Vietnam si udržuje pozitivní růst HDP

Vietnam i nadále zůstává jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Zatímco světové hospodářství se v důsledku pandemie loni propadlo do hluboké recese, Vietnam patřil mezi několik málo zemí, které v roce 2020 zaznamenaly pozitivní růst HDP.

Ilustrační foto Shutterstock

Tempo růstu vietnamské ekonomiky dosáhlo loni úctyhodných 2,9 %. Pokračující růst HDP posunul Vietnam v žebříčku největších ekonomik jihovýchodní Asie na 4. místo s hodnotou nominálního HDP ve výši 340 mld. USD. Vietnam se tak v minulém roce dostal z hlediska objemu vyprodukovaného HDP před Singapur (337 mld. USD) a Malajsii (336 mld. USD).

Růst vietnamské ekonomiky byl loni tažen zejména exportem a zahraničními investicemi. Na pokračujícím růstu se ale pozitivně odrazila také domácí spotřeba podpořená vysokou důvěrou obyvatelstva v rychlé ekonomické oživení. Včasné zastavení šíření nákazy koronavirem (minimální počet nakažených osob a jejich důsledná izolace) umožnilo udržet převážnou část domácí ekonomiky v chodu a významný propad zaznamenala pouze odvětví spojená se zahraničním cestovním ruchem.

Díky efektivním protiepidemickým opatřením a rozsáhlým podpůrným balíčkům se vietnamské vládě podařilo udržet vysokou podnikatelskou důvěru v opětovný ekonomický růst. Dle posledního průzkumu „HSBC Navigator“ z listopadu 2020 patří vietnamské podniky mezi jedny z nejoptimističtějších na světě. Optimismus ohledně dalšího ekonomického růstu sdílí až 55 % vietnamských firem, zatímco světový průměr činí pouhých 29 %. Velmi vysoká zůstává i spotřebitelská důvěra. Až 80 procent obyvatel Vietnamu věří v rychlé oživení ekonomiky v tomto roce.

Důležitý impuls pro udržení růstu poskytly vietnamské ekonomice rovněž vládní výdaje. Vietnamská vláda loni schválila sérii podpůrných ekonomických balíčků v celkové výši 29,5 mld. USD (cca 11 % vietnamského HDP).

Investice se přesunují z Číny

Jedním z pozitivních důsledků koronakrize pro Vietnam bylo urychlení přesunu zahraničních investic z Číny do Vietnamu. Tento trend nastartovaný v průběhu vrcholící obchodní války mezi Čínou a USA v minulém roce ještě výrazněji zesílil a přispěl k tomu, že navzdory ekonomické krizi přitekly do Vietnamu zahraniční investice v celkovém objemu okolo 20 mld. USD (přibližně stejný objem jako v roce 2019).

Exportně orientovaný průmysl byl loni opět hlavním tahounem růstu vietnamské ekonomiky. Výkonnost průmyslu měřená indexem průmyslové výroby vzrostla o 3,4 % (v roce 2019 o 9,1 %). Pozoruhodný růst exportního průmyslu vycházel především z masivního rozšiřování výroby korejských, japonských a čínských zahraničních investorů v oblasti elektrotechnického průmyslu. Na podporu průmyslového sektoru se soustředila také řada vládních protikrizových opatření. Kromě tradiční významné podpory elektrotechnického průmyslu se vietnamská vláda loni rozhodla výrazněji soustředit na podporu rozvoje automobilového průmyslu a zejména pak na subdodavatelský sektor. Vietnamští subdodavatelé jsou v současné době schopni zásobovat místní výrobce automobilů pouze z 15-20 %. Zbylá část produkce se dováží, což prodražuje výrobní náklady a konečnou cenu auta oproti například thajské nebo indonéské konkurenci až o pětinu. Podle nového vládního plánu by měly být domácí firmy schopny dodávat místním automobilkám až 45 % součástek aut do roku 2025 a 70 % do roku 2030.

Nejpostiženějším sektorem vietnamského hospodářství je cestovní ruch. Foto Shutterstock

Cestovní ruch nejpostiženějším sektorem

Nejvíce postiženým sektorem byl naopak loni cestovní ruch. Zatímco v roce 2019 přicestovalo do Vietnamu více než 21 mil. turistů a příjmy z cestovního ruchu dosáhly 60 mld. USD (20 % HDP), v minulém roce se počet turistů propadl téměř o 80 %. Velká část vietnamských hotelů a rekreačních zařízení proto byla nucena omezit nabídku svých služeb a redukovat počet zaměstnanců. Krácením platů nebo rozvázáním pracovního poměru bylo postiženo až 70 % zaměstnanců ve vietnamském cestovním ruchu.

Světová ekonomické krize vyvolaná pandemií viru covid-19 se negativně odrazila také na přílivu remitencí, které představují až 6 % vietnamského HDP. Zatímco v roce 2019 poslali vietnamští zahraniční pracovníci zpět do vlasti téměř 17 mld. USD, loni  se remitence poprvé za posledních 11 let propadly na pouhých  15,7 mld. USD. Vietnam nicméně stále zůstává devátým největším příjemcem remitencí na světě.

Růst vietnamské ekonomiky v tomto roce opět výrazněji zrychlí, i když se prozatím zcela nevrátí na předkrizové hodnoty ve výši 7 %. Odhady růstu HDP v roce 2021 se pohybují mezi 6,0-6,8 %.

Robustní domácí spotřeba

Přestože Vietnam prakticky vymýtil koronavirus na svém území a umožnil tak pokračování většiny ekonomických aktivit, limitem jeho dalšího růstu zůstává zahraniční poptávka, která zřejmě zůstane značně omezená i v roce 2021. Nelze tedy počítat s výraznějším růstem exportu, který již několik desetiletí táhne vietnamskou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že Vietnam zůstane uzavřen pro zahraniční turisty pravděpodobně i po celý rok 2021, zůstanou velmi omezené také příjmy z cestovního ruchu. Většina růstu vietnamské ekonomiky v tomto roce tak bude pramenit z pokračujícího přílivu zahraničních investic a robustní domácí spotřeby.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět