ZAHRANIČNÍ INVESTOŘI OŽIVUJÍ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL BOSNY A HERCEGOVINY

Nesmírný potenciál, který má Bosna a Hercegovina díky svému nerostnému bohatství, se dnes využívá jen zčásti. V posledních letech se ale objevují první případy zahraničních investic do průzkumu a těžby ložisek. Zahraniční investoři s sebou přinášejí potřebný kapitál, zkušenosti a moderní metody řízení.

Ilustrační foto: Shutterstock

Bosna a Hercegovina je země bohatá na nerostné suroviny. V hornatém terénu se nachází ložiska uhlí, železné rudy, bauxitu a magnezitu, rud různých barevných kovů, kamenné soli a celé řady stavebních materiálů. Řada ložisek ještě není prozkoumaných. V některých lokalitách se těžilo již v dobách socialistické Jugoslávie, ale  těžbu zastavila ekonomická krize na přelomu 80. a 90. let a následující ozbrojený konflikt.

INVESTICE BRITSKÝCH FIREM

První velkou zahraniční investici do těžebního sektoru uskutečnila britská firma Mineco. Ta po roce 2006 v plném rozsahu obnovila těžbu olova a zinku v dole v lokalitě Sase nedaleko Srebrenice. V roce 2019 pak zahájil těžbu její olověný důl ve městě Olovo, který se stal prvním nově otevřeným hlubinným dolem od vzniku Bosny a Hercegoviny jako samostatného státu.  Společnost plánuje další investice, momentálně probíhá průzkum v lokalitě Čelebići nedaleko Foče (olovo, zinek, měď, stříbro).

V současnosti je aktuálním projektem investice britské firmy Adricatic Metals, která připravuje otevření hlubinného dolu na stříbro a další barevné kovy u města Vareš. K zahájení těžby by mělo dojít v roce 2022. Další projekty průzkumu ložisek probíhají v okolí měst Srebrenica a Bratunac (olovo, zinek, nikl) a v pohoří Ozren v blízkosti města Doboj (měď, zinek, olovo). Předpokládá se, že se na území Bosny a Hercegoviny nachází také značná ložiska lithia – probíhají první průzkumné práce. 

PŘÍLEŽITOSTI PRO DODAVATELE TECHNOLOGIÍ

Zahraniční investice by mohly dát těžebnímu průmyslu v Bosně a Hercegovině nový impuls. Spolu s ním se otevírají i nové příležitosti pro dodavatele technologií z České republiky. V rámci nových projektů naleznou uplatnění technologie pro hlubinné i povrchové doly, zpracování vytěžené horniny i její dopravu v často velice náročných terénních podmínkách. Vzroste také poptávka po geologických a environmentálních službách. V současné době se v Bosně a Hercegovině otevírá nový segment trhu, který má potenciál dalšího růstu.

V Bosně a Hercegovině se těží také železná ruda. Jediný důl v obci Omarska u Prijedoru provozuje firma ArcelorMittal, která je vlastníkem největší ocelárny v zemi. Ložiska dolu jsou však téměř vyčerpaná a v nejbližší době se tak dá očekávat úsilí o obnovu jiných těžebních provozů v okolí, případně i těžba v jiných regionech. Rozsáhlá je těžba a výroba stavebních hmot, zahrnující vápenec, různé druhy kamene či cihlářské hlíny. V zemi je několik velkých cementáren vlastněných zahraničními skupinami, které jsou potenciálními odběrateli například strojírenských technologií.

Významným sektorem ekonomiky Bosny a Hercegoviny je těžba uhlí a jeho využití při výrobě elektrické energie. Uhlí má v bosensko-hercegovinské energetice hrát důležitou roli ještě řadu let. Tento sektor však tíží neefektivní fungování státních koncernů, které ho ovládají.

V řadě důlních provozů a tepelných elektráren se používají původní československé technologie a příležitosti pro české výrobce mohou perspektivně vznikat v souvislosti s potřebnou modernizací zařízení a rozšiřováním mechanizace. Uskutečněných zakázek je však jen malý počet. Odvětví neprošlo transformací a řada provozů je neperspektivních. Investicím do nových technologií brání nekoncepční řízení, nedostatek investičních prostředků a v posledních letech také špatně nastavený mechanismus veřejných zakázek.

Ondřej Picka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět