Vietnamské státní zakázky se otevírají českým firmám

Nová dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) vstoupila v srpnu v platnost. Českým firmám přináší nové příležitosti nejenom v oblasti obchodu, ale otevírá také možnosti pro účast ve veřejných výběrových řízeních ve Vietnamu.

Ilustrační foto: Shutterstock

Evropské unii se v rámci EVFTA podařilo vyjednat poměrně rozsáhlé ústupky vietnamské strany v přístupu na trh veřejných zakázek. Evropské firmy se tak mohou účastnit veřejných zakázek vypisovaných všemi osmnácti vietnamskými ministerstvy, tendrů realizovaných dvěma největšími vietnamskými městy (Hanojí a Ho Či Minovým Městem), a také výběrových řízení na zakázky zadávané vietnamskými státními podniky, univerzitami, výzkumnými ústavy a nemocnicemi pod správou ministerstva zdravotnictví.  

EVFTA zaručuje evropským firmám ve veřejných soutěžích ve Vietnamu takzvané národní zacházení, Firmy z EU tak mají stejná práva a musí splňovat stejné podmínky jako vietnamské subjekty. Evropské společnosti se prozatím mohou účastnit pouze velkých zakázek, jejichž celková hodnota překročí určitý práh. Například u veřejných soutěží vypisovaných centrálními orgány státní správy mají firmy ze zemí EU přístup k zakázkám na zboží a služby převyšujícím 1,5 mil. vietnamských dongů (2,3 mil. USD). U zakázek vypisovaných na lokální úrovni (města, státní firmy) činí minimální hodnota zakázky 3 mil. dongů (4,2 mil. USD). U stavebních zakázek je pak aplikován jednotný práh na všech úrovních státní správy ve výši 40 mil. dongů (56 mil. USD).  Tyto limity by měly v průběhu následujících patnácti let postupně klesat. Minimální hodnota tendru na zboží a služby na centrální úrovni tak dosáhne v roce 2035 pouhých 130 tis. dongů (191 tis. USD). 

Vietnamská vláda je poměrně lukrativním zákazníkem. Země má jeden z největších podílů vládních investic na celkovém HDP na světě. Vláda ročně investuje asi 30 mld. amerických dolarů, což představuje zhruba 35 % celkových ročních investic ve Vietnamu. Vládní nákupy zboží a služeb se podílí na vietnamském HDP zhruba sedmi procenty (18 mld. USD).

Profituje především Čína

V současné době profitují z vietnamských veřejných zakázek především čínské firmy, které realizují více než 90 % vládních projektů v sektoru energetiky, těžby, metalurgie a chemického průmyslu. Lze však předpokládat, že nové podmínky dojednané v EVFTA povedou k postupnému nárůstu úspěšnosti evropských firem v místních výběrových řízeních. Řada velkých evropských hráčů již projevila zájem o účast například na projektu výstavby nového letiště v Ho Či Minově Městě nebo na výstavbě páteřní severojižní dálnice. Významné příležitosti si od možnosti přímé účasti ve výběrových řízeních slibují také evropské farmaceutické společnosti. Pro české firmy se pak otevírají zajímavé příležitosti zejména v oblasti informačních technologií a ve zdravotnictví.  

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet