Z PÍSEČNÝCH DUN SAHARY SE ZRODILA AUTOMOBILOVÁ VELMOC

Marocké království je zemí mnoha kontrastů. V centrální části země se tyčí nejvyšší pohoří severní Afriky Vysoký Atlas a na jihu se rozprostírá největší poušť světa Sahara. Pastevecký jihozápad země je zaměřen na chov dobytka. Jak koňské povozy, tak moderní nákladní automobily zde brázdí nové asfaltové silnice nastavěné v posledních letech. O pár stovek kilometrů dál směrem na sever jezdí první africké rychlovlaky LGV a továrny v okolí největšího afrického přístavu Tanger-Med chrlí stovky tisíc aut ročně (jak) na běžícím páse. Tak to je Maroko, africká jednička ve výrobě automobilů.

Ilustrační foto: Shutterstock

V roce 2017 bylo v Maroku vyrobeno na 345 tisíc osobních automobilů, čímž se dostalo na špici ve výrobě aut na celém africkém kontinentě, když přeskočilo Jihoafrickou republiku. V roce 2025 by v Marockém království mělo být vyrobeno již na 1 milion automobilů (v Česku bylo v minulém roce vyrobeno na 1,5 milionu osobních automobilů). Očekává se, že v příštích letech Maroko vyrobí více automobilů než třeba Itálie.

Subdodavatel pro Evropu

Maroko se stalo jedním z klíčových subdodavatelů pro evropské výrobce automobilů. Řada evropských továren na výrobu automobilů dováží sedačky, elektroinstalace, kabeláž a řadu dalších komponentů, které jsou vyrobeny v Marockém království. Díky vládní podpoře tohoto sektoru se Maroku podařilo přilákat řadu renomovaných evropských výrobců aut, především pak z Francie. Svoje továrny si v nejzápadnější zemi Severní Afriky postavily značky jako Peugeot nebo Renault, který svou produkcí pokrývá více než 40 % trhu.

V minulém roce se nahlas mluvilo také o zájmu německého Volkswagenu, který by mohl své nové továrny otevřít právě v Maroku.

Raketový vzestup automobilového sektoru v Maroku je připisován vládnímu Akceleračnímu Průmyslovému Plánu (Plan d´Accélération Industrille – PAI). Plán, který byl spuštěn již v roce 2014 (na období 2014-2020) si za svůj cíl vytyčil nastartovat průmyslové odvětví marocké ekonomiky a zvýšit podíl tohoto sektoru na celkovém HDP země ze 14 % na 23 % do roku 2020 a vytvořit padesát tisíc nových pracovních míst.

Daňové a další pobídky

Za úspěchem zmíněného plánu stojí velká řada zahraničních investic. Jako motivace pro investory slouží daňové výjimky na prvních 5 let provozu, výjimky v oblasti DPH a státní pobídky při nákupu stavebních pozemků. Výroba automobilů a automobilových součástek není určena primárně pro místní trh, který je v celkovém měřítku poměrně malý, ale jejich konečné destinace se nachází především v Evropě, Asii a zbytku Afriky.

S navyšující se každoroční produkcí osobních automobilů se zvyšuje poptávka po jednotlivých komponentech pro jejich výrobu. České firmy z oblasti automobilového průmyslu tak mají skvělou šanci pro své exportní aktivity. Česko, které je známé svým přes staletí dlouhém know-how v průmyslovém odvětví, velmi zkušenou a vzdělanou pracovní silou v tomto segmentu a celkovou kapacitou, kdy na 150 tisíc zaměstnanců v České republice pracuje právě v automotivu, by nemělo tuto šanci nechat bez povšimnutí. Značné možnosti se nabízejí také v oblasti školení a výuky místních pracovníků.  Nezaměstnanost mladé populace je v Maroku dlouholetým problém, a právě vytvoření nových pracovních míst v automobilovém sektoru má tuto situaci postupně zlepšovat.

Jan Hladík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rabatu

 

Náměstek Martin Tlapa o cílech ČR v Africe