Věda, výzkum i software. Kolumbijci hledali v Česku inspiraci pro kyberbezpečnost

Pět dní, dvě města a více než dvacítka zapojených subjektů českého veřejného a soukromého sektoru. Tak vypadal program kolumbijské delegace, která Česku hledala inspiraci pro posílení své kybernetické bezpečnosti.

Ilustrační foto Shutterstock

Mise byla složená z devíti reprezentativních zástupců klíčových entit tvořících ekosystém kybernetické bezpečnosti v Kolumbii. Účastnila se jí nejen poradkyně prezidenta Ingrid Hernández, jedna z hlavních postav digitalizace v zemi, ale zastoupena byla i vybraná ministerstva, vědecko-výzkumný a soukromý sektor.

Program odstartovala návštěva ministerstva zahraničních věcí prezentací mezinárodních aspektů v kyberbezpečnosti. Přítomní zástupci ministerstva spravedlnosti, Národní agentury pro komunikační a informační technologie, CZ.NIC (správce webové domény .cz a provozovatel národního CERTu) a Policie ČR (konkrétně NCTEKK a NCOZ) poté přiblížili týmovou spolupráci jednotlivých institucí v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč vládním sektorem. Nejasné vymezení kompetencí a slabá koordinace aktivit mezi institucemi je přitom jedním z kritických problémů kolumbijského systému kybernetické bezpečnosti.  Na Magistrátu hl. m. Prahy se kolumbijští hosté dozvěděli, jak Praha přistupuje k zabezpečení kritické městské infrastruktury. Delegace se seznámila také s některými českými technologiemi. Firma Compelson, která již působí na kolumbijském trhu, ukázala přednosti svého nástroje pro forenzní analýzu mobilních zařízení MOBILedit a zároveň přiblížila své podnikatelské a investiční plány v této jihoamerické zemi.

Kolumbie chystá svou vesmírnou agenturu

V prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT bylo představeno prg.ai – pražský inovační ekosystém v oblasti kybernetické bezpečnosti a AI. V rámci prezentace vystoupili výzkumní pracovníci a společnosti Resistant AI a SemanticVisions. Kolumbie zatím takové inovační centrum nemá, nicméně vláda nedávno oznámila, že chce investovat 2,3 mil. USD do vytvoření hubu kyberbezpečnosti v kraji Caldas. Se zástupci firem Adastra a Blindspot AI kolumbijská delegace probrala základní témata digitální transformace a správy dat. Jedná se o některé z oblastí, kde existuje velký potenciál pro uplatnění českých technologií. Pomyslnou tečkou za pražskou částí programu byla návštěva ústředí Agentury EU pro kosmický program (EUSPA). Kolumbie totiž plánuje vytvoření národní agentury, která bude mít na starosti nejen kybernetickou bezpečnost, ale zároveň i vesmírný program.

Nabitá agenda pokračovala na jižní Moravě, kde v průběhu tří dnů mohli kolumbijští zástupci vidět, že Brno je kyberbezpečnostní hub, kde se rodí skuteční globální hráči v oblasti antiviru. Účastníci mise mohli nahlédnout do fungování NÚKIB. Byly představeny kompetence úřadu, jeho koordinační role v českém „cyberu“ a jednotlivá klíčová témata, jako je legislativní rámec kybernetické bezpečnosti, ochrana kritické infrastruktury či budování bezpečných sítí 5G. Pro kolumbijskou stranu šlo o naprosto klíčové setkání, protože právě tým Ingrid Hernández z Prezidentské kanceláře aktuálně pracuje na návrhu zákona, který má za cíl vytvoření kolumbijské národní agentury pro kybernetickou bezpečnost. Delegace navštívila i Mezinárodní strojírenský veletrh, kde pro ni byla připravena individuální prohlídka zaměřená na digitalizaci a AI v průmyslu. Měla také příležitost setkat se s významnými představiteli českého průmyslu a obchodu.

 

Fotogalerie

Kolumbijská delegace v rámci mise zaměřené na kyberbezpečnost v Česku navštívila řadu institucí i firem. Foto Velvyslanectví ČR v Bogotě

Úspěšné spinoffy

V Jihomoravském inovačním centru (JIC) poznali kolumbijští zástupci úspěšné české firmy brněnského inovačního systému, konkrétně GREYCORTEX, Whalebone, Progress, Redamp.io a Safetica. Seznámili se také s neziskovou organizací Czechitas, která má za cíl zvýšit zastoupení žen a diverzitu ve světě IT – téma, které v Kolumbii obzvláště rezonuje. Při návštěvě kybernetického polygonu na Masarykově univerzitě se dozvěděli o úspěšném vytváření spinoffů a dalších výzkumných aktivitách, které probíhají ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým. Na Nejvyšším státním zastupitelství proběhla prezentace spolupráce mezi různými státními aktéry v boji proti kyberzločinu. O své zkušenosti s touto problematikou, vysoce relevantní pro hosty z Kolumbie, se podělili také představitelé Vojenského zpravodajství a NCTEKK. Poslední pracovní zastávkou celé mise byla brněnská společnost Phonexia, která představila svou jedinečnou technologii na rozpoznávání hlasu. Právě nástroje, které usnadňují práci bezpečnostním složkám v identifikaci pachatelů či odhalování možných hrozeb, jsou v Kolumbii velmi žádané.

Česko, země antivirů

Veřejný i soukromý sektor v Kolumbii bude potřebovat celou řadu technologických řešení, aby lépe zabezpečil svůj kyberprostor. Nabídka českých firem kolumbijské zástupce velmi zaujala. Dost možná totiž nečekali, že právě Česko je takto významný technologický hub kybernetické bezpečnosti. Vždyť 40 % světového antivirového trhu ovládají společnosti Avast, ESET a AVG, které mají své kořeny v Brně.

Kolumbijská strana vyjádřila enormní zájem o prohlubování spolupráce s českými firmami i univerzitami. jak v institucionální rovině, tak v komerční sféře. Kolumbijští zástupci byli také pozváni na pražskou 5G konferenci organizovanou NÚKIB, která se bude konat v březnu 2024. Za úspěchem náročné mise stojí i skvělá týmová spolupráce napříč českým prostředím, což dokládá, že velkou předností českého modelu kybernetické bezpečnosti je právě úzká a efektivní spolupráce všech aktérů.

Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bogotě

Jana Hudcovská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bogotě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět