Vietnam podpoří rozjezd ekonomiky. Investuje miliardy dolarů

Dramatické zpomalení ekonomického růstu přimělo vietnamskou vládu podpořit domácí ekonomiku dalším prorůstovým balíčkem ve výši 15,4 mld. USD. Nové příležitosti budou vznikat zejména v oblasti infrastruktury a digitální ekonomiky. Představuje to šanci i pro české firmy v oboru.

Ilustrační foto Shutterstock

Loňský rok byl pro vietnamskou ekonomiku jeden z nejobtížnějších v jeho moderní historii. Zatímco v roce 2020 patřil Vietnam mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě, rozšíření koronavirové varianty delta zasadilo ekonomice tvrdou ránu. Rozsáhlé lockdowny, odstávky výroby a narušené dodavatelské řetězce způsobily ve třetím čtvrtletí dokonce první negativní růst vietnamského HDP od roku 2000. Celkový růst HDP tak loni dosáhl pouhých 2,58 %.  Nejpostiženějším odvětvím byl bezesporu sektor služeb, nejvíce pak cestovní ruch. Vietnamskou ekonomiku loni držely nad hladinou především rostoucí vývozy a stabilní příliv zahraničních investic.

Vietnamská vláda se na dramatické zpomalení ekonomiky proto rozhodla reagovat zavedením dalších podpůrných opatření v celkové výši 15,4 mld. USD (4,3 % HDP). Opatření se zaměří zejména na fiskální podporu (83 % schváleného rozpočtu) a v menší míře pak i na monetární stimuly (14 %) a další nezbytné systémové změny (3 %). Fiskální balíček bude zahrnovat především vládní investice do budování infrastruktury, podporu konkrétních podniků, investice do zdravotnictví a investice do tvorby nových pracovních míst. Důležitou součástí fiskálního balíčku budou také daňová opatření (slevy na dani a odklady splatnosti daní), podpora důchodového systému a navýšení vládních bankovních záruk. Monetární balíček bude obsahovat zvýhodněné vládní úvěry (subvence úrokových sazeb ve výši 0,5-1 %) a podporu restrukturalizace dluhů.

Očekává se oživení růstu

Většina mezinárodních finančních institucí i nezávislých analytiků očekává, že růst vietnamské ekonomiky letos opět výrazněji zrychlí. Tempa růstu HDP by se mohla vrátit k předkrizovým hodnotám ve výši 6,5-7,5 %. Postupné otevírání vietnamské ekonomiky a změna dosavadních přísných vládních protiepidemických opatření na strategii „žití s covidem“ umožní opětovné obnovení většiny ekonomických aktivit ve všech klíčových sektorech. Pozitivní očekávání vycházejí také z vysoké míry proočkovanosti vietnamské populace, která se v současné době pohybuje kolem 74 %.

Všeobecně je sdílen také pozitivní výhled na dlouhodobý vývoj vietnamské ekonomiky a jeho rostoucí atraktivitu pro zahraniční investory. Poměrně vysoká ekonomická a politická stabilita, nízké výrobní náklady a rostoucí spotřebitelská poptávka budou patřit k hlavním přednostem Vietnamu v příštích deseti letech. Lze proto očekávat další přesun výrobních kapacit do Vietnamu zejména z Číny, ale také z ostatních vyspělých asijských zemí včetně zemí ASEAN. O rychlejší příliv zahraničních investic do nových sektorů s vysokou přidanou hodnotou usiluje také vietnamské vláda.

Drtivý dopad koronavirové krize pocítila zejména turistika. Foto Shutterstock

Rozvoj digitální ekonomiky

Nová ekonomická strategie na léta 2021-2025 počítá s rozvojem digitální ekonomiky, hi-tech průmyslu a zelených technologií. V těchto odvětvích budou vznikat nové obchodní a investiční příležitosti i pro české firmy. Ty by mohly uspět například v segmentu e-commerce, kybernetické bezpečnosti, digitálního bankovnictví, aplikací pro e-government, automatických odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, IoT nebo chytrých řešení pro domácnosti.

Mezi české environmentální technologie, které by mohly nalézt uplatnění ve Vietnamu, patří například zařízení pro čištění a úpravu vody, systémy kontroly rozvoden vody, vzdálené řízení rozvodu a jeho kontrola, technologie revitalizace odpadních vod a jejich další využití, systémy na monitorování kvality vody, pokročilé čistírny vody (membránová filtrace), úpravny pitné vody, desalinizační zařízení, spalovny odpadu a jejich části (spalovací pece), spalovny odpadů pro energetické využití, třídírny odpadu a zařízení na třídění odpadu, recyklační linky a recyklační technologie, malé vodní elektrárny a zařízení pro solární energetiku.

David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět