Zambie ruší DPH, zavádí daň z prodeje

Zambie pokračuje ve svých plánech zavádění nové daňové soustavy. Od letošního 1. září tato africká země nahrazuje daň z přidané hodnoty daní z prodeje (sales tax). Hlavní změnou oproti systému DPH bude zrušení systému vratek a kaskádový efekt daně. Tato změna se dotkne také všech dovozců do země, včetně českých firem.

Ilustrační foto: Shutterstock

Daň z prodeje se dotkne všech stupňů v dodavatelském řetězci, tedy výroby, dovozu i prodeje (včetně každého mezistupně). Na zboží vyrobené v Zambii bude uvalena daň ve výši 9 %, dovezené zboží bude podléhat sazbě 16 %. Hlavní změnou oproti DPH bude zrušení systému vratek a kaskádový efekt daně. Podle počtu prostředníků v každém řetězci mezi výrobcem/dovozcem a konečným zákazníkem tak bude daň ze stejného produktu zaplacena několikrát a firmy nebudou moci o vrácení zaplacené daně žádat. Registrovat se k platbě daně musí každý subjekt s ročním obratem prodejů v Zambii nad 500 tisíc zambijských kwach (ZMW, přibližně 900 tisíc Kč), firmy s menším obratem budou nadále spadat pod daň z obratu (turnover tax).

Pro české firmy se tak dále komplikuje vstup na zambijský trh. Musejí konkurovat zboží dovezenému ze zemí Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) či Společného trhu pro východní a jižní Afriku (COMESA), na něž je často uplatňováno nulové či výrazně nižší clo, zatímco na zboží z ostatních zemí světa připadá clo ve výši až 25 %. Navíc budou muset odvést právě zaváděnou daň z prodeje, která bude nevratná. Tlak na cenu českých výrobků tak neúměrně naroste.

Snížit dopady tohoto efektu by měl systém výjimek: od daně budou osvobozeny kritické dodávky pro místní průmysl (jejich seznam připraví a bude udržovat Zambia Revenue Authority, ZRA), základní zboží pro spotřebitele, chemikálie nutné pro průmyslovou výrobu (pokud nespadají do kategorie víceúčelových výrobků) a veškeré exporty ze Zambie. ZRA bude vydávat certifikáty o osvobození od daně. Tento systém ovšem bude byrokraticky velmi náročný, pro českého exportéra nepřehledný, a navíc vytváří prostředí náchylné ke korupčnímu chování.

Daň z prodeje namísto DPH má mimo jiné podpořit lokální ekonomiku. Foto: Shutterstock

Ministerstvo financí tuto změnu zdůvodňuje nízkými příjmy z DPH. Zambijská ekonomika produkuje a vyváží převážně nerostné suroviny (až 75 % příjmů státního rozpočtu z vývozu pochází z exportu mědi), v zemi tak vzniká velmi nízká přidaná hodnota. Vláda dále argumentuje příliš vysokými požadavky na vrácení daní – ZRA ročně proplácí zpět DPH ve výši 1 mld. USD, z toho 700 milionů těžebním společnostem. Tyto prostředky by tak nově měly zůstat ve státním rozpočtu. Podle vlády nová nařízení neodporují pravidlům Světové obchodní organizace, ani místního trhu COMESA, detailní studie ovšem dosud nebyly publikovány. Neexistuje ani veřejně přístupná studie o dopadech nové daně na spotřebitelské ceny. Podle kritiků tato změna povede k zvýšení inflace na dvoucifernou úroveň, likvidaci menších obchodních firem a omezení konkurenceschopnosti místního průmyslu.

Astronomické dluhy

Zavedení nové daně je možné chápat v kontextu zoufalé snahy vlády zvýšit příjmy do státní pokladny. Vysoké schodky státního rozpočtu vedly za posledních deset let k nárůstu státního dluhu na astronomických 19 miliard USD, vládě se navíc nedaří dohodnout s Mezinárodním měnovým fondem, ani s (převážně čínskými) věřiteli na restrukturalizaci dluhů. Kvůli této situaci devizové rezervy Zambie klesly na rekordně nízkou úroveň, pokryjí sotva 1,3 měsíce importů. I proto letos v květnu agentura Moody’s snížila úvěrový rating Zambie na úroveň CAA2 a výhled ze stupně „stabilní“ na „negativní“ z důvodu zvyšující se pravděpodobnosti státního bankrotu.

Zákon o zavedení dně z prodeje dosud Národní shromáždění formálně neschválilo, veřejné nejsou ani prováděcí předpisy pro konkrétní aplikaci jednotlivých nařízení. Zůstává proto možné, že dojde k odložení zavedení nové daně. Úplné zrušení tohoto plánu je ovšem vysoce nepravděpodobné, a čeští exportéři tak musejí kalkulovat s dalšími náklady při dodávkách na zambijský trh.

Petr Preclík, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Lusace

 

Velvyslanec Radek Rubeš o exportních příležitostech v Zambii

Ekonomická diplomatka z ambasády v Pretorii o exportu do Angoly a Mosambiku