ZAMBIE CHCE VYVÁŽET ELEKTŘINU DO CELÉ JIŽNÍ AFRIKY

Zambijská vláda urychluje plány na výstavbu nových elektráren, země se má stát vývozcem elektřiny do celého regionu jižní Afriky. Pro české firmy tak vzniká poměrně zajímavý prostor pro uplatnění jejich know-how v oblasti hydroelektráren, solárních řešení, rozvoje elektrické sítě, ale také nejrůznějších řešení off-grid.

Přehrada Kariba na řece Zambezi na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Foto: Shutterstock

Výchozí podmínky zambijské energetiky jsou zatím poměrně neutěšené: Instalovaný výkon tamních elektráren je přibližně 2800 megawattů, více než devadesát procent výrobních kapacit tvoří hydroelektrárny. V zemi existují čtyři významné zdroje, ale systém vodních elektráren je zastaralý. Po vlně sucha navíc prudce klesá jejich výkonnost. Velká elektrárna na přehradě Kariba v únoru 2019 snížila pro nízký stav vody výkon na 45 %, menší elektrárna u Viktoriiných vodopádů jede také pouze na 50 % instalovaného výkonu. Přístup k elektrické síti má pouze zhruba čtvrtina populace, většinu vyrobené energie spotřebují těžařské firmy v dolech na měď.

I proto se zambijská vláda snaží uspíšit projekty nových zdrojů. V počáteční fázi je příprava vodní elektrárny Batoka, která by měla mít výkon 2100 MW, rozšiřuje se elektrárna na řece Kafue (výkon se zvýší o 750 MW). Staví se také menší vodní elektrárny. Vláda dále zvažuje výstavbu plynové elektrárny v provincii Muchinga s výkonem 400 MW.

Velký solární potenciál

Zambie se zaměřuje i na další obnovitelné zdroje – v roce 2017 byla například zahájena výstavba hybridní elektrárny Shangombo v Západní provincii, která má po svém dokončení vyrábět 100 MV za využití slunečního záření, větru a biomasy z přilehlé cukrové plantáže.

Sedmém národním rozvojovém plánu se Zambie zavázala do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů elektřiny (větrné, solární či geotermální) na minimálně 15 %. Potenciál solární energetiky je obrovský vzhledem k poměrné silnému slunečnímu záření. Investoři získávají řadu daňových úlev. Společnosti jsou po dobu prvních pěti let osvobozeny od placení daní, po další tři roky jsou jim daně sníženy o 50 % a po následující dva roky o 25 %.

V březnu 2019 prezident Edgar Lungu inauguroval první významný solární park v Bangweulu, jehož výkon je 54 MW. Náklady ve výši 60 milionů dolarů pokryla Světová banka skrze svůj projekt Scaling Solar. Provozovatelem parku je francouzská firma Neoen a francouzsko-americké konsorcium First Solar. V rámci stejného projektu mají být postupně vybudovány solární kapacity ve výši 500 megawattů. Správcem projektu na zambijské straně je Industrial Development Corporation, která také postupně vyhlašuje tendry na developery a provozovatele dalších solárních parků.

Posilování přenosové sítě

Přes výše zmíněné problémy se Zambii v roce 2018 podařilo být poprvé ve své historii soběstačnou ve výrobě elektřiny. Urychleny mají být plány na vývoz energie: Státní společnost ZESCO také spouští řadu projektů pro rehabilitaci elektrické rozvodné sítě a její další rozvoj. Cílem je stát se výrobním centrem pro celý region jižní Afriky.

Vláda oznámila urychlený rozvoj projektu páteřní linie ZIZABONA spojující Zimbabwe, Zambii, Botswanu a Namibii. Zambie se podílí na vybudování tří komponentů této soustavy v celkové hodnotě 150 milionů dolarů. Problémem zůstává financování velkých energetických projektů, které je zcela závislé na asistenci ze strany Světové banky, USAID a dalších globálních donorů.

Petr Preclík, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Lusace

 

Velvyslanec Radek Rubeš o exportních příležitostech v Zambii

Tomáš Rak z Komerční banky o možnostech financování exportu v Angole, Mosambiku a Zambii