VELKÁ BRITÁNIE ZAVÁDÍ OD 1.LEDNA HRANIČNÍ KONTROLY PRO ZBOŽÍ

Přestože přechodné období po odchodu Spojeného království z Evropské unie oficiálně skončilo k 1. 1. 2021, velká změna pro dopravce a vývozce přijde nyní k 1. 1. 2022 – Británie zavádí úplné celní kontroly veškerého zboží. Již nebude možné odkládat podání dovozních prohlášení.

Obnovení celních kontrol přímo na hranicích znamená, že nebude možné projet přístavem se zbožím, pokud zboží nebude v přístavu celně odbaveno nebo pokud daný dopravce nebude nasměrován do vnitrozemského celního pracoviště (IBF) k příslušným kontrolám. Hraniční a celní kontroly při vstupu do EU ze Spojeného království byly obnoveny již k 1. 1. letošního roku. Pravidla vzájemného obchodu mezi EU a Spojeným královstvím se řídí Dohodou o obchodu a spolupráci (EU-UK Trade and Cooperation Agreement).

ELEKTRONICKÝ ODBAVOVACÍ CELNÍ SYSTÉM

Některé přístavy (včetně Doveru) a Eurotunnel budou používat elektronický odbavovací celní systém Goods Vehicle Movement Service (GVMS, služba pro pohyb nákladních vozidel), který propojuje  předem podaná celní prohlášení do jednoho referenčního čísla (GMR, referenční číslo pohybu zboží). Do systému je nutné se registrovat, bez registrace a elektronického odbavení nebude možné hranice mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím překročit. Při odbavení je povinnost předložit platný doklad o GMR. GMR obvykle vystavuje řidič, který zboží převáží, ale může to udělat i manažer dopravce nebo celní agent či speditér obchodníka. Pro každé vozidlo lze vytvořit pouze jeden doklad o GMR.

Do systému GVMS se musíte zaregistrovat, pokud jste dopravce se sídlem ve Spojeném království nebo mimo něj. To platí i v případě, že jste:

  • nezávislý řidič přepravující zboží a vyřizující vlastní celní dokumenty,
  • společnost, která uzavírá subdodavatelské smlouvy na vyzvedávání zboží jménem jiného podniku,
  • logistická společnost najatá k přepravě zboží a proclívání jménem jiné společnosti,
  • velký maloobchod, který přepravuje a deklaruje vlastní zboží.

Úplný seznam přístavů, které systém GVMS budou využívat, je dostupný na webu britské vlády. Britská vláda také vydala Pokyny pro dopravce, které jsou dostupné i v češtině.

POVINNOSTI ŘIDIČŮ

Řidičům, kteří přepravují zboží přes Eurotunel, přístav Dover nebo Holyhead, může vzniknout povinnost před odjezdem z Velké Británie nebo po příjezdu do Velké Británie odvézt zboží k celní kontrole do vnitrozemského britského celního pracoviště IBF. Řidiči si musí zkontrolovat své doklady GMR s cílem ověřit, zda jejich zboží nepodléhá povinnosti celní kontroly. Řidiči si budou moci GMR zkontrolovat před vyloděním z trajektu nebo kyvadlové dopravy, pokud mají chytrý telefon s přístupem na internet. V opačném případě bude muset manažer dopravce tuto zprávu řidiči předat telefonicky. Více informací o přepravě zboží přes přístav, který používá systém GVMS naleznete na internetových stránkách Gov.uk.

Pro komunikaci s britskou celní správou je nutné mít britské číslo EORI (začínající GB). Více informací o podmínkách vzájemného obchodu mezi EU a Spojeným královstvím je dostupných na webu Velvyslanectví ČR v Londýně.

Nové požadavky od 1. 1. 2022 zahrnují i povinnost předběžného oznámení importu sanitárního a fytosanitárního zboží (SPS), fyzické kontroly SPS však budou na vybraných hraničních přechodech (Border Control Post) prováděny až od 1. 7. 2022, stejně tak byla na červenec 2022 posunuta povinnost předkládat exportní zdravotní certifikáty (Export Health Certificates) a Prohlášení o bezpečnosti importovaného zboží.

Detailní informace o importních povinnostech do Spojeného království jsou uvedeny v Border Operating Model. Na webové stránce lze nalézt i modelové situace pro exportéry.

V případě dotazů doporučujeme kontaktovat asociaci ČESMAD či Velvyslanectví ČR v Londýně.

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět