Vývoz českého skotu do Srbska roste, pomáhají i dotace

Zájem srbských odběratelů o dovoz českého skotu je stále vyšší, podle statistik vzrostl loni meziročně čtyřnásobně. Do Srbska se v posledních letech vyváží stále více masný skot, a to nejen na další výkrm, ale především jalovice pro další chov, a také plemenní býci. Několik renomovaných českých firem má již v Srbsku své zástupce, kteří nabízejí genetický materiál.

Ilustrační foto Shutterstock

Srbsko v posledních letech dotuje nákup jalovic a býků za účelem rozvoje a zkvalitnění chovu skotu. Novou výzvu na čerpání subvencí pro chov dobytka avizoval již ministr zemědělství Branislav Nedimović s tím, že Srbsko v nejbližší době zavede elektronické podávání žádostí pomocí systému e-Agrar. Od tohoto systému se očekává zrychlení a větší transparentnost procesu zpracování jednotlivých žádostí o subvence.

Podle českého velvyslance v Bělehradě Tomáše Kuchty je srbský trh pro české zemědělské společnosti zajímavý právě z hlediska dodávek jalovic a genetického materiálu. Kvalitní genetika českého skotu má v Srbsku velmi dobré jméno a po zveřejnění výzvy na subvence do této oblasti lze očekávat zvýšený zájem srbských odběratelů o české jalovice a také býky.

Ministerstvo zemědělství ČR organizovalo incomingové mise klientů ze Srbska, ale i sousední Bosny a Hercegoviny do Česka, kde se mohli na místě přesvědčit o kvalitě českého chovu a navázat tak potřebné první kontakty. Loni se se kvůli koronaviru žádné mise nekonaly, o to více ale probíhala kontaktní práce v Srbsku, zemi působení zemědělského diplomata akreditovaného při Velvyslanectví ČR v Bělehradě. Byla provedena řada osobních jednání se srbskými zákazníky, kteří již v minulosti pracovali s českými dodavateli, ale také jednání s novými potenciálními odběrateli.

Seminář i veletrh

Kvality českého chovu a možnosti spolupráce s našimi chovateli byly mimo jiné představeny na odborném semináři, který pořádalo Sdružení chovatelů masného skotu v Srbsku. Koncem září proběhl v Novém Sadě také „Mezinárodní zemědělský veletrh“. Zde Ministerstvo zemědělství ČR podpořilo české firmy tím, že organizovalo oficiální účast se zvýhodněnými podmínkami pro vystavující české společnosti. Na veletrhu se kromě řady firem prezentovalo několik českých chovatelských společností, které jednaly se svými srbskými partnery. I tato jednání podpořila dodávky chovných býků do Srbska ještě v závěru roku 2021.

Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

Miroslav Čančík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět