Vzkaz pro exportéry: obchodního partnera si dobře prověřte

Současná situace ztěžuje přeshraniční obchod a dokončení stávajících zakázek a získávání nových se zkomplikovalo ještě více. Tento stav může nahrávat různým podvodným firmám a praktikám. Zejména v této době je potřeba si obchodního partnera důkladně prověřit. K základnímu ověřování subjektů slouží zahraniční databáze obdodné českému obchodnímu rejstřiku. S důkladnějším ověřením přímo v místě mohou pomoci naši ekonomičtí diplomaté či zástupci CzechTrade v zahraničí. Nyní jsou všechny služby zahraniční sítě zdarma. Velmi českým firmám doporučujeme si zahraniční partnery prověřovat.

Ilustrace: Shutterstock​

Kvůli mimořádné situaci se mohou množit případy, kdy firmy nabízejí služby v zahraničí, které mohou pomoci českým firmám dokončit stávající či dojednat nové zakázky. Mezi těmito firmami se však mohou nacházet podvodné subjekty. Vyzýváme proto exportéry, aby si nové partnery důkladně prověřili.

Je zřejmé, že ne každá zahraniční firma, která v současné době nedodá zboží včas či nezaplatí fakturu, je podvodná. Situace je v mnoha zemích složitá a často firmy nejsou schopny svým závazkům dostát bez vlastního zavinění. Proto je důležité si uvědomit, kde se partner nachází. Pokud jde o země, které jsou významně zasažené současnou koronavirovou krizí jako je Itálie nebo Španělsko, je velmi pravděpopdobné, že partnerská firma je ochromena krizí. Ale i zde je potřeba se míti na pozoru a důvod nezaplacení/nedodání co nejvíce prověřit.

Jednotlivá opatření států často směřují na zpřísnění hygienických podmínek mezinárodní přepravy či potřeby nových povolení a dokumentů. Je nutné siproto informovat, jaké podmínky daná země uplatňuje, zda je např. nutné potvrzení daného státu, potvrzení vývozu z ČR atd. Mohou se množit případy, kdy podvodné subjekty budou nabízet vyřízení vývozních a dovozních náležitostí za úplatu, přestože žádná taková povolení potřeba nejsou. Většina států se i nyní omezuje na potvrzení, která vydává zaměstnavatel (např. vztah řidiče k přepravci) či na čestná prohlášení (např. o bezinfekčnosti řidiče).

Speciální kategorií je vývoz zdravotnického materiálu. Některé země (včetně ČR) v současné situaci zakazují vývoz zdravotnických prostředků ze země, nyní je platný i zákaz vývozu na úrovni EU pro vývoz mimo země EU. Do budoucna však může docházet i k dalším sektorovým omezením. I zde je nutné sledovat aktuální vývoj a informace.

Přehled opatření, která by mohl zahraničním partnerům znemožnit dodání zboží najdete v článcích od našich ekonomických diplomatů zde.

Situace je o to složitější, čím je daná země dál od ČR. I za normálních okolností mnoho mimoevropských teritorií požaduje mnoho potvrzení, místního distributora, partnera či speciální dovozní dokumenty. Neznalosti trhu ze strany zahraničního partnera a/nebo současné mimořádné situace mohou zneužívat různé podvodné subjekty (např. nabízet vyřízení povolení, které vůbec není potřeba).

Vždy doporučujeme kontaktovat náš zastupitelský úřad (stránky zastupitelského úřadu jsou vždy v podobě www.mzv.cz/mesto, např. www.mzv.cz/abuja) či zahraniční kancelář CzechTrade. V Praze je také k dispozici Klientské centrum pro export. Nově také může pomoci nástroj PROPEA, který umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci a využít služeb, které jim ve vybraných teritoriích poskytnou zkušení místní experti s podporou zastupitelských úřadů ČR – včetně prověření místního partnera a pomocí s celními procedurami. Více o programu se dočtete zde.

Doporučujeme také využívat pojištění exportních aktivit, které poskytují komerční exportní pojišťovny či státem vlastněný EGAP.

 

Michaela Chrtová

David Černohorský

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět