VÝZVY FLANDERS MAKE: ČESKÉ FIRMY SE MOHOU ZAPOJIT DO INOVACÍ

Vlámské strategické výzkumné centrum pro zpracovatelský průmysl Flanders Make vyhlásilo 25 otevřených výzev s termínem pro podání projektů do 16.dubna. Tyto specializované výzvy se zaměřují například na průmyslové inovace v oblasti vývoje kontrolorů s využitím umělé inteligence, optimalizace materiálů pro elektrické motory nebo integrovaný proces kontroly kvality.

Ilustrace: Shutterstock

Hlavním cílem centra Flanders Make je přispět k technologickému vývoji vozidel, strojů a továren budoucnosti, a tím vytvářet přidanou hodnotu pro zpracovatelský průmysl. Flanders Make přikládá velký význam účasti na evropských výzkumných projektech. Otevřené výzvy ke spolupráci s tímto výzkumným centrem se tak stávají zajímavou příležitostí pro české firmy a výzkumné instituce, které by mohly společně vytvořit konsorcia pro žádosti o projekty z fondů EU.

UMĚLÁ INTELIGENCE A DIGITALIZACE

Belgický region Vlámsko se dlouhodobě zaměřuje na oblast umělé inteligence a digitalizace. Vlámská vláda považuje výzkum a inovace za stěžejní pro budoucnost, a proto je také ve velké míře finančně podporuje. Iniciativa Flanders Make je podporována právě vlámskou vládou, ale také Limburským fondem a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Z dat Flanders Make vyplývá, že v roce 2019 navázalo toto centrum nejméně 107 evropských partnerství. Jednalo se o společné projekty a vytvoření konsorcií pro žádosti o podporu z fondů EU. Belgické firmy spolupracovaly nejvíce s partnery z Nizozemska, Německa a Velké Británie.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Pro české firmy zabývající se aplikovaným výzkumem a inovacemi jsou tyto výzvy možností se propojit s firmami ve Vlámsku, které pracují na obdobné oblasti inovací. Dalším krokem by pak bylo formování konsorcií pro žádosti o projekty z evropských fondů. Zapojení českých firem do spolupráce může být také podpořeno z regionálních fondů pro ČR.

Flanders Make nabízí pro české zájemce možnost individuálního posouzení jejich projektu prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bruselu.

Detaily výzev ke spolupráci mohou zájemci z řad firem a institucí najít na webové stránce Flanders Make v části věnované Open calls.

Eva Kordová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

Jana Gyűreová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět