ZDRAVOTNICKÁ VÝROBA SE MŮŽE VRACET DO ITÁLIE

Zkušenost s koronavirem může vést k návratu některých výrob zpět do Itálie či dalších zemí Evropské unie. Jednalo by se pravděpodobně o ochranné pomůcky, některé léky a zdravotní materiál.

Ilustrační foto: Shutterstock​

Odhaduje se, že v souvislosti s novými opatřeními dnes Itálie potřebuje kolem 950 milionů ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek potřebuje Itálie zhruba půl miliardy ochranných rukavic měsíčně a 2 miliony přístrojů na měření teploty. Zároveň je květnovým vládním dekretem „Restart“ přiděleno na posílení zdravotnictví 3,2 miliardy eur.

Dlouhodobě jsou zajímavou položkou potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. V období 2009–2019 se navýšila o 126 %. Zhruba 32 milionů Italů konzumuje vitamínové doplňky, z nichž 17 milionů je zařadilo do denního režimu. Během pandemie byl například zaznamenán prudký nárůst spotřeby vitamínu C.

NOVÉ NEMOCNICE, VÍCE LŮŽEK

Reakcí na stav nouze bylo systematické navyšování počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče, z původních necelých 5 200 až na více než 9 tisíc. Kapacita lůžek na infekčních a pneumologických odděleních se zvýšila z 6 200 na více než 34 tisíc.

Bylo rovněž zřízeno několik nových nemocnic. Na místě veletržního areálu v Miláně vzniklo zdravotnické zařízení s kapacitou 200 lůžek, na výstavišti v Bergamu přibylo přes 140 lůžek, v Piacenze 40 lůžek, v Ligurii na lodi GNV až 350 lůžek pro pacienty s lehčím průběhem. V Římě byly vybudovány nové nemocnice určené výhradně pacientům pandemie.

CHYTŘEJŠÍ ITÁLIE

Italská agentura pro digitalizaci na základě dohody s italským ministerstvem hospodářského rozvoje, ministerstvem školství a ministerstvem pro inovace bude vypisovat výběrová řízení pro malé a střední firmy, startupové firmy a výzkumná centra na vyhledání inovativních řešení pro chytrá města zaměřená na sektory zdravotnictví, životního prostředí, kultury, školství a na energetiku. Program výběrových řízení má počáteční dotaci 50 milionů eur. Výzvy budou zveřejněny prostřednictvím platformy pro inovační zadávání zakázek vytvořené Italskou agenturou pro digitalizaci.

ITALSKÝ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

Dnešní zdravotní systém byl zformován v roce 1978 a platil za jeden z nejlepších na světě. Státní zdravotní péče (Sistema sanitario nazionale, SSN) je v Itálii zaručena ústavou z roku 1948, která každému občanu přiznává právo na zdraví a zdravotní péči. SSN je financována z následujících zdrojů:

  • daní, respektive veřejného rozpočtu (daně se podílejí na zdravotním rozpočtu 74 procenty, což aktuálně představuje 119 miliard eur – 6,5% HDP)
  • zdravotním poplatkem, taxou, kterou občan přispívá na vynaloženou zdravotní péči (24 % rozpočtu, což představuje aktuálně cca 40 miliard eur)
  • menší a soukromé pojišťovny přispívají dvěma procenty.

Část úkonů nadstandardního charakteru je pak dále hrazena přímo občany, případně prostřednictvím rozšířených zdravotních pojištění. Zákonem z roku 2001 byl výkon zdravotní péče delegován na regiony. Na zajištění služeb SSN se podílejí jak veřejné organizace, tak akreditované organizace soukromé.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět