VELKÁ BRITÁNIE ZMĚNILA PRAVIDLA PRO DPH

Odchod Velké Británie z EU s sebou přinesl řadu změn. Mimo jiné se přestaly uplatňovat společné evropské předpisy i v oblasti plateb daně z přidané hodnoty. Podniky ze zemí EU, které chtějí své zboží dodávat do Spojeného království, se nyní musejí řídit novými pravidly. V některých případech to znamená vybírat DPH od kupujících a následně převádět britské celní správě.

Ilustrační foto: Shutterstock

Velká Británie od 1. ledna 2021 změnila systém výběru DPH pro celý svět, největší změnou je nový režim pro firmy z EU, které nyní také podléhají stejnému režimu jako další třetí státy. Dosažení obchodní dohody mezi EU a Spojeným královstvím sice pro evropské zboží znamená nulová cla, osvobození od platby DPH se to však netýká.

Platby se liší pro podnikatelský styk a prodej B2C, což je případ prodeje přes český e-shop britskému zákazníkovi. Níže přinášíme změny pro obchodníky B2C, na které výrazně dopadne změna administrativy spojená s platbou DPH.

Nové postupy pro e-shopy

V oblasti e-commerce všechny zásilky podléhají platbě DPH, bylo zrušeno osvobození od daně pro zásilky pod 15 britských liber (440 Kč). Novou hranicí, kterou je potřeba vést v patrnosti, je 135 liber (4 tisíce Kč). Jde přitom o hodnotu samotného zboží, bez ceny dopravy či pojištění. Dodávky nepřesahující tuto hodnotu nepodléhají platbě dovozní DPH, ale DPH z prodeje. Tu je nutné britskému zákazníkovi naúčtovat ihned při prodeji zboží (výběr point-of-sale). Za výběr tedy ručí prodejce, který následně vyúčtuje ve standardním daňovém přiznání odvod daně britské finanční správě. K tomuto zboží je nutné přiložit zjednodušené celní prohlášení, zároveň je nutné vyznačit, že zásilka již má DPH uhrazeno. Prodej zboží přesahující hodnotu 135 liber se řídí původními pravidly pro dovoz zboží do Spojeného království ze třetích zemí – prodejce zaplatí dovozní DPH při proclení a případně požádá o její navrácení. Další možností je plné přenesení administrativní povinnosti na kupujícího.

Unijní registrace již nestačí

Všechny subjekty, které jsou povinny platit DPH ve Velké Británii, ať už se jedná o prodej zákazníkům či prodej mezi podnikateli, kdy platbu DPH zařizuje evropský podnik, si musejí zažádat o britské číslo EORI, které slouží pro komunikaci s celními úřady (pro komunikaci s britskou celní a finanční správou je nutné EORI začínající GB). Jeho získání probíhá u celního a daňového úřadu Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Následně je nezbytná registrace k platbě samotného DPH (získání VAT Number) ve Spojeném království, dřívější možnost využití unijní registrace již neplatí. Britská vláda připravila na webu manuál, kdy se k registraci britského DPH přihlásit a jak se registrovat

Situace se však liší, pokud je zboží unijního subjektu nepřesahující hodnotu 135 liber prodáno přes online tržiště (marketplace) jako například Amazon. Kompletní odpovědnost za inkaso a přiznání DPH přebírá zprostředkovatel nákupu (tržiště). Český subjekt se v tomto případě u britských úřadů nemusí registrovat. Pokud se již zboží při prodeji nachází ve Spojeném království, tržiště má tuto povinnost u položek jakékoliv hodnoty, zboží je totiž unijnímu subjektu již procleno a zdaněno při dovozu do skladů online obchodu ve Velké Británii. Pokud se zboží při prodeji stále nachází v EU a přesahuje hodnotu 135 britských liber, aplikuje se režim popsaný na konci odstavce výše, jako při přímém prodeji bez tržiště.

V případě obchodu se Severním Irskem platí odlišná pravidla.

Více o pohybu zboží mezi EU a Velkou Británií v rozcestníku k Brexitu  na webu našeho zastupitelského úřadu.

 

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně

Matouš Pudil, stážista, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět