ZAPOJTE VÍCE FIREM DO ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE, NABÁDÁ OECD

Česko by se mělo snažit dostat více soukromých zdrojů do rozvojové spolupráce a nadále usilovat o celkově vyšší podíl poměru financí vynakládaných na rozvojové projekty oproti výkonu svého hospodářství. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou v Černínském paláci představil Carsten Staur, předseda Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci.

Ilustrační foto: Shutterstock

Z prvního zevrubného reportu od roku 2016, na němž se podíleli experti z Irska a Itálie, vyplývá, že Česko by mělo více zapojovat soukromý sektor do svých projektů rozvojové spolupráce po světě, mimo jiné i tak, že propojí různé finanční nástroje i podpůrné programy poskytované nejen ministerstvy či Českou rozvojovou agenturou, ale také Národní rozvojovou bankou. „Úkolem státu není firmy přímo financovat, ale vytvořit prostředí, které jim umožní jejich angažovanost v dané zemi,“ vysvětlil Carsten Staur na tiskové konferenci. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Kozáka je snahou Černínského paláce zapojovat do rozvojové agendy soukromé aktéry všude tam, kde je to účelné.

Carsten Staur, předseda Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci, s náměstkem ministra zahraničí Jiřím Kozákem. Foto: MZV ČR

Hodnotící zpráva si všímala i toho, jak Česko zapracovalo připomínky obsažené v reportu z roku 2016. Z tehdejších šestnácti doporučení se podařilo zavést 15. Carsten Staur připomněl, že Česko ve světě podporuje lidskoprávní aktivisty i politické vězně a získalo si tím dobré jméno. Kvitoval také fakt, že Česko loni vůbec poprvé dostálo svému závazku a na rozvojovou pomoc vydalo více než 0,33 % svého hrubého národního důchodu (HND). To ovšem zejména díky nákladům na přijetí uprchlíků z Ukrajiny a podpoře této zemi sužované ruskou invazí.

Jinak se v předchozích letech objem rozvojového rozpočtu pohyboval kolem 0,15 % HND. Podle předsedy Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci je to málo. „České rozvojová spolupráce má ambiciózní cíle a je důvěryhodná, což by se mělo odrážet i dlouhodobější rozpočtové perspektivě,“ dodal Carsten Staur.

Blahoslav Hruška

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět