V Myanmaru roste poptávka po mobilních platbách

Myanmar je jedním z nejperspektivnějších trhů v oblasti bezhotovostních transakcí. Poptávka po těchto službách narůstá s rozšířením mobilních telefonů a internetu. Tento trend významně posílil během koronavirové pandemie a těší se také vládní podpoře. Na trhu je prostor pro vstup nových hráčů, ale také dodavatelů řešení pro posílení bezpečnosti plateb či jejich lepšího propojení se zahraničím. Rozvoj mobilních technologií také zvyšuje tlak na dokončení elektrifikace země, což představuje další příležitosti pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

V současné době na myanmarském trhu působí 39 poskytovatelů mobilních plateb, z toho 10 bank a 29 nebankovních finanční společností. Všechny tyto firmy mají licenci od Myanmarské centrální banky, která je hlavním regulačním orgánem. Potenciál pro další růst mají zejména nebankovní společnosti, které dokážou zajistit finanční služby i zákazníkům, kteří nemají bankovní účet. Tím disponuje jen malá část obyvatel. Od krize finančního sektoru v roce 2003 banky jen postupně znovuzískávají důvěru zákazníků a mnozí Myanmarci preferují jiné cesty k ukládání úspor a převádění peněz než skrze banky.

To dlouho představovalo zásadní překážku pro rozvoj bezhotovostních plateb. Teprve v roce 2017 mobilní operátor Telenor ve spolupráci s bankou Yoma získal licenci pro první platební aplikaci nevázanou na bankovní účet – Wave Money. Vedle platební aplikace pro koncové zákazníky Wave Money disponuje také sítí partnerů – zpravidla trafik a obchodů s potravinami – jejichž prostřednictvím je možné zaslat peníze do jiné provozovny, kde si je může vyzvednout příjemce platby, který například nemá vlastní chytrý telefon.

Přes rostoucí počet hráčů je na trhu stále prostor pro vstup nových firem, už proto, že až 7,5 milionů uživatelů chytrých telefonů v zemi dosud žádnou z mobilních finančních služeb nevyužívá. Navíc počet uživatelů mobilních plateb i celkový objem transakcí v letošním roce výrazně vzrostl v důsledku pandemie covid-19.

Nárůst bezhotovostních plateb výrazně podporuje také vláda, a to hned dvojím způsobem. Jednak nově začala přijímat platby daní, sociálních odvodů, ale i různých poplatků prostřednictvím několika vybraných bezhotovostních aplikací. Zároveň vláda, respektive Myanmarská centrální banka, zvýšila úsilí v oblasti regulace a zjednodušení převodů. V současné době vyvíjí národní systém platebních QR kódů, jejichž prostřednictvím bude možné realizovat mobilní transfery mezi různými, v zemi licencovanými platebními systémy.

Mobilní platbu přijímají dokonce již i někteří trhovci. Foto Shutterstock

Omezená digitální gramotnost

Jakkoliv zažívají mobilní a další bezhotovostní platby v zemi výrazný rozvoj, je zde několik překážek. Myanmar je zemí se stále omezenou digitální gramotností, což je doprovázeno také výskytem podvodů a kyberkriminality. Pokud vláda a finanční instituce nezajistí dostatečnou bezpečnost bezhotovostních trhů, může to v budoucnu výrazně oslabit důvěru spotřebitelů.  Bezpečnost mobilních plateb proto bude v budoucnu hrát stále významnější roli a může být dalším zdrojem obchodních příležitostí. I když bezpečnostní standardy bude nastavovat vláda, jejich naplňování bude v gesci 39 soukromých společností a případný dodavatel tak nebude muset procházet složitým a dosud jen zčásti transparentním systémem veřejných zakázek.

Dalším úskalím je izolovanost. Vzhledem k různým mezinárodním sankcím a opatřením vůči Myanmaru v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz je relativně složité posílat a přijímat peníze ze zahraničí. Situace se postupně zlepšuje a myanmarská vláda usiluje o rozšíření možností pro legální bezhotovostní transfery ze zahraničí. Letos v listopadu centrální banka poprvé udělila licence pro realizace přeshraničních transakcí. Aby mohla myanmarská společnost takovou licenci získat, musí mj. doložit, že má stálého zahraničního partnera – finanční instituci, jejímž prostřednictvím bude tyto transfery realizovat, což může být také příležitost pro české finanční domy. Objem remitencí, které myanmarští občané zaslali ze zahraničí legálními prostředky v roce 2019, se pohyboval okolo 3 mld. USD.

Zemi chybí mobilní sítě i elektřina

Zásadní překážka ležící mimo finanční sektor je nedostatečné pokrytí země sítěmi, a to jak mobilními, tak elektrickými. Rozsáhlé části země jsou dosud odkázány výhradně na hotovost. Vláda proto posiluje aktivity v oblasti elektrifikace, částečně ve spolupráci se Světovou bankou a dalšími donory. To s sebou nese poptávku po dílech a zařízeních užívaných při budování sítí, ale také jsou zde příležitosti pro výstavbu minigridů v lokalitách, které jsou příliš izolované, takže nebudou v nejbližších letech připojeny k národní rozvodné síti.

Rozvoj bezhotovostních plateb přináší vývozní a investiční příležitosti v řadě oborů. Velvyslanectví ČR v Rangúnu vývoj myanmarského trhu s bezhotovostními platbami průběžně sleduje. České firmy, které mají zájem o detailnější informace ohledně uplatnění konkrétních výrobků či služeb, se mohou přímo obrátit na obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

Nan Kham Mo Win, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět