V Kazachstánu roste domácí cestovní ruch

I přes citelný zásah pandemie koronaviru zaznamenal domácí cestovní ruch v Kazachstánu v roce 2020 pozitivní dynamiku. Kazachstánská vláda se proto snaží přilákat soukromé investice a vytvořit příznivé investiční klima. České firmy se do rozvoje sektoru mohou zapojit zejména jako subdododavatelé.

Pohoří Ťan-šan patří mezi největší turistická lákadla Kazachstánu. Foto Shutterstock

Rok 2020, poznamenaný pandemií nemoci covid-19, zaznamenal pokles outcomingového a incomingového cestovního ruchu o více než 70 %. Na druhou stranu se zvýšila poptávka po odpočinku v domácích podmínkách. Podle ministryně kultury a sportu Aktoty Raimkulové vzrostl loni počet obsloužených návštěvníků v kazachstánských lázeňských místech o 45 % ze 1,2 milionu na 1,7 milionu osob, objem poskytnutých služeb se zvýšil 1,5krát ze 17 mld. tenge (800 mil. Kč) na 24,5 mld. tenge (1,2 mld. Kč).

Kazachstánská vláda podporuje rozvoj domácího cestovního ruchu zejména politikou lákání soukromých, často zahraničních investorů. Snaha vytvořit příznivé investiční klima v sektoru turistiky se odráží v administrativní i legislativní oblasti. Mezi nedávno přijaté změny v zákoně o činnosti v oboru cestovního ruchu patří opatření na podporu investorů, zejména dotace ve výši 10 % hodnoty výstavby hotelů nebo subvence 25 % nákladů na zařízení a techniku pro lyžařské areály. S cílem rozvoje regionálního cestovního ruchu kazachstánská vláda dále snížila na nulu daň z příjmu, pozemkovou daň, DPH, majetkovou daň a cla. Tyto změny se promítly v nárůstu zájmu investorů již v roce 2020, kdy se objem soukromých investic do základního kapitálu v cestovním ruchu zvýšil o 30 % na hodnotu 614,7 mld. tenge (29,9 mld. Kč). 

Šance pro inovace

Rostoucí význam domácího cestovního ruchu byl též podpořen přijetím konceptu „prioritní turistické zóny“, jež má přinést finance do nejvíce perspektivních turistických oblastí v souladu se strategickými dokumenty země. Zejména zde platí zmíněná privilegia pro investory a státní dotační podpora pro stimulaci domácí poptávky. Byl navíc vytvořen nový institut Qazakhstan Travel and Tourism Council, který by měl propojit inovační programy a technologie v oblasti cestovního ruchu s aktuálními potřebami ekonomik regionů Kazachstánu. To představuje jednu z příležitostí pro inovativní řešení českých firem, které se do rozvoje kazachstánského cestovního ruchu mohou zapojit jako subdodavatelé lázeňských zařízení, vzduchotechniky, systémů řízení kvality a další.

  Výhodou obrovského území Kazachstánu, který se rozprostírá v teritoriu střední Asie přes několik klimatických pásů, je jeho přírodní rozmanitost. Země nabízí stepní a pouštní krajinu, vysoké horské masivy, má přístup ke Kaspickému moři, má nespočet jezer, řek a pramenů. Toto přírodní bohatství bez negativního vlivu masivní turistiky v kombinaci se stárnoucí turistickou infrastrukturou ze sovětských dob vytváří předpoklady pro intenzivní rozvoj domácí i incomingové turistiky v Kazachstánu.

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět