Zambijská policie má zájem o česká řešení v boji proti kyberkriminalitě

Využívání internetu je v Zambii na vzestupu a země proto již v roce 2019 zřídila speciální policejní jednotku pro boj s kybernetickou kriminalitou, které však dodnes chybí odpovídající materiální a technické vybavení pro efektivní práci. Zambijská policie proto hledá inspiraci ve světě, Česko nevyjímaje.

Ilustrační foto: Shutterstock

Letos v květnu se Zástupci Policie Zambie vypravili do ČR. Členy delegace byli náměstek vrchního policejního komisaře a další tři experti z útvaru pro boj proti kybernetické kriminalitě. Po sérii přednášek a seminářů na Policii ČR se pak zambijským účastníkům v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí (PROPED) prezentovaly české firmy, které produkují softwarové nástroje, využívané bezpečnostními složkami i soukromými subjekty.

Během mise se zambijským představitelům představily čtyři české firmy: společnost Eyedea Recognition, produkující software pro vizuální rozpoznávání (obličejů, registračních značek vozidel aj.), firma Compelson Trade, která vyvinula jeden ze světově nejpoužívanějších nástrojů pro správu a vyšetřování mobilních telefonů a podobných zařízení, společnost TOVEK, jejíž produkty umožňují zpracovávat a analyzovat velké objemy elektronických dat z moha zdrojů, a firma Phonexia, která vyvíjí software pro rozpoznávání hlasu. Produkty všech těchto firem využívá nejen Policie ČR, ale i bezpečnostní složky řady dalších zemí, včetně těch nejvyspělejších a nejrenomovanějších.

Špičková kvalita za lepší cenu

Zástupci zambijské policie tak měli příležitost se dopodrobna seznámit s charakteristikou a možnostmi využití jednotlivých produktů, včetně praktických ukázek. Soudě podle živé diskuse během prezentací a vyjádření členů delegace na ně prezentovaná řešení udělala velmi dobrý dojem a většina z nich by byla významným příspěvkem pro zvýšení kapacit zambijských policistů při vyšetřování trestné činnosti v kybernetické oblasti, respektive dokazování při následných soudních řízeních. Ve srovnání s produkty jiných výrobců z dalších evropských zemí, USA či například Izraele jsou česká softwarová řešení při srovnatelné kvalitě a možnostech využití také obecně cenově výhodnější.  Doporučením z cesty pro vedení Ministerstva vnitra Zambie má být návrh na pořízení některých z prezentovaných produktů, konečné rozhodnutí bude ovšem záviset na vedení ministerstva a disponibilním rozpočtu.

S tím, jak v Zambii roste využívání mobilních telefonů a internetu, rychle se v posledních letech zvyšuje rozsah trestné činnosti páchané s využitím těchto prostředků. Policie Zambie řeší stále rostoucí množství případů zneužívání elektronických platebních systémů, podvodného inkasování plateb za zboží a služby, které posléze nejsou dodány, krádeží a padělání platebních karet. Množí se případy phishingových útoků vůči jednotlivcům i obchodním firmám a veřejným institucím s cílem získat přístupová hesla k bankovním účtům či další citlivé údaje, rozšířený je i tzv. skimming, tj. kopírování dat z magnetického proužku platební karty, nejčastěji nastražením čtečky do bankomatu. Mobilní telefon dnes využívá přibližně osmdesát procent zambijské populace, většina obyvatel (zejména ve venkovských oblastech) stále ještě klasické „tlačítkové“ telefony bez připojení k internetu, ovšem i tito uživatelé se stávají oběťmi podvodů při využívání velmi oblíbeného zasílání peněz prostřednictvím telefonních operátorů.

Vybavení policistů v Zambii je nedostatečné

Zambijská policie vyšetřuje také další aktivity na internetu a sociálních sítích, které jsou využívané i k ilegálním účelům, jako je například obchod s drogami, zbraněmi, zakázanými produkty z chráněných druhů zvířat, šíření dětské pornografie nebo násilného extremismu. Za značný podíl takovéto trestné činnosti v Zambii jsou zodpovědní pachatelé ze zahraničí. Celkově jsou kapacity zambijské policie, pokud jde o elektronické vybavení pro kriminalistické a forenzní účely, velmi nedostatečné. Přitom internet a mobilní telefony využívají pachatelé prakticky všech trestných činů, takže rozšíření možností zambijské policie ve využívání elektronických dat by významně napomohla zvýšení úspěšnosti vyšetřování trestných činů a usvědčení pachatelů.

Květové návštěva zambijské policie v Česku nebyla jedinou akcí vzájemné spolupráce. Již v září 2020 proběhla první část projektu spolupráce mezi Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR a Fraud, Financial and Cyber Crime Unit Policie Zambie, spočívající v návštěvě českých expertů v Zambii.

Václav Kuželka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lusace

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět