VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA PŘEDSTAVÍ TĚŽEBNÍ PRŮMYSL ARGENTINY

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires zve české firmy na virtuální výstavu firem (nejen) těžebního průmyslu s názvem „Simposio y Expo Infraestructura & Minería 2021“ pořádanou argentinskou organizací Panorama Minero. Akce se uskuteční ve dnech 26 a 27. května 2021. Cílem akce je poskytnout účastníkům informace a kontakty týkající se velkých infrastrukturních projektů plánovaných v Argentině, především v těžebním sektoru.

Ilustrační foto: Shutterstock

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z priorit nové argentinské vlády, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů až 70 % plochy území země potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno. Země však technologicky zaostává, chybí jí moderní technologie nutné k efektivní realizaci těžebních projektů a zahraniční investice jsou tak pro Argentinu nutností.

SYMPOSIUM I VIRTUÁLNÍ VELETRH

Dvoudenní akce je kombinací symposia a virtuálního veletrhu, formu účasti firem je možné přizpůsobit jejich technickým možnostem a komerčním potřebám. V přednáškové části budou analyzovány nové poznatky a trendy, které propojují těžební projekty s výstavbou navazující infrastruktury. Rozvoj těžby v regionech jako San Juan či Santa Cruz otevírá cestu dalším průmyslovým odvětvím jako energetika, doprava nebo telekomunikace.

Vzhledem k tomu, že jde o virtuální akci, budou přítomny firmy například z Austrálie, Německa, Polska, Finska nebo Kanady. Velvyslanectví ČR se akce bude taktéž účastnit, nabyté poznatky tak mohou být zainteresovaným firmám zprostředkovány i jejím prostřednictvím. Velvyslanectví lze v této souvislosti kontaktovat emailem na adrese radek_hovorka@mzv.cz.

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět