Věda, výzkum i stipendia. Kuvajt chce rozvíjet spolupráci s Českem

Příležitosti pro rozvoj mnoha vědních oborů, pokračování stipendijního programu na českých vysokých školách, ale i zapojení do základního výzkumu. Série jednání českých diplomatů se zástupci Kuvajtského institutu pro vědecký výzkum (KISR) ukázala, že tato země Perského zálivu nabízí řadu šancí pro rozvoj vzájemných vztahů.

Ilustrační foto Shutterstock

Setkání proběhla v návaznosti na návštěvu velvyslanců a zástupců zastupitelských úřadů zemí EU rezidentních v Kuvatju v parku obnovitelných zdrojů energie Šagája, na jehož rozšíření kuvajtský výzkumný institut spolupracuje s tamním ministerstvem energetiky, vody a obnovitelných zdrojů.

Během bilaterálních setkání kuvajtská strana vyjádřila zájem o spolupráci v řadě oborů studia na českých univerzitách v magisterských a v doktorských studijních programech. Vláda poskytuje Kuvajťanům štědrá stipendia na studium na prestižních univerzitách v zahraničí. Z těchto setkání vzešel rovněž velký zájem o spolupráci s českými výzkumnými institucemi zejména v oborech orientovaných na ropný sektor, energetiku, energetickou transformaci, uchovávání energie, energetickou účinnost, využití vodíku, obnovitelné zdroje, vodní zdroje, ochranu životního prostředí, smart technologie, nanotechnologie, biotechnologie a další inovativní technologie v zemědělství, potravinovou bezpečnost a umělou inteligenci nebo kybernetickou bezpečnost.

Kuvajtští výzkumníci byli velmi nakloněni rozvoji bilaterálních vztahů a projevili eminentní zájem o účast v plánované incomingové misi do ČR s cílem navštívit relevantní univerzity a výzkumné instituce a navázat vzájemnou spolupráci. Navázání vztahů s prestižními českými univerzitami by mohlo přispět k jejich akreditaci v Kuvajtu a posílit příliv kuvajtských studentů. Pokud by se podařilo uzavřít vhodný smluvní dokument či memorandum o porozumění, umožnilo by to vytvořit platformu a definovat relevantní oblasti pro rozvoj vzájemné spolupráce ve vědě, výzkumu a vývoji a základnu pro zapojení českých výzkumníků a inovativních firem do pilotních projektů v Kuvajtu, například v energetice nebo v oblasti životního prostředí.

 

Fotogalerie

Mezi českými diplomaty a zástupci Kuvajtského institutu pro vědecký výzkum proběhla série jednání. Foto Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

Šance i v širším regionu

Kuvajt díky přírodním podmínkám nabízí unikátní datovou základnu pro specifický výzkum a vhodné testovací zázemí pro specializované technologie. Vzájemná spolupráce českých relevantních institucí s KISR by tedy mohla vytvořit příležitosti v základním výzkumu a přilákat kuvajtské studenty do Česka. Mohla by podpořit využití potenciálu v aplikovaném výzkumu a napomoci zapojení českých firem a inovativních technologií do řešení problematiky specifické nejen pro Kuvajt, ale i pro další země v blízkovýchodním regionu.

KISR působí od roku 1967 jako vědecký, technický a poradní subjekt pro řadu ministerstev a pro vládní a soukromé instituce v Kuvajtu. Výzkum institutu poskytuje cenné expertní informace, jež propojují základní a aplikovaný výzkum a komercionalizaci získaných poznatků. Zástupci Kuvajtského institutu pro vědecký výzkum měli prezentovat příležitosti českým podnikatelům v rámci česko-kuvajtského podnikatelského fóra, jež se mělo konat v listopadu během návštěvy ministra průmyslu a obchodu v Kuvajtu. Tato návštěva byla odložena na příští rok, kdy má být rovněž podepsána dohoda o ekonomické a technické spolupráci mezi českou a kuvajtskou vládou.

Tereza Valášková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět