Velká Británie odkládá povinnost nového značení zboží

Britská vláda přijala v souvislosti s brexitem nová pravidla pro označování výrobků. Původně měla většina zboží přejít na nový systém do konce letošního roku, v srpnu však Londýn schválil odklad, který poskytuje nejen českým firmám více času připravit se na nové značení a s ním související pravidla.

Ilustrační foto: Shutterstock

Londýn původně rozhodl, že bude možné pro většinu zboží nadále používat označení CE po celý rok 2021. Důvodem byl fakt, že většina britských standardů zůstala i po 1. 1. 2021 stejná jako dříve. Vzhledem k nepříznivým dopadům koronavirové krize na podnikatelské prostředí pak letos v srpnu rozhodla vláda o dalším odkladu povinnosti zavést nové značení UKCA (UK Conformity Assessed), a sice o jeden rok (tj. do 31. 12. 2022). Během této doby je stále možné používat pro většinu zboží označení CE. Výjimku představují zdravotnické prostředky, u kterých není třeba přejít na nové označení UKCA až do 1. 7. 2023.

Nový systém se vztahuje na většinu zboží (manufactured goods), které podléhá značení CE. Dále se UKCA týká také aerosolových rozprašovačů, které jsou nyní povinně opatřeny symbolem „3“ (obrácené epsilon). Obecná pravidla týkající se UKCA jsou ve velké míře odrazem CE – značka musí být viditelná a čitelná, musí být pouze na zboží, které ji má obsahovat, shodná je i doba dokládání dokumentace ke zboží a podobně.

Vláda zveřejnila databázi certifikačních orgánů UKCA, kterou mohou firmy využít při hledání odpovídajícího britského certifikačního orgánu pro jejich výrobky. Podrobnosti k novému označení UKCA jsou také na stránkách britské vlády.

Výše zmíněný odklad se netýká zboží, pro které platí povinnost označení UKCA již od 1. 1. 2021. Jde o zboží, které je určeno pro trh Velké Británie, podléhá právní úpravě týkající se UKCA, povinně musí mít potvrzení o shodě/certifikát od třetí osoby a u kterého bylo potvrzení o shodě provedeno britským subjektem.

Pozor na vývoz do Severního Irska

Uvedená pravidla platí pro trh Velké Británie, tedy pro Anglii, Wales a Skotsko. Pro vývoz zboží do Severního Irska se nic nemění. Severní Irsko se i nadále řídí pravidly EU, tedy i evropskými standardy a certifikacemi; stále tedy platí označení CE. Pozor je však potřeba dávat na vývoz britského zboží z Velké Británie (ostrova) do Severního Irska, kde naopak od letošního roku dochází ke změnám. U zboží určeného pro severoirský trh není nové označení UKCA uznáváno. Pokud takové zboží projde certifikačním procesem pouze u britského úřadu (UK conformity assessment body) a nenese tak označení CE, musí získat speciální označení UKNI, které je určeno výhradně pro Severní Irsko a které zaručuje, že zboží splňuje nároky kladené evropskou legislativou.

Existují i zvláštní skupiny výrobků, jejichž označování se řídí jinými pravidly. Mezi ně patří:

Odlišná pravidla pro umisťování na britský trh se týkají také zboží, kde nedošlo k harmonizaci. Jde o zboží, jehož certifikace se řídí národními pravidly. Zvláštní pokyny byly vydány také pro:

Pro umisťování výrobků na tamní trh vydala britská vláda manuál.

Richard Knížek, stážista, Velvyslanectví ČR v Londýně

Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět