VIETNAM ZŮSTÁVÁ PŘITAŽLIVOU INVESTIČNÍ DESTINACÍ. NAVZDORY TURBULENCÍM

Vietnam neztratil na přitažlivosti ani v době pandemie. Navzdory dramatickému poklesu tempa ekonomického růstu v posledních dvou pandemických letech si udržuje pozici jedné z nejatraktivnějších investičních destinací v Asii. Vietnam může nabídnout řadu zajímavých investičních příležitostí také pro české investory.

Cvičení pracovníků v průmyslovém parku Bac Giang. Působí zde i subdodavatelé firem jako Samsung nebo Apple. Foto: Shutterstock

Přestože tempo růstu vietnamské ekonomiky spadlo ze 7 % v roce 2019 na 2,9 % v roce 2020 a 2,6 % v roce 2021, zahraniční investoři zde nijak výrazněji neomezili své investiční aktivity. Do Vietnamu tak přitekl zhruba stejný objem investic jako v předkrizových letech (zhruba 20 miliard USD ročně).

Vietnamu se nástup pandemie podařilo poměrně dobře zvládnout a v roce 2020 patřil k několika málo zemím na světě, které si zachovaly pozitivní růst. Zatímco v Evropě a dalších vyspělých zemích se ekonomika propadala o deset i více procent, Vietnam se mohl chlubit slušným skoro tříprocentním růstem. Řada mezinárodních srovnání tehdy dokonce hodnotila Vietnam jako zemi, která vůbec nejlépe zvládla pandemii koronaviru jak z ekonomického, tak ze zdravotního hlediska. Velmi dobře zvládnutá očkovací kampaň v minulém roce pak umožnila Vietnamu plně otevřít svou ekonomiku už v březnu tohoto roku, což by mělo umožnit návrat k předkrizovým tempům růstu ve výši 6-7 %.

Příliv přímých zahraničních investic do Vietnamu v posledních pěti letech

(v mld. USD)

2017

2018

2019

2020

2021

Přislíbené investice

35,9

35,5

38,0

28,5

31,2

Realizované investice

17,5

19,1

20,4

19,9

19,7

Zdroj: Ministerstvo plánování a investic

STABILITA I RELATIVNĚ NÍZKÉ MZDY

Stabilní ekonomické a politické prostředí, dynamický růst populace a její kupní síly, nízké mzdy ve srovnání s ostatními industrializovanými zeměmi jihovýchodní Asie a zejména ve srovnání s Čínou činí z Vietnamu jednu z nejpřitažlivějších zemí pro zahraniční investory v asijském regionu. Kromě dlouhodobého trendu přesunu výrobních kapacit z Číny do Vietnamu lze v posledních letech pozorovat také rostoucí trend přílivu investic ze zemí ASEAN.

K největším investorům ve Vietnamu dlouhodobě patří Jižní Korea, Japonsko a Singapur. Investice z těchto zemí tvoří více než polovinu všech přímých zahraničních investic ve Vietnamu a směřují především do zpracovatelských odvětví (mobilní telefony, elektronika, oděvy, obuv) využívajících levné pracovní síly. Ve Vietnamu má již své výrobní závody většina nadnárodních společností v uvedených sektorech. Vůbec největší zahraniční investicí v této oblasti ve Vietnamu je závod na výrobu mobilních telefonů a tabletů firmy Samsung v provincii Bac Ninh, jejíž produkty tvoří významnou část vietnamského exportu. Samsung doposud ve Vietnamu investoval celkem 18 miliard USD a zaměstnává zde přes 170 tisíc pracovníků. Na celkových vietnamských vývozech se Samsung podílí z více než 20 %.

Také v minulém roce patřila trojice Singapur (34%), Korea (25%) a Japonsko (20%) k největším zahraničním investorům ve Vietnamu. Největším nově ohlášeným projektem, který získal v minulém roce investiční licenci, byla korejsko-vietnamská investice do výstavby dvou tepelných elektráren na zkapalněný zemní plyn Long An I a II v celkové výši 3,1 miliardy USD, následovaná investicí firmy LG Display do rozšíření závodu na výrobu LCD a OLED obrazovek v Haiphongu v hodnotě 2,15 miliardy USD. Třetím největším investičním projektem v hodnotě 1,33 miliardy USD byla investice japonské firmy Marubeni do výstavby plynové elektrárny O Mon II v jihovietnamské provincii Can Tho.

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ SEKTORY

K nejatraktivnějším sektorům pro přímé zahraniční investice patří ve Vietnamu zpracovatelský průmysl, realitní sektor, energetika a cestovní ruch. Zpracovatelský sektor (mobilní telefony, počítače, elektronika, oděvy, obuv atd.) má přitom absolutně dominantní postavení a tvoří téměř 60% všech zahraničních investic ve Vietnamu. Také v minulém roce dominoval přímým zahraničním investicím zpracovatelský sektor následovaný energetikou, realitním sektorem, maloobchodním prodejem a logistikou.

Nejpřitažlivější investiční lokalitou ve Vietnamu je jižní metropole Ho Či Minovo Město (s celkovým objemem investic ve výši 49,4 miliardy USD), následované sousední provincií Binh Duong (37,2 miliardy USD). Hlavnímu městu Hanoji patří v žebříčku nepřitažlivějších investičních lokalit ve Vietnamu třetí místo s objemem 37 miliard USD.

ČESKÉ INVESTICE

Rychlý ekonomický růst Vietnamu a stabilní politické prostředí přitahuje také české investory. Tuzemské firmy doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 milionů USD. Největším českým investorem ve Vietnamu nadále zůstává firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Dle posledních informací však PPF zvažuje postupné utlumení svých aktivit v asijském regionu, což bude zřejmě zahrnovat i prodej jejího podílu ve firmě Home Credit Vietnam.

Druhým největším českým investorem je společnost Elmich Group, která provozuje závod na výrobu kuchyňských potřeb v provincii Ha Nam. Třetí největší českou investicí je závod na výrobu kondenzátorů české firmy Hydra v provincii Quang Nam. Řada českých investic ve Vietnamu je realizována také podnikateli vietnamského původu, kteří v Česku vybudovali úspěšné podniky a nyní rozšiřují své podnikatelské aktivity do Vietnamu. Tyto investice směřují například do turistického ruchu (luxusní hotely na pobřeží Vietnamu), průmyslu, zemědělství, potravinářství, distribuce léčiv a dalších sektorů.

Další zlepšení investičního prostředí pro české investory ve Vietnamu a nové investiční možnosti přinese nová Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem, která by mohla vstoupit v platnost v horizontu dvou let, poté co projde ratifikačním procesem v jednotlivých členských zemích EU. Součástí dohody je rozsáhlá kapitola o liberalizaci investičního prostředí obsahující řadu nových opatření na podporu a ochranu evropských investorů ve Vietnamu.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět