ZAHRANIČNÍ OBCHOD S MALAJSIÍ LONI DOSÁHL DALŠÍHO REKORDU

Česko-malajsijský bilaterální obchod překonal další rekord a v roce 2021 dosáhl hranice 2,5 miliardy amerických dolarů. K úspěchu přispěla především konkurenceschopnost malajského exportu, který oproti roku 2020 vzrostl o 10,8 %. Český export do Malajsie však také nezůstal pozadu a s téměř 200 miliony dolarů představuje druhý největší vývoz do země v Jihovýchodní Asii. Pozitivní je fakt, že se český export nezastavil a obstál i ve srovnání s čísly z předcovidového období.

Nadějné příležitosti se rýsují v malajsijském zdravotnictví. Ilustrační foto: Shutterstock

Mezi nejvýznamnější komodity vyvážené do Malajsie patří polovodiče, syrovátka, chemikálie pro úpravu elektroniky, pneumatiky či detonátory, rozbušky a další komponenty pro výbušniny. Z Malajsie jsme naopak v roce 2021 nejvíce dováželi elektronické integrované obvody, elektroniku (mobily, scannery, tiskárny), kotle, kaučuk a výrobky z něho či barvy, laky a tmely. Zatímco obrat zahraničního obchodu znamenal rekord v našich obchodních vztazích, export do Malajsie je druhý největší ze všech států ASEAN, a to hned po reexportně orientovaném Singapuru, ze kterého zboží putuje dále a který funguje částečně jako překladiště.

Čísla ve statistikách jsou však podpořena konkrétními sektory, ve kterých české firmy nacházejí uplatnění.

ZDRAVOTNICTVÍ I OBRANNÝ PRŮMYSL

Koronavirová pandemie odkryla další příležitosti ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Malajsie je známá svým medicínským cestovním ruchem, jelikož disponuje kvalitní zdravotní infrastrukturou a dostupnými službami. Zdravotnický průmysl tak představuje další oblast, na kterou se chce ve svých systematických plánech naše velvyslanectví zaměřit.

Na konci března 2022 pak Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur plánuje účast na zbrojním veletrhu DSA (Defence Aviation Services), který je největším svého druhu v Malajsii a při absenci jiných kvůli koronaviru vlastně i jedním z top svého druhu v celé Asii. Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur připravuje podporu účasti oficiální a podnikatelské delegace na tomto veletrhu. Představí se tu tak firmy s radary, sledovací a monitorovací technikou, municí, vojenskými vozidly, zabezpečovací technikou a další.

Hlavní město Kuala Lumpur. Foto: Flickr

DEFICIT OBCHODNÍ BILANCE

Rekordní výsledky zahraničního obchodu jsou dalším důkazem, že Česká republika nabízí příznivé a vstřícné podmínky pro využití zboží a služeb z Malajsie, nicméně česká strana se nemůže spokojit s nevyvážeností bilaterálního obchodu, neboť malajsijský export výrazně převyšuje český export do Malajsie.

Proto chce Velvyslanectví využít zvýšenou aktivitu soukromého sektoru a také zaujmout aktivnější postoj při komunikaci svých aktivit navenek. Výrazně proto oživilo webové stránky ambasády včetně anglické jazykové mutace. Malajsijští návštěvníci se tak mohou například pravidelně seznamovat s kampaní Ministerstva obrany ČR „Víme co máme“, kde jsou neotřelou formou přibližováni čeští exportéři z oblasti obranného průmyslu.

POSÍLENÁ KOMUNIKACE

Velvyslanectví rovněž začalo využívat sociálních sítí při komunikaci navenek jak s českými, tak malajsijskými sledujícími a zájemci o teritorium. Na přelomu roku 2021/22 tak vytvořilo facebookový účet ambasády a také zároveň účet na Twitteru.

Další kampaň v nedávné době spustil obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTourism v Pekingu, pod který rozvoj cestovního ruchu v Malajsii spadá. Publikum v Malajsii se tak pravidelně seznamuje s krásami České republiky, často i v podobě kvalitních videí či pokročile zpracovaných grafik.

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur tak rekordní obrat zahraničního obchodu vnímá nejen jako úspěch českých firem, ale také jako další závazek k ještě mohutnější podpoře našich bilaterálních obchodních a investičních vazeb. K dispozici je Vám i na adrese Commerce_KualaLumpur@mzv.cz.

Milan Dostál, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět