vyvíjet, přizpůsobovat a inovovat.“

Výroční zpráva čerpá z poznatků newyorských podnikatelů, investorů, lékařů, pacientů a lídrů v oboru a představuje 100 předních inovátorů v regionu, včetně startupů zaměřených na zdraví žen.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Tento trend by neměl uniknout pozornosti českých inovativních firem, které se zabývají zdravotnickými technologiemi. Ačkoli se výše zmíněná výroční zpráva vztahuje pouze na město New York, jedná se o trend, který zcela bezesporu přesahuje jeho hranice a má dopad na celé Spojené státy americké. Generální konzulát České republiky v New Yorku společně se zahraničním zastoupením agentury CzechInvest dlouhodobě spoluorganizuje programy umožňující českým startupům expanzi na americký trh a podporuje inovativní podnikatele prostřednictvím nástrojů na podporu ekonomické diplomacie.

Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v New Yorku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět