V MAĎARSKU SE DYNAMICKY ROZVÍJÍ SEKTOR DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY

Spolu s rozvojem elektromobility se v Maďarsku dynamicky rozvíjí sektor pomocné infrastruktury zaměřené na dobíjení elektrických vozidel. Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic jen v minulém roce vzrostl o více než třetinu a rozvoj bude pravděpodobně i nadále pokračovat, což například dokazuje i případ budapešťského letiště Ference Liszta.

Ilustrační foto: Shutterstock

Rozvoj tohoto segmentu přináší i příležitosti pro české firmy nabízející produkty a služby spojené s realizací a provozem nabíjecích stanic.

DOBÍJECÍ STANICE NA LETIŠTI

Budapešťské mezinárodní letiště Ference Liszta oznámilo, že v příštích třech letech bude na letišti vybudováno 176 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Nabíjecí stanice budou moci využívat vozidla společností zajišťujících pozemní odbavení, ostatní vozidla letiště a servisní vozidla partnerských společností působících na letišti. 134 dobíjecích stanic by mělo být financováno s využitím finančních prostředků EU.

Budapešťské letiště se zavázalo k udržitelnosti, včetně snižování emisí a nejpozději do roku 2035 by chtělo dosáhnout uhlíkové neutrality. Rozvoj elektromobility v rámci zajišťování chodu letiště má být jedním ze způsobů, jak této neutrality dosáhnout.

U BENZINEK I SUPERMARKETŮ

Rozvoj nabíjecích stanic pro elektromobily se však netýká pouze letiště. Dobíjecí stanice vznikají například u čerpacích stanic či u velkých obchodních center a prodejen obchodních řetězců jako Lidl, Aldi či Prima.

Míru rozvoje tohoto segmentu dokládá i nedávné vyjádření Maďarského energetického regulačního úřadu (MEKH), podle kterého vzrostl počet veřejně přístupných dobíjecích stanic během minulého roku o 33,6 %. Z celkového počtu 1880 veřejně přístupných dobíjecích stanic pak největší podíl připadá na hlavní město Budapešť, kde dle údajů maďarského regulátora bylo na konci roku přístupných 673 stanic (tedy více než třetina z celkového počtu), následovala župa Pešť (ekvivalent Středočeského kraje) s 233 stanicemi. Téměř polovina veškerých veřejně přístupných dobíjejících stanic se tak nacházela v hlavním městě a jeho okolí.

OBLAST REZIDENČNÍHO BYDLENÍ

Rozvoj nabíjecích kapacit lze očekávat i v oblasti rezidenčního bydlení, kde by měl být tažen novou regulatorní úpravou zaměřenou na podporu nízkoemisní dopravy. Nové rezidenční budovy s vlastním parkovištěm budou muset zahrnovat i nabíjecí stanici pro elektrická auta.

Rozvoj sítě dobíjecích stanic je spojen s rozvojem elektrických automobilů – podle Maďarské asociace pro budoucí mobilitu by měl počet elektromobilů na maďarských silnicích dosáhnout na konci roku 2022 počtu 30 tisíc a v roce 2026 dosáhnout 125 tisíc.

Jedním z druhů elektrických vozidel, které můžeme na maďarských silnicích spatřit, je i elektrické SUV Škoda Enyag od české firmy Škoda Auto.

Petr Michálek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Budapešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět