V MONGOLSKU OTEVŘELI PRVNÍ ČESKÝ PIVOVAR

První český pivovar byl na začátku listopadu otevřen v Mongolsku. Zahrnuje ochutnávkovou restauraci v bezprostřední blízkosti. Otevření pivovaru představovalo klíčový okamžik v rámci rozsáhlé podnikatelské mise, během které se čeští podnikatelé účastnili obchodních fór v Ulánbátaru a Erdenetu, navštívili hlavní české investice v Mongolsku a setkali se s místními firmami využívajícími české technologie.

Ilustrační foto: Shutterstock

Misi, vedenou Radkem Jakubským, viceprezidentem Hospodářské komory ČR, doprovázelo i osmé zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní cesta vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

OTEVŘENÍ PIVOVARU

Slavnostní otevření prvního českého pivovaru v mongolském městě Erdenet (provincie Orchon) je významným mezníkem ve dvoustranných obchodních vztazích. Tento projekt je plodem spolupráce mezi mongolským investorem Pamir Orgil a českou společností Contechin Group. Celková investice 750 000 eur zahrnovala instalaci moderní pivovarské technologie dodané právě společností Contechin. Pivovar má kapacitu čtyř tanků o objemu 1000 litrů každý, což umožňuje měsíční produkci až 6000 litrů piva. Specializuje se na výrobu piva plzeňského typu, nabízející světlé pivo o 11° a tmavé pivo o 13°, s použitím kvalitních surovin dovážených přímo z Česka.

OCHUTNÁVKOVÁ RESTAURACE

Součástí pivovaru je ochutnávková restaurace „Czech Crown Restaurants“, umístěná v těsné blízkosti, která se chystá na své oficiální otevření v lednu 2024, a hostům slibuje poskytnout jedinečné gastronomické zážitky. Název „Czech Crown Restaurants“, jenž je registrovanou ochrannou známkou patřící Contechin Group, byl speciálně licencován pro tento projekt. Jak pivovar, tak restaurace se nacházejí v prostorách výrobní haly, zakoupené společným česko-mongolským podnikem Ich Chádin Cúvá. Investor má v úmyslu rozšířit distribuci svých piv nejen v Erdenetu, ale také ve vybraných podnicích v Ulánbátaru. V této expanzi mu asistuje obchodně-ekonomický úsek české ambasády v Mongolsku.

Foto: Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

ČESKÁ STOPA V ERDENETU

Erdenet, známý svými rozsáhlými ložisky mědi, je třetím největším městem v Mongolsku. Stal se ukázkou úspěšného využití českých technologií. Důl v Erdenetu, objevený českými geology v 60. letech a klíčový pro mongolskou ekonomiku, je vybaven českou technikou – od vysokovýkonných mikroskopů pro laboratorní analýzu nerostů po CNC stroje a slévárenské formy. Erdenet je dnes místem nejrozsáhlejší české investice v zemi, výstavby 1700 bytů českým developerem Finep Zlíchov. Kromě toho se zde plánují další iniciativy, jako je výstavba továrny na suché stavební hmoty a závod na zpracování měděné rudy, což umocňuje roli města jako klíčového místa pro české podnikatelské aktivity.

ČESKÉ INVESTICE V MONGOLSKU

V rámci posílení obchodních vazeb mezi Českem a Mongolskem se na přelomu října a listopadu konala významná multioborová podnikatelská mise, která kulminovala právě otevřením pivovaru v mongolském Erdenetu. Mise zúčastnilo dvacet českých podnikatelů. Program nabídl obchodní fóra jak v hlavním městě Ulánbátaru, tak i v Erdenetu s účastí přes 150 mongolských firem. To odráželo silný zájem Mongolska o české výrobky a služby. Česká podnikatelská komunita využila jedinečné příležitosti k setkání s vicepremiérem a projednání svých obchodních plánů, což ještě více umocnilo význam mise.

V průběhu podnikatelské mise byly akcentovány významné české investiční projekty v Mongolsku, které zdůrazňují intenzitu a rozsah ekonomických vazeb mezi oběma zeměmi. Mezi význačné příklady patří zmiňovaný bytový komplex realizovaný společností Finep Zlíchov v Erdenetu, který představuje nejen významnou investici, ale i ukázku českého stavitelského know-how. Zvláštní pozornost byla věnována největší mongolské pekárně Talch Čicher, která efektivně využívá české pekárenské technologie. Tento případ jasně ukazuje, jak české inovace hrají klíčovou roli v mezinárodním prostředí a jak významně přispívají k rozvoji mongolského průmyslu.

Zahájení provozu českého pivovaru v Erdenetu nejenže posiluje ekonomické a kulturní vazby mezi Českem a Mongolskem, ale také slibuje potenciál pro další plánované projekty. Účast českých podnikatelů na pravidelných obchodních misích, podporovaných nástroji ekonomické diplomacie, hraje klíčovou roli ve vývoji a posilování hospodářských vztahů mezi zeměmi. Tato přímá zapojení jsou nezbytná, neboť úspěšné podnikání se opírá o osobní kontakt a interakci, které nelze plně nahradit prostřednictvím komunikace na dálku.

Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět