Výstavba jaderné elektrárny v Maďarsku: šance i pro české firmy

Da nové bloky jaderné elektrárny Paks v Maďarsku představují investici ve výši 12,5 mld. eur a také řadu příležitostí pro české firmy. Shodli se na tom na společném setkání zástupci českého a maďarského jaderného průmyslu.

Ilustrační foto Shutterstock

Akce proběhla v prostorách velvyslanectví ČR v Budapešti v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Kromě firemních aktérů se diskuze zúčastnila i zástupkyně úřadu maďarského ministra bez portfeje pro rozšíření jaderné elektrárny Paks.

České firmy mají v oblasti jaderné energetiky historicky velké know-how, a to nejen z výstavby jaderných zdrojů v Česku, respektive v bývalém Československu. Český jaderný sektor vyrobil i všechny čtyři reaktory, které jsou nyní v Paksi v provozu. České firmy se podílely i na nedávné kompletní výměně systému kontroly a řízení na všech jaderných blocích této maďarské jaderné elektrárny.

Letos v červnu pak tři české jaderné firmy podepsaly rámcové dohody s maďarskou firmou MVM ERBE týkající se spolupráce na inženýrském posouzení projektu výstavby dvou nových bloků v Paksi v přípravné fázi projektu.

Výstavba dvou nových bloků ruské výroby typu VVER-1200 v Paksi je nyní ve fázi, kdy se čeká na vydání takzvané hlavní implementační licence ze strany Maďarského úřadu pro jadernou energetiku. Ten v mezidobí povolil zahájení výkopových prací do úrovně podzemní vody.

 Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět