Vědecko-výzkumná komunita na Kypru využívá síť Euraxess

Síť Euraxess poskytuje příležitosti nejen pro výzkumné pracovníky, kteří chtějí pracovat v jiné evropské zemi, ale také pro vědecké organizace hledající mezinárodní talenty. Součástí evropského výzkumného prostoru je také Kypr.

Ilustrační foto Shutterstock

Organizací Euraxess Bridghead pro Kypr je Research & Innovation Foundation (RIF), která také funguje jako servisní středisko nabízející pomoc všem výzkumným pracovníkům, kteří projeví zájem působit na Kypru. RIF je také členem Euraxess Startup Hub, síťového programu na podporu akademiků – podnikatelů, zřízeného výzkumnými a finančními organizacemi z Bosny a Hercegoviny, Kypru, Estonska, Izraele, Lucemburska, Černé Hory a Srbska s účastí desítek externích stakeholderů a dalších aktérů v národních startupových ekosystémech těchto zemí. Euraxess Startup Hub je součástí projektu Euraxess Hubs financovaného Evropskou komisí prostřednictvím programu Horizont 2020.

Na Kypru se Euraxess skládá z dalších 11 center:

CYENS Centre of Excellence

Cyprus Institute of Neurology and Genetics

Frederick University

Open University of Cyprus

The Cyprus Institute

UCLan Cyprus

University of Cyprus

European University Cyprus

ERATOSTHENES Centre of Excellence

Cyprus Maritime and Marine Institute

Pokud máte zájem připojit se k vědecko-výzkumné komunitě v Kyperské republice, podívejte se na aktuální seznam nabízených pozic.

Využít lze také programu COST (European Cooperation in Science and Technology), který si klade za cíl podpořit progresivní vědecké metody vedoucí k novým konceptům a produktům. Přispívá tak k posílení evropských výzkumných a inovačních kapacit. Zastřešující organizací pro tento program na Kypru je též Research and Innovation Foundation – národní orgán odpovědný za podporu a propagaci výzkumu, technologického rozvoje a inovací na Kypru, který vypisuje řadu výzev.

Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven být maximálně nápomocen všem výzkumným pracovníkům i vědeckým pracovištím a univerzitám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypru.

David Hrdoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nikósii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět