VIETNAM PODPOŘÍ INOVACE, JEJICH TAHOUNEM ZŮSTANE HO ČI MINOVO MĚSTO

Věda, technologie a inovace budou hrát důležitou roli při rozvoji klíčových průmyslových odvětví ve Vietnamu, což přispěje k restrukturalizaci a modernizaci národního hospodářství dle Strategie vědeckotechnického rozvoje a inovací do roku 2030, vydané vietnamskou vládou v roce 2022.

Ekonomickou i vědeckotechnickou lokomotivou Vietnamu podle všeho bude i v budoucnu Ho Či Minovo město. Foto: Shutterstock

Vietnam očekává, že věda, technologie a inovace významně přispějí k budování a rozvoji vietnamských kulturních, sociálních a lidských hodnot, poskytnou vědecký základ pro národní rozvoj a přispějí k vyššímu indexu lidského rozvoje.

K dosažení těchto cílů bude ve Vietnamu pozornost věnována podpoře vědeckotechnických a inovačních aktivit na celostátní úrovni a vytváření inovativních ekosystémů v průmyslu, zemědělství a službách v návaznosti na domácí i světové hodnotové řetězce a průmyslové klastry.

PLÁN NÁRODNÍCH INOVAČNÍCH CENTER

V plánu je systém národních inovačních center, který bude propojen s hi-tech zónami, rezidenčními oblastmi, finančními centry, univerzitami a výzkumnými ústavy. Vizí Strategie je, že do roku 2030 se věda, technologie a inovace pevně rozvinou, stanou motivací pro růst a rozhodujícím způsobem přispějí k rozvoji Vietnamu v zemi s moderním průmyslem a vyššími středními příjmy.

Již v průběhu nadcházejících dvou let by měla být ve Vietnamu zavedena řada opatření s cílem vylepšit vědecké a technologické organizace a zdokonalit právní základ pro státní řízení vědy, techniky a inovací. Vietnamský ministr pro vědu a technologie Huynh Thanh Dat letos v březnu uvedl, že zdroje budou zaměřeny na zintenzivnění vědeckého a technologického výzkumu, přenos technologií a jejich aplikaci, aby sloužily socioekonomickému rozvoji, bezpečnosti a obraně země, ale také aby se urychlila digitální i zelená transformace země, především však její ekonomický rozvoj.

Ministr hovořil o zavedení nových mechanismů, politik a zákonů souvisejících s veřejnými investicemi, veřejnými zakázkami a daněmi s cílem podpořit rozvoj vědy a techniky a zároveň podporovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru v této oblasti. Ministerstvo plánuje pokračovat v rozvoji Hi-Tech parku Hoa Lac poblíž Hanoje a rozvinout jej v centrum pro výzkum a vývoj špičkových technologií, oblast high-tech zemědělství a centrum informačních technologií.

HO ČI MINOVO MĚSTO V POPŘEDÍ SCI-TECH ROZVOJE

Ho Či Minovo město (HCMC) je považováno za jedno z nejatraktivnějších měst pro zahraniční investory ve srovnání se zbytkem země. Je ekonomickým, kulturním, vědeckým a technologickým centrem, ale též centrem mezinárodní výměny a má důležité politické postavení v zemi. Je zde kvalifikovaná pracovní síla více než 4,6 milionu lidí a systém infrastruktury s dobrými silnicemi, železnicemi, vodními i vzdušnými cestami, které spolehlivě spojují oblasti v zemi i v zahraničí. Jako ekonomická lokomotiva Vietnamu město vždy přitahovalo zájem zahraničních investorů po celém světě.

Město se v nadcházející době zaměří na reformu systému vědeckotechnických organizací a posílení konektivity s podniky při vývoji a reformě užití nových technologií. HCMC plánuje se v současnosti zaměřit na přilákání projektů, které využívají pokročilé, nové nebo čisté technologie, mají vysokou přidanou hodnotu, ale též pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost domácích firem a zlepšovat jejich přístup ke globálnímu dodavatelskému řetězci a přispívají k ekologickému a udržitelnému rozvoji.

Ve své strategii přilákání přímých zahraničních investic do roku 2030 bude HCMC upřednostňovat vysoce kvalitní projekty nenáročné na pracovní sílu. Měly by využívat pokročilé, nové nebo čisté technologie, případně skýtat produkty s vysokou přidanou hodnotou, jež by pomohly zvyšovat konkurenceschopnost domácích firem.

AMBICE CHYTRÉHO MĚSTA

Přímé zahraniční investice byly hlavním motorem růstu zahraničního obchodu HCMC a významně přispěly k jeho socioekonomickému rozvoji. Město se chce stát chytrým městem a moderním centrem služeb a průmyslu, zachovat si roli motoru růstu země. Zaměří se na přilákání investic do klíčových průmyslových odvětví a výroby s vysokou přidanou hodnotou. Město chce vybudovat nové průmyslové a high-tech parky, koncentrovanou průmyslovou, ale i farmaceutickou zónu.

Představitelé HCMC hovoří o plánech rozvoje průmyslových zón Pham Van Hai I a II. Sem by rádi přilákali investice do prioritních průmyslových odvětví, včetně strojírenství, elektrických zařízení, mechatroniky, průmyslových robotů, přesné mechaniky, informačních technologií, telekomunikací, mikročipů, fotovoltaického, chemického a farmaceutického průmyslu, kosmetiky, plastikářského průmyslu, výroby vysoce kvalitní technické pryže, ale také potravinářského průmyslu. V mnoha těchto odvětvích by se mohly uplatnit také české firmy.

Nikola Sichlerová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Hanoji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět